Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

жовтень 2018

Про переваги легального працевлаштування в Україні

В умовах сьогодення нагальним стає питання забезпечення дотримання соціальних гарантій, а саме: легалізація зайнятості та погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Тіньова зайнятість, зарплата в конвертах – проблемні явища, що на сьогодні залишаються актуальними. Адже використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить у собі багато негативних моментів, що суттєво впливають на життя людини. Негативний вплив тіньової зайнятості стосується й суспільної небезпеки, адже всі люди є споживачами послуг у сфері торгівлі, транспорту, будівництва тощо, тож необхідна їх висока якість.

Також тіньова зайнятість певним чином сприяє поширенню професійних захворювань, зростанню ризиків виникнення нещасних випадків на виробництві, адже офіційно неоформлений працівник не проходить обов’язкового медичного обстеження, з ним не проводяться інструктажі, навчання з техніки безпеки, охорони праці тощо.

Деякі роботодавці бажають скоротити свої витрати, нараховуючи працівникам заробітну плату в розмірах, менших за мінімальну, частково приховують виручку від реалізації товарів, робіт, послуг, виплачують заробітну плату найманим працівникам, які не обліковані в бухгалтерських документах, а також використовують працю найманих працівників, з якими не укладені трудові угоди, відтак ці особи не є застрахованими в Пенсійному фонді України. Використання прихованих трудових відносин призводить врешті-решт до зменшення надходжень до бюджету держави, а відтак і зменшення джерел ресурсів для соціальних виплат. Наповнення гаманця майбутнього пенсіонера прямо залежить від сплачених внесків упродовж трудової діяльності. Кожен працюючий, створюючи суспільний продукт, повинен формувати собі необхідний страховий стаж та отримувати легальну заробітну плату. Тільки при поєднанні цих двох складових можна впевнено розраховувати на забезпеченість у майбутньому.

Переваги легальної зайнятості обумовлені, зокрема, правами та гарантіями, передбаченими законом. Так, відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Так, чинним законодавством України передбачені:

- загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

- страхування на випадок безробіття;

- від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

- у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Право на забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням мають застраховані особи, тобто особи, які, на законних підставах належать до категорії зайнятого населення та на користь яких сплачуються страхові внески до страхових фондів. Це право гарантується саме за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій.

Легальна трудова діяльність – це основа соціальної захищеності працюючого населення. Відсутність цивілізованих трудових відносин позбавляє працівників: захисту від незаконного звільнення; отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативою роботодавця; гарантованої виплати заробітної плати 2 рази на місяць, права на щорічну основну відпустку не менше 24 календарних днів, соціальну відпустку з вагітності та пологів, додаткових відпусток передбачених Законом України «Про відпустки», права на оплату листка непрацездатності; втрату трудового стажу; втрату страхового стажу для отримання пенсії і як наслідок – отримання мінімальної пенсії за віком; права не залучатися до понаднормових робіт без згоди працівника; соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку на роботі та професійного захворювання; цілої низки інших прав і соціальних гарантій передбачених чинним законодавством.

Для роботодавця нелегальна праця може принести нестабільність у його діяльності, плинність кадрів зумовить необхідність постійного навчання нових працівників, відсутність відповідальності працівника, можливість безкарного заподіяння матеріальної шкоди, шкоди діловій репутації, неналежне виконання трудових обов'язків.

Для найманого працівника неоформлені трудові відносини теж несуть нестабільність щодо можливого припинення трудових відносин у будь-який час і без належного обґрунтування, повну відсутність соціальних гарантій, передбачених державою для найманих працівників і у майбутньому – мізерні пенсії.

Погоджуючись на «тіньову» зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики, пов’язані з захистом своїх трудових прав та соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин. Укладення трудового договору необхідно для захисту своїх трудових прав на:

- своєчасне отримання заробітної плати;

- виплату заробітної плати у розмірах не нижче визначених чинним законодавством;

- оплату лікарняних листів;

- отримання оплачуваної відпустки у гарантованому законодавством розмірі;

- дотримання нормальної тривалості робочого часу (з розрахунку 40 годин на тиждень);

- оплату роботи у святкові та неробочі дні у подвійному розмірі;

- оплату роботи у нічний час (не нижче 20% тарифної ставки, окладу за кожну годину);

- виплату допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві тощо.

Трудовий стаж потрібен у разі настання страхового випадку:

- для отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу;

- для отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- для отримання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

- для пенсійного забезпечення тощо.

Підсумовуючи, можна сказати, що для реалізації своїх трудових прав та забезпечення свого майбутнього найманий працівник повинен вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови роботодавця кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав.

Тому кожна людина, маючи право на працю, тобто можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується, самостійно має вирішувати, що для неї важливіше – жити сьогоденням або ж мати впевненість у завтрашньому дні, отримуючи надійні соціальні гарантії.

Олена Бабій

Завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Легальне працевлаштування чи зарплата «в конверті»?

При вирішенні питання, на яких умовах працюватимуть працівники, роботодавцеві необхідно зважити всі «за» і «проти» та прийняти правильне рішення.

Переваги використання легальної праці для роботодавців:

- вкладання коштів у трудовий ресурс, проведення періодично навчання, підвищення кваліфікації своїх працівників обов’язково відобразиться на якості виробничого процесу;

- це можливість встановити матеріальну відповідальність працівника при прийнятті останнього на роботу, яка передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей;

- підпорядкування працівників правилам трудового розпорядку, чітка регламентація прав і обов’язків працівника – це трудова дисципліна, зменшення ризиків безкарності працівника, який заподіяв шкоду підприємству при виконанні трудових обов’язків;

- можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси із покладенням на винних осіб обов’язку відшкодування втрат та матеріальних збитків;

- можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника;

- легальні працівники, сприятливий мікроклімат в колективі, налагоджена робота всіх учасників трудового процесу – це позитивний імідж і закріплення за таким роботодавцем репутації надійного партнера.

Переваги офіційного працевлаштування для працівників:

- легальна робота – стабільна заробітна плата, впевненість у завтрашньому дні;

- сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття;

- це можливість реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці, проявити себе, закріпити за собою позитивну репутацію, мотивація до удосконалення навиків виконуваної роботи та перспектива в подальшому кар’єрного зросту;

- оформлення саме трудового, а не цивільно-правового договору, дає можливість працівникам, які пропрацювали тривалий час на посадах, віднесених законодавством до шкідливих, звертатися до органів Пенсійного фонду за оформленням пільгової пенсії до досягнення загально визначеного пенсійного віку, оскільки виключно за наявності трудових відносин у роботодавця виникає обов’язок проводити періодично атестацію робочих місць із залученням для цього спеціалістів державної інспекції праці;

- гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу згідно з існуючими нормами, заборона роботи у вихідні дні, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д.;

- можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.

Тільки офіційно оформлена робота є гарантією соціального захисту найманих працівників, а для роботодавців – запорукою процвітання бізнесу. Витрачені кошти по утриманню легальних працівників – це отримані в подальшому доходи від прибуткової діяльності підприємства. Встановлення тривалих трудових відносин, постійні працівники, відсутність плинності кадрів – слугує якісною рекламою самого роботодавця. І лише при належному ставленні до своїх прав та обов’язків обидві сторони трудових відносин можуть розраховувати на позитивний результат та досягнення поставлених цілей.

Олена Бабій

Завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Заробітна плата в «конверті», які наслідки…

«Мінуси» заробітної плати в «конверті»:

1. Офіційно ви ніде не працюєте.

2. Вам не зараховується трудовий стаж. У вас немає гарантованого розміру заробітної плати (зокрема, розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплати, надбавки і заохочувальних виплат).

3. У вас немає жодних соціальних гарантій, передбачених для працівника:

права  на відпустку, зокрема  додаткову  і без збереження зарплати, відпустку по вагітності та пологах;

права на оплату листа непрацездатності;

права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах;

права на скорочений робочий день, тиждень  якщо ви працюєте в шкідливих умовах;

права не працювати у вихідний та святковий день;

права не залучатися до надурочних робіт без вашого бажання;

права на охорону праці;

права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

права на гарантії за колективним договором .

4. Вас можуть звільнити у будь-який момент без вихідної допомоги.

5. Ви будете отримувати мінімальну пенсію за віком.

6.Ви не можете взяти довідку про реальні доходи (наприклад, в посольство іноземної держави).

Якщо умови оплати праці не обумовлені в трудовому договорі, їх виконання або невиконання визначається тільки особистим ставленням керівника до конкретної людини.

  Небезпека тіньової зарплати, як і тіньової зайнятості полягає не тільки у тому, що бюджет недоотримує кошти, а й у тому, що люди не матимуть змоги отримати пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної заробітної плати.

Олена Бабій

Завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

В Тернополі відзначили «День білої тростини»

Міжнародне свято «День білої тростини» у всесвітньому масштабі відзначається щорічно 15 жовтня. Цей День служить нагадуванням суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і про допомогу.  Біла тростина – як символ незрячої людини. Союзи сліпих намагаються в цей день спільно зі зрячими проводити відповідні акції, спрямовані на посилення інтеграції незрячих у суспільство.

Фото без опису

В приміщенні клубу УТОС відбувся святковий концерт.  Вже сисмволічно на свято запросили і працівників Тернопільського об'єднаного управління  Пенсійного фонду України Тернопільської області.

Фото без опису

- Сьогодні ми схиляємо голови перед вашою силою волі, витримкою, вчимося у вас терпимості, толерантності та поваги один до одного, - сказали Фахівці об’єднаного управління. Та повідомили присутнім, що працівники Фонду завжди готові надати допомогу та роз’яснення з питань пенсійного забезпечення, висловили захоплення талантом людей з особливими потребами та побажали їм здоров’я, довголіття та Божої опіки.

 

«Єднання поколінь» – це зв’язок життєвої мудрості та енергії молодості

Уже рік діє у Тернополі соціальний проект «Єднання поколінь» для людей поважного віку. На своєрідному майданчику спілкування вони проводять зустрічі, обмінюються досвідом та думками із молодим поколінням.

Заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра привітав присутніх із святом, та відзначив партнерів, які протягом року долучалися до організації і проведення заходів, вручив подяки.

Фото без опису

Начальник Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяна Глух приєдналася до вітального слова:

- Завдяки проекту «Єднання поколінь», ми стаємо ближчими до літніх людей, можемо огорнути їх увагою та турботою.

В рамкам соціального прооекту проводяться майстер-класи, зустрічі з письменниками та артистами.

Фото без опису

На заході представили фотовиставку із фотографіями літніх тернополян.

 

СТАЖ ПІДПРИЄМЦІВ З 1998 ПО 2003 РОКИ ЗАРАХОВУВАТИМЕТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ СУБ`ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Третього жовтня прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній”, якою урегульовано питання обчислення трудового стажу фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до зазначеної постанови, фізичним особам – підприємцям зараховуватимуться до стажу при обчисленні пенсії періоди ведення фізичними особами підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі із застосуванням фіксованого податку:

з 01 січня 1998 року по 31 грудня 2003 року – на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;

з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року за бажанням особи – за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) незалежно від суми сплачених коштів.

Олександра Кулина

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Офіційне працевлаштування – не лише вимога законодавства, а й гарантія захищеності працівників та успішного бізнесу роботодавця

Офіційне працевлаштування – це не лише вимога законодавства, а й, перш за все, – гарантія прав найманого працівника на стабільну роботу, заробіток, соціальне та пенсійне забезпечення, для роботодавців – запорука процвітання бізнесу.

Офіційне оформлення трудових відносин для працівника – це  стабільна заробітна плата, яка дає впевненість у завтрашньому дні; сплачений із заробітної плати страховий (єдиний) внесок є запорукою гідної пенсії в майбутньому та гарантією отримання виплат у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, настанням нещасного випадку на виробництві, у випадку безробіття тощо. Принагідно нагадаємо, що розмір соціальних і пенсійних виплат напряму залежать від набутого страхового стажу та розміру офіційно задекларованої заробітної плати. Відповідно до чинного законодавства, для зарахування працівнику повного місяця до страхового стажу роботодавець повинен сплатити єдиний внесок в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати (на сьогоднішній день – 3723 грн.) та розміру внеску (22%).

Легальне працевлаштування також забезпечує працівникові гарантії з боку роботодавця з дотримання норм трудового законодавства; дає можливість реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці, закріпити за собою позитивну репутацію та отримати перспективи кар’єрного росту.

Для роботодавців перевагами використання легальної праці є можливість встановлення матеріальної відповідальності працівника при прийнятті його на роботу; забезпечення у колективі трудової дисципліни; можливість відстоювання у судовому порядку порушених прав. А раціональне вкладання коштів у трудовий ресурс, проведення періодичних навчань і підвищення кваліфікації працівників – запорука поліпшення якості виробничого процесу. Водночас офіційно працевлаштовані працівники формують дружній колектив, у якому панує сприятливий мікроклімат взаєморозуміння, взаємної підтримки та злагодженої співпраці, що сприяє закріпленню за таким роботодавцем позитивної репутації  надійного партнера.

Отже, тільки офіційна зайнятість є гарантією соціального захисту найманих працівників та успішного бізнесу роботодавця.

Олександра Кулина

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Заробітна плата «у конверті» - заробіток чи втрата?

Відповідно до  законодавства право громадян на соціальний захист у нашій державі гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок сплати єдиного внеску громадянами, підприємствами, установами й організаціями.

Розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України. До страхового стажу для обчислення розміру пенсії включаються періоди, за які щомісяця й у повному обсязі сплачені страхові внески до Пенсійного фонду у розмірі не менше мінімального страхового внеску, обчисленого з мінімальної заробітної плати.    

Нажаль, чимало роботодавців просто ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і змушують найманих робітників працювати на невелику зарплату, а часом і зовсім не декларуючи оплату їхньої праці. Бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату в «конвертах».

У цьому випадку мова йде про «тіньові» заробітки, з яких не сплачуються податки і не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду. В результаті, погодившись на одержання зарплати в «конвертах», більшість людей не задумується, що свідомо обкрадають самі себе.

На перший погляд здається, що ж тут поганого: вигідно як для роботодавця, так і для працівника, адже перший – не платить податки, а другий – одержує гідну суму заробітку. Однак, насправді ця вигода зовсім примарна. Працівник, що одержує зарплату неофіційно, цілком беззахисний перед роботодавцем. Маючи дуже сумнівний виграш сьогодні, можна одержати однозначний програш у майбутньому. Оскільки, звернувшись за захистом своїх прав до будь-якої інстанції, працівник не буде мати жодних доказів підтвердження розміру заробітної плати, яку він фактично одержував.

Одержуючи зарплату в «конверті», працівник  теж здійснює серйозне правопорушення – фактично, він сприяє роботодавцю порушувати законодавство, та позбавляє себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки низька  заробітна плата дає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії.

Якщо роботодавець віддає Вам зарплату у «конверті» без оформлення трудового договору, без внесення відповідного запису про роботу в трудову  книжку, якщо Ваша зарплата нарахована по відомості менша, ніж  «вміст у конверті», Вас обкрадають!

Не думайте, що для Вас це не має значення! Знайте, що через Вашу мовчазну згоду Ви втрачаєте офіційну щомісячну зарплату, виходячи з якої буде призначатися трудова пенсія; суму допомоги по тимчасовій непрацездатності в зв’язку з хворобою (лікарняні), а жінки - ще і допомогу по вагітності і пологах; допомогу по безробіттю, розмір якої залежить від Вашого офіційного середньомісячного заробітку та  інші соціальні виплати.

Працівник, який отримує зарплатню в „конверті”, виявляється повністю беззахисним перед роботодавцем. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу.

Олександра Кулина

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Щодо зарахування до стажу навчання

Якщо особа з 01.09.2002-го по 28.06.2007 р. навчався у виші на денній формі. Чи буде зараховано цей період до страхового стажу під час виходу на пенсію?

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховували до стажу роботи для призначення пенсії до набуття чинності Закону 1058 (до 01.01.2004), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством, окрім випадків, визначених цим Законом.

Статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що до стажу роботи, який дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Згідно з Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видано на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймають довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах містяться дані про закінчення повного навчального періоду чи окремих його етапів.

Варто зауважити, що час навчання в навчальних закладах після 01.01.2004 до страхового стажу не зараховується, оскільки студенти не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Отже, до страхового стажу, з урахуванням якого визначатиметься розмір пенсії, буде зараховано навчання лише в період із 01.09.2002-го по 31.12.2003 р.

Ольга Долішна

Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №2 у м. Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Актуальна тема: Легалізація заробітної плати

Законом України “Про державний бюджет України на 2018 рік” встановлено розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року – 3723 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний соціальний внесок. А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. Якщо працівнику нараховано заробітну плату меншу мінімальної та здійснено нарахування єдиного соціального внеску із суми різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою, страховий стаж для обчислення пенсії розраховуватиметься з врахуванням сплати внеску від фактично нарахованої (заробленої працівником) заробітної плати.

Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

Чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і, бажаючи уникнути зайвих, на їхню думку, витрат, видають працівникам зарплату в “конвертах”. Погодившись на одержання зарплати в “конвертах”, громадяни України свідомо обкрадають самі себе. Бо лише офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним. Усна домовленість жодним чином не фіксується юридично, роботодавець сплачує стільки, скільки вважає за потрібне і доти, поки вважає за потрібне. Працівник не має жодних доказів на підтвердження дійсного розміру своєї заробітної плати та трудового стажу. Такі явища, як зарплата в “конвертах” та робота без оформлення трудових відносин, мають глибокі корені й руйнують суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього тих, хто отримує неофіційну заробітну плату.

Легалізація заробітної плати актуальна з двох причин:

–  збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в т.ч. до Пенсійного фонду України;

– соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

Працівник, який отримує зарплату в “конверті” офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно:

– він не буде одержувати пенсію по віку;

– його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсацій.

– у нього немає права на відпустку, права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю, права не працювати у вихідний та святковий день, права на охорону праці, права на соціальне страхування.

Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення належного рівня свого майбутнього Ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору.

Олександра Кулина

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Робоча зустріч з представниками Державної виконавчої служби

         Забезпечення своєчасного фінансування й виплати пенсій та грошової допомоги є основним завданням Пенсійного фонду, для реалізації якого необхідне стабільне наповнення бюджету. Тож одним з основних напрямків діяльності органів Пенсійного фонду є спільна робота з Державною виконавчою службою, спрямована на стягнення заборгованості до бюджету Пенсійного фонду. 

Начальник Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяна Глух, перший заступник начальника Ніна Банзерук та заступник начальника юридичного відділу Галина Сойка провели зустріч із представниками районного та міського відділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.  Предметом зустрічі стала звірка виконавчих документів на користь Пенсійного фонду України, з метою вжиття державними виконавцями всіх заходів, передбачених законодавством.

Фото без опису

          Учасники заходу розглянули питання, що стосуються стану виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості на користь органів Пенсійного фонду України. Проаналізували кожне із виконавчих проваджень, де стягувачем є Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської. Обговорили механізм спільних дій з виявлення резервів для погашення боргів до бюджету Пенсійного фонду.

        Крім того, узгодили графік виїздів до боржників для оперативного вирішення проблемних питань при стягненні коштів на користь держави.

 

Розпочалася виплата пенсій за поточний місяць

Четвертого жовтня, відповідно до законодавства, розпочалася виплата пенсій за поточний місяць, яка триватиме по 25 жовтня включно. Потреба коштів на жовтень 2018 року на виплату пенсій та соціальної допомоги пенсіонерам становить 161 млн. 460,54 тис.грн.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Флешмоб «Чи знаєш ти про негативні наслідки заробітної плати у «конверті»?

Спеціалісти Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області провели у центральній частині міста флешмоб, щоб переконатися, чи знає населення про ризики, на які наражається особа погоджуючись на неофіційне працевлаштування.

Мета заходу – спонукати жителів міста Тернополя до легального працевлаштування, адже заробітна плата в «тіні» чи в «конвертах» не несе за собою жодних гарантій щодо подальшого соціального захисту.

Перехожим фахівці Фонду вручали буклети про легальну зайнятість і наголошували, що це – сплачені страхові внески, а у подальшому – пенсія та соціальне забезпечення.

Фото без опису

Спеціалісти об’єднаного управління зазначали, що кожен має можливість контролювати нарахування йому заробітної плати зареєструвавшись на ВЕБ-порталі Пенсійного фонду України або підключивши послугу СМС-інформування та щомісячно перевіряти, з якої заробітної плати сплачено єдиний внесок та яку тривалість страхового стажу йому зараховано.

 

Про переваги легальної зайнятості – тимчасово безробітним

Спеціалісти Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області систематично беруть участь у семінарах щодо легальної зайнятості в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.

Фахівці Фонду на одному із таких заходів розповіли присутнім про негативні наслідки неофіційного працевлаштування.

Завдання таких роз’яснень – донести до кожного, що неофіційний найманий працівник власноруч позбавляє себе права на зарахування періоду роботи до страхового стажу, згідно з яким обчислюються пенсія, матеріальної допомоги у разі настання безробіття, а також компенсації тимчасової непрацездатності.

На завершення зустрічі учасники семінару дізнались як за допомогою Веб-порталу та СМС-інформування, зручно та оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення до установи.

 

З нагоди Дня людей похилого віку

Міський голова Сергій Надал, заступник міського голови Леонід Бицюра, начальник Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяна Глух та начальник управління соціальної політики Володимир Сулима з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана відвідали Територіальний центр соціального обслуговування громадян міста Тернополя.

Фото без опису

- Свято Міжнародного Дня людей похилого віку є чудовим приводом ще раз висловити глибоку вдячність і пошану старшому поколінню. Щодня, працівники Пенсійного фонду працюють над тим, аби пенсіонери своєчасно отримали свої пенсійні виплати, - зазначила Тетяна Глух, і додала, що керівництво та фіхівці Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області завжди відкриті для спілкування з тими, хто цього потребує найбільше, тому систематично проводяться виїзні прийомні громадян за місцем їх проживання. Для людей, які не мають можливості безпосередньо прийти на прийом до спеціаліста, щоденно діють гарячі телефонні лінії

Фото без опису

Керівник Фонду від імені колективу об’єднаного управління привітала усіх пенсіонерів зі святом, побажала міцного здоров’я, матеріального добробуту та довголіття.

 

 

З турботою до людей похилого віку

У жовтневий день з нагоди Дня людей похилого віку та Дня ветерана начальник Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Тетяна Глух та перший заступник начальника Ніна Банзерук відвідали Петриківський обласний геріатричний пансіонат.

Фото без опису

Керівник Фонду привітала присутніх, побажали міцного здоров'я та довголіття.. Турбота про людей поважного віку – справа всього суспільства, адже саме старші люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі та бути достойними громадянами своєї держави.

Фото без опису

Директор пансіонату Степан Глушок та підопічні подякували фахівцям об’єднаного управління за подарунки та теплі слова.

Смс-інформування від Пенсійного фонду України

Задля покращення інформування населення щодо пенсійного забезпечення та пенсійного страхування постановою правління Пенсійного фонду України «Про організацію прийому та обслуговування осіб, щодо організації цільового індивідуального інформування осіб шляхом смс-розсилки» Пенсійним фондом України впроваджені інформаційні розсилки для інформування громадян за допомогою СМС-повідомлень.

Відтепер всі пенсіонери, які бажають отримувати повідомлення в такий спосіб, можуть засобами мобільного зв’язку дізнатися про тривалість свого страхового стажу, суму призначеної пенсії та дату її виплати, результати проведеного перерахунку пенсії, поновлення пенсійної виплати та строк припинення виплати пенсії, а застраховані особи – довідатись про сплату страхових внесків. За допомогою смс-повідомлень пенсіонерам, за потреби, надсилатимуться запрошення відвідати орган Пенсійного фонду України для підтвердження або з’ясування необхідних даних.

У зв’язку з цим, запрошуємо всіх бажаючих з числа пенсіонерів та застрахованих осіб завітати до відділу обслуговування громадян у місті Тернополі за адресою Майдан Волі, та до відділу обслуговування громадян у Тернопільському районі за адресою М.Кривоноса, 10 і надати відповідні контактні дані мобільного зв’язку та згоду на отримання смс-повідомлень від пенсійної служби.

Налаштувати сервіс смс-інформування можна і самостійно за допомогою наступної інструкції. Активують дану послугу на Веб-порталі ПФУ. Для цього необхідно здійснити вхід до особистого кабінету за допомогою електронного цифрового підпису. У верхньому меню сайту потрібно відкрити «Налаштування», а у ньому – «Дистанційне інформування» та поставити згоду на отримання смс-повідомлень від ПФУ на номер мобільного телефону, вказавши його. У полі нижче вводять електронний цифровий підпис та пароль до нього, натискаючи при цьому кнопку «Зберегти». Після цього, смс-інформування від ПФУ буде налаштовано, а протягом декількох хвилин на телефон надійде смс-повідомлення з підтвердженням реєстрації.

Ольга Гірська

Начальник відділу обслуговування громадян у Тернопільсчькому районі

ТО УПФУ Тернопільсчької області

 

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) за липень 2018 року, який застосовуватимуть під час призначення пенсій.

Цей показник на одну застраховану особу становить 7621 гривень 50 копійок. Його застосовуватимуть для визначення коефіцієнта заробітної плати за липень 2018 року під час призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування"

 

Легальна праця – гарантія прав

На сьогодні не поодинокі випадки, коли фізичні особи (роботодавці) не укладають, а наймані працівники не наполягають на укладенні трудових договорів. Тому останнім часом все частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин, тобто «нелегальної» зайнятості. Причому треба зазначити, що від цього страждає насамперед особа, яка погоджується на таку працю.

Чому важливо працювати не по усній домовленості, а бути працевлаштованим офіційно – уклавши трудовий договір з роботодавцем?

Легальна трудова діяльність – це основа соціальної захищеності працюючого населення та отриамання його пенсійних виплат у майбутньому.

Відсутність цивілізованих трудових відносин позбавляє працівників:

-захисту від незаконного звільнення;

-отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативою роботодавця;

-гарантованої виплати  заробітної плати 2 рази на місяць;

-права на щорічну основну відпустку не менше 24 календарних днів; соціальну відпустку з вагітності та пологів; додаткових відпусток передбачених Законом України «Про відпустки»;

-права на оплату листа непрацездатності;

-права не залучатися до наднормових робіт без згоди працівника;

-соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку на роботі та професійного захворювання;

-цілої низки інших прав і соціальних гарантій передбачених чинним трудовим законодавством.

Якщо працівник не уклав трудового договору, а лише усно домовився з роботодавцем, то в разі порушення його прав на оплату праці та інші трудові гарантії важко буде довести свої права навіть у судовому порядку.

 

Олександра Кулина

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПІУ Тернопільської області

 

Легальна заробітна плата забезпечить Ваше майбутнє

Кожна людина має право, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується – це право гарантується статтею 43 Конституції України.

Для працівників, які вже працюють, та для тих, які мають намір влаштуватись на роботу, важливо розуміти способи виплати і розміри заробітної плати та їх вплив на соціальне та пенсійне забезпечення, адже офіційне працевлаштування – це певна гарантія роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника.

На даний час виплата заробітної плати в «конверті» та нелегальна робота стали, нажаль, нормою життя. Виплати у «конвертах» стали одною із складових тіньової економіки. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що бюджет недоотримає кошти, використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсії.

Сьогодні працівники не бачать проблем в отриманні «тіньової» заробітної плати, так як до кишені надходять «чисті доходи». Надаючи згоду працювати на таких умовах, робітники самі позбавляють себе соціальних гарантій. Соціальний захист сьогодні та пенсійне забезпечення в майбутньому залежить, перш за все, від свідомої громадянської позиції самих працюючих. Тому переконливо радимо працівникам, яким пропонують роботу без укладання трудового договору з оплатою праці «у конверті», перш, ніж погодитися на дану пропозицію, зважити всі переваги офіційного працевлаштування, серед яких:

1. Економічні й соціальні гарантії, а це право на:

- гарантований розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки та заохочувальні виплати);

- відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю й пологами;

- на оплату лікарняного;

- на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці;

- на скорочений робочий день, тиждень через шкідливі умови праці;

- не працювати у вихідний і святковий день;

- не залучатися до понаднормових робіт без бажання працівника;

- на допомогу в зв’язку з безробіттям; на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань;

- на зарахування виробничого стажу;

- матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості;

- на гарантії за колективним договором.

2. Трудові гарантії.

(Офіційне укладення трудового договору захищають найманого працівника відповідно до чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної праці; відмовляється оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх зобов’язань).

Відсутність офіційно оформлених трудових відносин між роботодавцем і працівником означає, що працівник не матиме всіх перелічених гарантій.

Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісячно та в повному обсязі звітує роботодавець і з якої здійснюється сплата єдиного внеску, забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи зараховується в повному обсязі до стажу, який буде разом із розміром заробітної плати враховуватися при нарахуванні пенсійної виплати.

Відповідно до діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого фактично сплачені страхові внески до Пенсійного фонду. Тобто у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску.

Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» з 2018 року встановлено право на пенсію за умови наявності 25 років страхового стажу, а з 2028 року 35 років страхового стажу.

А тому про гідну старість потрібно подбати вже сьогодні, вимагаючи від роботодавця декларувати заробітну плату в повному обсязі і відповідно сплачувати єдиний внесок.

Роботодавець-порушник повинен нести відповідальність згідно із законом. Тому роботодавцям слід бути готовими до того, що в разі нехтування правами своїх працівників їм доведеться заплатити штраф в сумі 30 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. У 2018 році розмір штрафу: 111 690 грн.

Олександра Кулина

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПІУ Тернопільської області

 

Зарплата «в конверті» чи легальне працевлаштування?

При вирішенні питання, на яких умовах працюватимуть працівники, роботодавцеві необхідно зважити всі «за» і «проти» та прийняти правильне рішення.

Переваги використання легальної праці для роботодавців:

- вкладання коштів у трудовий ресурс, проведення періодично навчання, підвищення кваліфікації своїх працівників обов’язково відобразиться на якості виробничого процесу;

- це можливість встановити матеріальну відповідальність працівника при прийнятті останнього на роботу, яка передбачає обслуговування грошових, товарно-матеріальних цінностей;

- підпорядкування працівників правилам трудового розпорядку, чітка регламентація прав і обов’язків працівника – це трудова дисципліна, зменшення ризиків безкарності працівника, який заподіяв шкоду підприємству при виконанні трудових обов’язків;

- можливість у судовому порядку відстоювати свої порушені права та законні інтереси із покладенням на винних осіб обов’язку відшкодування втрат та матеріальних збитків;

- можливість скористатися механізмом відшкодування державою витрат роботодавця по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного офіційно працевлаштованого працівника;

- легальні працівники, сприятливий мікроклімат в колективі, налагоджена робота всіх учасників трудового процесу – це позитивний імідж і закріплення за таким роботодавцем репутації надійного партнера.

Переваги офіційного працевлаштування для працівників:

- легальна робота – стабільна заробітна плата, впевненість у завтрашньому дні;

- сплачені із заробітної плати страхові внески – це гідна пенсія в майбутньому, страхові виплати в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві, у зв’язку з настанням безробіття;

- оформлення саме трудового, а не цивільно-правового договору, дає можливість працівникам, які пропрацювали тривалий час на посадах, віднесених законодавством до шкідливих, звертатися до органів Пенсійного фонду за оформленням пільгової пенсії до досягнення загально визначеного пенсійного віку, оскільки виключно за наявності трудових відносин у роботодавця виникає обов’язок проводити періодично атестацію робочих місць із залученням для цього спеціалістів державної інспекції праці;

- гарантії з боку роботодавця по дотриманню норм трудового законодавства: встановлення тривалості робочого часу згідно з існуючими нормами, заборона роботи у вихідні дні, надання оплачуваної відпустки, створення належних умов праці на робочому місці, вирішення питань охорони праці і т.д.;

- можливість захисту законом прав та інтересів працівників та розгляду трудових спорів, що виникають між працівником та роботодавцем, у судовому порядку.

Тільки офіційно оформлена робота є гарантією соціального захисту найманих працівників, а для роботодавців – запорукою процвітання бізнесу. Витрачені кошти по утриманню легальних працівників – це отримані в подальшому доходи від прибуткової діяльності підприємства. Встановлення тривалих трудових відносин, постійні працівники, відсутність плинності кадрів – слугує якісною рекламою самого роботодавця. І лише при належному ставленні до своїх прав та обов’язків обидві сторони трудових відносин можуть розраховувати на позитивний результат та досягнення поставлених цілей.

Олександра Кулина

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПІУ Тернопільської області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь