Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

травень 2018

Терміни сплати єдиного соціального внеску

Змінено терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб — підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також визначено терміни сплати для членів фермерських господарств.

З 01.01.2018 р. фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (абзац третій частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ).

Відповідальність за несплату ЄСВ

Слід зазначити, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 Закону про ЄСВ), а за порушення законодавства про єдиний внесок, зокрема, за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску передбачено фінансову відповідальність, а саме:

 • за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум (п. 2 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ);

 • згіднo з частинами 10 та 13 цієї статті на суму недоїмки нараховується пеня з рoзрахунку 0,1 % суми недоплати за кoжний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченoї Закoнoм про ЄСВ, починається з першого календарнoгo дня, щo настає за днем закінчення стрoку внесення відпoвіднoгo платежу, дo дня фактичної сплати (перерахування) включнo.

Михайло Комлєв

Начальник відділу інформаційно-аналітичного

забезпечення та використання електронних реєстрів

 

Заняття у «Школі майбутнього пенсіонера»

У Тернопільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Тернопільської області запроваджено традицію проведення занять у рамках «Школи майбутнього пенсіонера», яка була з вдячністю сприйнята громадянами.

Так 30 та 31 травня 2018 року начальник відділу обслуговування громадян у місті Тернополі Людмила Травіна та заступник начальника відділу обслуговування громадян у Тернопільському районі Оксана Бугай провели «урок» для відвідувачів об’єднаного управління, серед яких були як молодь, так і громадяни передпенсійного віку.

Під час зустрічі пенсійники роз’яснили переваги офіційного працевлаштування для забезпечення соціальних гарантій зараз та гідних пенсій в майбутньому. Детально акцентовано увагу на неприпустимості одержання заробітної плати «в конвертах» та негативних наслідках тіньової заробітної плати для соціального захисту застрахованих осіб в таких випадках.

Для контролю за повнотою та достовірністю відображення власних персоніфікованих даних всім присутнім було запропоновано реєстрацію на ВЕБ-порталі Пенсійного фонду України, як зручну та сучасну форму електронних послуг. Завдяки електронним послугам Веб-порталу кожен має можливість отримувати інформацію, накопичену в базах даних персоніфікованого обліку та здійснювати контроль за даними, що вносяться до системи персоніфікованого обліку та впливають на пенсійні права.

Марта Ковалець

Головний спеціаліст відділу

по роботі з персоналом

 

Система недержавного пенсійного забезпечення

Вона базується на умовах добровільної участі громадян, роботодавців або їх об'єднань у формуванні пенсійних виплат. Умови та порядок формування цих накопичень визначені в Законі "Про недержавне пенсійне забезпечення" (набрав чинності з 1 січня 2004 р.), прийнятому водночас із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Трирівнева структура нової української пенсійної системи передбачає значні зміни у чинній солідарній системі пенсійного страхування та створення принципово нових для України елементів системи пенсійних накопичень. На відміну від реформованих систем пенсійного страхування таких країн, як Молдова, Казахстан, Киргизія, в Україні виплати пенсій з системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування відбуватимуться за рахунок двох складових. Це виплати з реформованої солідарної пенсійної системи, побудованої на принципах "соціального страхування" та "солідарності поколінь", і виплати з другого рівня - обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка формуватиметься за рахунок відрахувань частини обов'язкових внесків до пенсійної системи. При цьому другий рівень впроваджуватиметься лише після формування необхідних економічних передумов і створення налагодженої та ефективної системи державного нагляду та регулювання у цій сфері, а також необхідної інфраструктури.

Така конфігурація української системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування дозволить розподілити ризики, пов'язані з виплатою пенсій з першого та другого рівнів пенсійної системи, і, таким чином, застрахувати майбутніх пенсіонерів від негативних демографічних тенденцій та коливань у економічному розвитку держави.

З солідарного рівня призначаються пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника, а також надаватимуться соціальні послуги (допомога на поховання).

Одним з головних моментів є нова формула розрахунку пенсій, що забезпечує пряму залежність їхнього розміру від заробітку, з якого сплачувалися страхові внески, та страхового стажу - періоду, протягом якого сплачувалися ці внески. Тривалість періоду, за який враховується заробіток для обчислення розміру пенсії, визначатиметься залежно від того, який варіант обчислення розміру пенсії обрано застрахованою особою. Така формула передбачає врахування для обчислення пенсій заробітку, осучасненого стосовно середньої заробітної плати. Важливо, що нова формула обчислення пенсій не має обмеження їхнього максимального розміру. При цьому буде існувати інший варіант обчислення розміру - за двоскладовою формулою (розмір пенсії складатиметься з двох частин: частина пенсії, яка припадає на період стажу до набрання чинності закону, тобто за нормами і правилами, що передбачені Законом України "Про пенсійне забезпечення", та частина, що припадає на період страхового стажу після набрання чинності закону). Крім того, законом визначено норму щодо здійснення регулярної індексації пенсій відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Галина Гумницька

Заступник начальника

об’єднаного управління

 

Подбай про майбутню пенсію!

Легалізація заробітної плати залишається одним із найактуальніших питань сьогодення, адже чимало роботодавців ігнорують гарантований рівень мінімальної заробітної плати і змушують найманих робітників працювати на невелику зарплату, а почасти й взагалі не декларують оплату їхньої праці.

Погодившись на одержання зарплати у “конверті”, більшість людей не замислюються про те, що свідомо обкрадають себе, оскільки в такому випадку роботодавець не сплачує єдиного соціального внеску, період трудової діяльності не зараховується до страхового стажу, а зарплата не враховується при обчисленні пенсії.

Виплачуючи працівникові заробітну плату в розмірі, меншому за мінімальний, роботодавець не лише порушує його конституційне право на заробітну плату, не нижчу за визначену законом, а й прирікає на мізерну пенсію в майбутньому.

Держава стоїть на захисті прав найманих працівників. Зокрема, у статті 8 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” записано: “У разі, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску”. Отож навіть якщо найманий працівник буде оформлений на неповну ставку із заробітною платою, меншою за мінімальну, роботодавець зобов’язаний сплачувати внесок розміром 22% мінімальної заробітної плати (3723 грн.).

Роботодавцям та громадянам необхідно пам’ятати, що лише офіційно працевлаштований працівник, за якого роботодавцем здійснюється сплата єдиного соціального внеску в розмірі, не меншому за мінімальний, набуває страхового стажу, необхідного для призначення соціальних та пенсійних виплат.

Олена Бабій

Завідувач сектору

забезпечення наповнення бюджету

фінансово-економічного відділу

 

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Пенсійне страхування (один із видів соціального страхування) - це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працездатності. Одна із основних форм соціального захисту, в основі якої лежить страховий метод, тобто внесення в особливі фонди обов'язкових платежів суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів господарської діяльності та особами найманої праці, які працюють на умовах трудового договору, й використання державою цих коштів для матеріального забезпечення громадян. Поняття "соціальне страхування" пов'язують з проблемою фінансового забезпечення соціальних виплат.

Вітчизняне пенсійне законодавство передбачає дві форми пенсійного страхування: обов'язкову, яка відіграє головну роль, і добровільну.

В Україні обов'язкове пенсійне страхування полягає у тому, що сам факт укладання трудового договору чи реєстрації особи як суб'єкта підприємницької діяльності породжує зобов'язання сплачувати визначені законодавцем страхові внески незалежно від волі працівника чи роботодавця. Відповідно до пенсійного законодавства лише наявність у суб'єкта трудового (а, отже, і страхового) стажу є підставою виникнення права на пенсію за державною програмою пенсійного страхування.

Організаційно-правові форми недержавного пенсійного страхування (добровільні) можуть використовуватися для підвищення рівня грошового забезпечення понад той, який гарантує державна система обов'язкового пенсійного страхування.

Пенсійний фонд здійснює управління фінансами державного пенсійного страхування і, по суті, виступає гарантом стабільності державної системи пенсійного страхування.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Виплата недоотриманої пенсії

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, зокрема, у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд.

Згідно з частиною 2 статті 49 Закону поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Пунктом 1.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.12.2005 за № 1566/11846, передбачено, що заява про поновлення виплати пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

З питань поновлення виплати пенсії пенсіонеру необхідно особисто звернутись до територіального управління.

Подання заяви щодо поновлення виплати пенсії за довіреністю чинним законодавством не передбачено.

При цьому, виплату пенсії буде поновлено зі строків, визначених частиною першою статті 46 Закону, а саме не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.

Ольга Кубацька

Заступник начальника

відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №2

 

Відбулась “пряма телефонна гаряча лінія”

З метою вдосконалення роботи в сфері масової комунікації в Тернопільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Тернопільської області 17 травня 2018 року перший заступник начальника об’єднаного управління Ніна Банзерук провела “пряму телефонну гарячу лінію”.

Фото без опису

Громадяни, які зателефонували, в більшості цікавились щодо перерахунку пенсій, умов призначення пенсій за віком та за вислугою років, можливостей набуття страхового стажу

Під час роботи “гарячої лінії” до управління звернулося 7 осіб.

Марта Ковалець

головний спеціаліст відділу

по роботі з персоналом

 

Флешмоб у вишиванках «Легальна зайнятість населення»


        Спеціалісти Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області долучились до загальнонаціонального свята - Всесвітнього дня вишиванки та організували флешмоб на тему: “Легальна зайнятість – шлях до розвитку рідного краю”.

Фото без опису

Так як ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом, пенсійники у вишиванках проводили роз’яснювальну роботу щодо виявлення «тіньової» зайнятості та легалізації доходів, підвищення рівня поінформованості населення щодо прав у сфері пенсійного забезпечення та детінізації доходів.

Фото без опису

З метою самостійного контролю за роботодавцем щодо відображення заробітної плати в реєстрі застрахованих осіб працівники управління пропонували реєструватись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та роздали тематичні буклети.

Марта Ковалець

головний спеціаліст відділу

по роботі з персоналом
 

Відбувся семінар «Легальна зайнятість»

У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар «Легальна зайнятість» за участю спеціалістів Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області.

Метою заходу було розкрити переваги легального працевлаштування в Україні та застерегти від шахрайства при працевлаштуванні. Ніні Банзерук, перший заступник начальника об’єднаного управління, наголосила, що згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але ще чимало громадян живуть днем нинішнім, тому останнім часом усе частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин – «тіньовою» зайнятістю. «Тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата (так звана «зарплата в конвертах») – явища, що, на жаль, міцно увійшли в наше життя та набули значних масштабів. Це не лише серйозна соціальна, але й економічна проблема України.

Фото без опису

Сподіваємося, що у громадян, які підвищили свою обізнаність щодо переваг легальної зайнятості та правильного оформлення при працевлаштуванні, підвищиться мотивація до легального працевлаштування.

Фото без опису

По завершенню семінару присутні отримали інформаційні буклети та відповіді на свої запитання.

Марта Ковалець

Головний спеціаліст відділу

по роботі з персоналом

 

Відбудеться «пряма телефонна гаряча лінія»!

З метою вдосконалення роботи органів Пенсійного фонду України в Тернопільській області в сфері масової комунікації та проведення прямого діалогу з громадянами міста Тернополя та Тернопільського району:

17 травня 2018 року з 11-00 до 13-00 за телефоном (0352) 23-56-77 першим заступником начальника Тернопільського об’єднаного управління Ніною Якимівною Банзерук буде проведена «пряма телефонна гаряча лінія» щодо роз’яснення та консультації громадянам з тих чи інших питань, що стосується компетенції Фонду.

Легальна зайнятість – впевнене сьогодення і гарантоване майбутнє

11 травня 2018 року робоча група з питань детінізації доходів, підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення здійснила виїзд з метою обстеження стану дотримання чинного законодавства щодо оформлення трудових відносин та оплати праці суб’єктів господарської діяльності у селах Тернопільського району.

Головний спеціаліст сектору забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного відділу – Тетяна Саєнко, інформувала громадян про переваги офіційного працевлаштування, роботодавців – про наслідки за допуск працівника на робоче місце без укладення трудового договору.

Роботодавець, який не оформляє офіційно працівників, провокує безвідповідальне ставлення їх до роботи, ухиляння від поставлених завдань, неетичну поведінку. Не можна виключати й того, що роботодавець ризикує натрапити на аферистів, внаслідок чого понести фінансові втрати.

Фото без опису

Працівник без офіційного оформлення на роботу позбавляє себе гарантованого державою розміру заробітної плати; виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, офіційної відпустки, відпустки по догляду за дитиною тощо; виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу; соціального страхування.

Фото без опису

До того ж неоформлений офіційно працівник втрачає трудовий та страховий стаж при розрахунку розміру пенсії. Адже тільки легально оформлений працівник, який, відповідно, матиме достатньо страхового стажу, отримає право на гідну пенсію.

Марта Ковалець

Головний спеціаліст відділу

по роботі з персоналом


Пенсійне забезпечення жінок, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками — операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства

Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками — операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають після досягнення 55 років і за наявності стажу на таких роботах — не менш як 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування.

До досягнення віку 55 років право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970р. народження і старші після досягнення ними такого віку (залежно від дати народження):

50 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1965;

51 року — з 1 жовтня 1965 до 31 березня 1966р;

51 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1966;

52 року — з 1 жовтня 1966 до 31 березня 1967р;

52 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1967;

53 року — з 1 жовтня 1967 до 31 березня 1968р;

53 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1968;

54 року — з 1 жовтня 1968 до 31 березня 1969р;

54 років шести місяців — з 1 квітня до 30 вересня 1969.

Щодо норм обслуговування тварин

Під нормою обслуговування розуміється кількість голів корів або свиней, закріплених за робітницею, яких вона зобов'язана обслуговувати упродовж установленого робочого дня (зміни) у визначених організаційно — технічних умовах.

Під час призначення таким робітницям пенсій на пільгових умовах ураховується виконання норм обслуговування, встановлених на рівні, не нижчому від технічно обґрунтованих норм.

До технічно обґрунтованих норм належать:

 • типові міжгалузеві і галузеві (відомчі) норми обслуговування, затверджені в установленому порядку;

 • норми обслуговування, встановлені на підставі типових міжгалузевих і галузевих (відомчих) нормативів часу на окремі роботи (операції) з урахуванням організаційно — технічних умов обслуговування великої рогатої худоби і свиней у такому господарстві.

У такому самому порядку враховуються норми обслуговування в разі колективного, орендного підряду, інших колективних форм організації та оплати праці, а також у допоміжних сільських господарствах, які не мають самостійного балансу і знаходяться у складі промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств й організацій.

Порядок підтвердження пільгового стажу

У разі звернення робітниці за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органів Пенсійного фонду довідку про стаж роботи дояркою (оператором машинного доїння), свинаркою — оператором і про виконання встановлених норм обслуговування.

Встановлення встановлених норм обслуговування за період починаючи з 1992р. підтверджується даними первинного обліку.

Доярки допоміжних підсобних господарств підприємств, організацій, якщо вони структурно не виділені, користуються правом на пільгову пенсію.

Якщо доярка чи свинарка не виробила встановленого мінімуму вихододнів з поважних причин і колгосп зараховує цей період до загального трудового стажу, то його можна зараховувати до пільгового стажу відповідно до п.“д” ст.13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Виконання норм обслуговування підтверджується довідкою адміністрації колгоспу, радгоспу чи іншого підприємства сільського господарства, де виконується робота, що дає право на цю пенсію.

Право на пенсію чоловіків — доярів

Чоловіки, які працювали доярами (операторами машинного доїння), право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах не мають.

Підтвердження пільгового стажу за певних обставин

Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо господарство вже не існує і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві. Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1.

Щодо обчислення страхового стажу.

Відповідно до статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення” при обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується за фактичною тривалістю.

Аналогічний порядок обчислення стажу застосовується і тому випадку, коли не встановлювався мінімум трудової участі у господарстві.

При розрахунку стажу роботи в колгоспі жінці, яка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, слід керуватися спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України від 06.07.2007 № 342/0/039/98-07, №10990/02.

Слід зазначити, що вказаний розрахунок страхового стажу поширюється лише на членів колгоспу і не застосовується при обчисленні стажу працівників КСП, СВК, фермерських господарств, агрофірм та інших сільськогосподарських підприємств.

Маряна Прудивус

Заступник начальника відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій

В Тернопільському районі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Легальна заробітна плата – соціальна захищеність кожного працюючого громадянина

Легалізація заробітної плати для Пенсійного фонду України є одним з резервів наповнення бюджету, кошти якого  витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги. Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що бюджет не доотримує кошти, використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення  пенсії.

Кожний працівник повинен знати, що відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з 01.01.2004 року страховий стаж роботи зараховується, як повний місяць при умові нарахування заробітної плати не менше мінімального розміру та повної сплати страхових та єдиного внесків.

Розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 р. становить 3 723 грн., отже і розмір мінімального страхового внеску 3 723 грн.*22%= 819,06 грн., якщо така (або більша, з більшої суми заробітної плати) сума внеску за місяць підприємством сплачена за кожного працюючого в повному обсязі, то до страхового стажу працівникам також  зараховано повний місяць.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України звертається до громадян – вимагайте від своїх роботодавців виплату заробітної плати відповідно до законодавства прозоро і чесно, не погоджуйтесь на виплату заробітної плати в «конвертах». Також відповідально до цього питання мусять поставитися самі роботодавці, не порушувати закон, оформляти належним чином трудові відносини зі своїми працівниками. Варто не забувати, що виплата заробітної плати без сплати встановлених податків є грубим порушенням Законів України та передбачає адміністративну і кримінальну відповідальність.

Отож, при влаштуванні на роботу найманим працівникам потрібно поцікавитися не тільки розміром зарплатні, а й варто запитати, як саме такі кошти будуть виплачуватись і чи здійснюватимуться відповідні відрахування.   Що потрібно робити, аби змусити свого роботодавця платити гідну офіційну заробітну плату? Найманому працівникові необхідно зайняти чітку позицію, наполягати на виплаті заробітної плати з дотриманням вимог чинного законодавства,  а про факти виплати заробітної плати “у конвертах” повідомляти органи виконавчої влади , правоохоронні органи за телефонами  “гарячої телефонної лінії”, які є у кожному контролюючому органі.

Олена Бабій

Завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Фізичні особи – підприємці на пенсії мають пільги зі сплати єдиного внеску

Особи, яким пенсія за віком призначена відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (у тому числі позивач у справі), мають право на пільги щодо сплати за себе єдиного внеску згідно з ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», оскільки ця норма не містить жодних обмежень та умов щодо набуття фізичною особою-підприємцем статусу пенсіонера за віком.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши адміністративну справу за позовом фізичної особи – підприємця до ОДПІ ГУ ДФС про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчинити певні дії.

Відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Звільнення фізичної особи – підприємця, який обрав спрощену систему оподаткування від сплати єдиного внеску можливе за наявності двох умов: по-перше, така особа повинна мати статус пенсіонера за віком або інваліда; по-друге, отримувати відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Наталія Калашник

Начальник юридичного відділу

ТОЛ УПФУ Тернопільської області

 

День ПФУ у селах Миролюбівка, Настасів, Йосипівка та Марянівка

Спеціалісти Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області провели День Пенсійного фонду в селах Миролюбівка, Настасів, Йосипівка та Мар’янівка Тернопільського району.  Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій у Тернопільському районі Ірина Лебідь надала роз’яснення щодо збільшення розміру пенсії, про поновлення її виплати і правильності нарахування, нові умови виходу на пенсію залежно від набутого страхового стажу, перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, тощо. Всі порушені питання вдалося вирішити.

Фото без опису

Фото без опису

Пенсійники наголосили присутнім про можливість отримання інформації з пенсійних питань за допомогою телефону «гарячої лінії» та Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Марта Ковалець

Головний спеціаліст відділу

по роботі з персоналом

 

За чисте довкілля!

Навесні всім нам хочеться оновлення й очищення. А тому потрібно закочувати рукава і братись до роботи – прибирати! 

Так у суботу спеціалісти Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області взяли участь  у весняній толоці.  Працівники управління прибирали сміття, збирали розбиті пляшки, виносили опале листя, проводили обрізання гілок.

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Результатами заходу стали повні мішки сміття, чисті газони і прилегла територія. Своїм прикладом фахівці об’єднаного управління довели необхідність збереження чарівної природи, чистого навколишнього середовища та можливість кожного тернополянця приєднатися та зробити рідне місто більш охайним. Проведення таких акцій не лише формує відповідальне ставлення до території, а й у майбутньому сприятиме збереженню належного екологічного стану в межах краю й держави в цілому.

Юлія Талалай

Головний спеціаліст з питань

організаційно-інформаційної роботи

 

Розпочалася виплата пенсій за поточний місяць

Четвертого травня, відповідно до законодавства, розпочалася виплата пенсій за поточний місяць, яка триватиме по 25 травня включно. Потреба коштів на травень 2018 року на виплату пенсій та соціальних допомог пенсіонерам становить 159 млн. 257,61 тис.грн.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Що таке Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та як ним користуватися

Пенсійний фонд надає зручну можливість здійснювати постійний контроль за такими даними, що впливають на пенсійні права громадянина. Веб-портал надає громадянам можливість зручно і оперативно взаємодіяти з органами ПФУ, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення в управління Фонду. Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування Пенсійним фондом через Інтернет є той факт, що веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.
У відкритому доступі (без реєстрації) на порталі надається багато корисної інформації з питань пенсійного страхування, бланки документів, інструкції щодо їх заповнення тощо.

Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації:

• отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян)
•отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів)
•формування запитів на попередню підготовку документів
•можливість подачі скарг
• запис на прийом до фахівців Фонду
• отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Звернувшись до послуг, які надаватимуться через веб-портал, користувачі зможуть отримати інформацію щодо умов, порядку призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії, також можна буде ознайомитись із формами заяв, необхідних для призначення, перерахунку та виплати своєї пенсії, отримання допомоги на поховання та заповнити їх, користуючись наданими інструкціями.

Підприємці та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, зможуть отримати таку інформацію як взяття їх на облік в органах Пенсійного фонду України, ознайомитись з умовами нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, з умовами та порядком складання і подання звітності, а також отримати форми бланків, заяв, інших документів, необхідних для взяття на облік тощо.

Як зареєструватися на веб-порталі ПФУ

Для Вашої зручності процедура реєстрації на веб-порталі максимально спрощена.

Найбільш тривалим є етап особистого звернення до територіального органу Пенсійного фонду для оформлення заяви на реєстрацію.

Для реєстрації у якості користувача Веб-порталу ПФУ Вам необхідно прийти до Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області, надати документ, який засвідчує особу та оформити заяву, або яку Ви можете заповнити вдома, зайшовши на сайт :http://portal.pfu.gov.ua в розділ «Нормативні документи» і обравши необхідну форму заяви:

 • Для громадянина;

 • Для юридичної особи (страхувальника).

Внесені у заяву відомості перевіряються, вносяться до інформаційної системи Пенсійного фонду.

Після чого друкується розписка про одержання заяви особою або страхувальником, а також (важливо !!!)«реєстраційний код».

Цей код необхідний Вам для реєстрації на Веб-порталі, отже, зберігайте його в таємниці до моменту закінчення реєстрації!

Завершити реєстрацію необхідно зайшовши на Веб-портал Пенсійного фонду в мережі Інтернет (http://portal.pfu.gov.ua) та обравши пункт меню «Реєстрація на порталі».

Заповніть реєстраційну форму. Звертаємо увагу, що логін та пароль бажано вибирати такими, що не містять Ваших справжніх імен та прізвищ. Виконання такої рекомендації підвищить рівень захисту Ваших персональних даних.

На введену Вами адресу електронної пошти прийде лист, необхідний для підтвердження реєстрації.

Після підтвердження Ви отримаєте повідомлення Веб-порталу про успішне закінчення реєстрації, після чого на Веб-порталі автоматично формується нова персональна сторінка користувача порталу. З неї і здійснюється доступ до персоніфікованих електронних послуг Пенсійного Фонду.

Надалі доступ до електронних послуг, які передбачають персоналізований доступ (одержання виписок, надсилання запитів, запис на прийом тощо), здійснюється після авторизації на Веб-порталі «Вхід».

Юлія Талалай

Головний спеціаліст організаційно –

інформаційної роботи

 

Легальна зайнятість – гарантія захисту трудових прав

Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але ще чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасовим сумнівним вигодам, тому останнім часом усе частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин – «тіньовою» зайнятістю.
За нинішніх реалій громадяни часто погоджуються на будь-яку пропозицію роботи, зокрема і нелегальної. Працівники, які погоджуються одержувати зарплатню в «конвертах», стають заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій.

Таким чином, влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен чітко усвідомлювати: якщо зарплату виплачують «в конверті», це означає, що роботодавець, швидше за все, не укладе трудовий договір, а також не здійснюватиме відрахування з неофіційної зарплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, а це неминуче призведе до того, що:

 • вимагатимуть працювати понад норму, а то і часто без додаткової оплати праці;

 • не буде гарантованого розміру заробітної плати (зокрема розміру тарифної ставки або посадового окладу працівника, доплат, надбавок та інших заохочувальних виплат);

 • не буде ніяких соціальних гарантій, передбачених для працівника;

 • не буде права на відпустку, в тому числі, і на відпустку в зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною;

 • не буде права на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

 • не буде права на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці);

 • не буде права на охорону праці;

 • не буде права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, та, як наслідок – на отримання страхових виплат у разі травмувань чи профзахворювань;

 • людину можуть звільнити у будь-який момент, без виплати вихідної допомоги, а можливо, і без оплати за виконану роботу. Отримати належний під час звільнення розрахунок в переважній більшості випадків вкрай складно, факт перебування в трудових відносинах з роботодавцем доведеться доводити у суді з допомогою свідків.

Серед негативних наслідків «тіньової» зайнятості є і такі, що стосуються суспільної небезпеки, адже всі ми є споживачами послуг у сфері громадського харчування, торгівлі, транспорту, будівництва тощо, тож необхідна їх висока якість. Нелегальна зайнятість сприяє поширенню захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах, зростанню ризику виникнення нещасних випадків на виробництві, адже з офіційно неоформленим працівником не проводиться навчання з техніки безпеки, охорони праці, він не проходить вчасно, а то і взагалі, передбаченого нормативними документами періодичного медичного огляду.

Найефективнішим захистом громадян є їхня правова обізнаність. Кожен, хто наймається на роботу, має пам’ятати, що не оформлений вчасно трудовий договір є не лише грубим порушенням трудового законодавства, а й надалі тягне за собою низку проблем для самого працівника.

Повага до себе починається з шанування законів своєї держави. Працюючи нелегально людина сама себе позбавляє права на соціальний захист та передбачені трудовим законодавством гарантії, а також ставить під загрозу своє здоров’я та майбутнє.

Олена Бабій

Завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

фінансово-економічного відділу

 

Легальна зайнятість – запорука твого майбутнього!

В Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості відбувся черговий семінар за участю працівників Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області. Метою даного заходу є легалізація заробітної плати.

На жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну заробітну плату, а решту зарплати у «конверті». Таким способом роботодавці ухиляються від сплати податку.

Заступник начальника об’єднаного управління, Ніна Банзерук відмітила, що порушення законодавства в сфері пенсійного забезпечення тягнуть за собою негативні наслідки, такі як соціальна незахищеність найманого працівника, а саме вiдсутнiсть трудового стажу, відпустки, неможливість скористатися лікарняними під час хвороби та інше.

«Пенсійний фонд України надає можливість здійснювати постійний контроль за даними, що можуть впливати на пенсійні права громадян, за допомогою веб-порталу Пенсійного фонду України, який знаходиться за адресою http://portal.pfu.gov.ua/. Тут зручно і оперативно можна взаємодіяти з органами Пенсійного фонду та дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення до Фонду», - розповіли пенсійники та роздали інформаційні буклети.

Марта Ковалець

Головний спеціаліст відділу персоналу

та організаційно-інформаційної роботи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

День ПФУ у селах Буцнів, Мишковичі та Велика Лука

Спеціалісти Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області провели День Пенсійного фонду в селах Буцнів, Мишковичі та Велика Лука Тернопільського району. Пенсійники надали роз’яснення щодо збільшення розміру пенсії, про поновлення її виплати і правильності нарахування, нові умови виходу на пенсію залежно від набутого страхового стажу, перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, тощо. Всі порушені питання вдалося вирішити.

Фото без опису

Фахівці об’єднаного управління наголосили присутнім про можливість отримання інформації з пенсійних питань за допомогою телефону «гарячої лінії» та Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Фото без опису

Марта Ковалець

Головний спеціаліст відділу персоналу

та організаційно-інформаційної роботи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

До уваги фізичних осіб-підприємців!

Фізичні особи-підприємці повинні дбати про свій страховий стаж самостійно, адже тільки при умові повної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) в розмірі не нижче мінімального підприємцю повністю буде зараховано відпрацьований місяць до страхового стажу.

Мінімальний розмір єдиного соціального внеску розраховується як добуток мінімальної зарплати за конкретний місяць на 22 %.

У 2018 році законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати становить 3723 грн. на місяць, таким чином мінімальний розмір ЄСВ становить 819,06 грн. (3723грн.х22%=819,06 грн.).

Підприємці, які вибрали спрощену систему оподаткування або загальну сплачують єдиний внесок незалежно від того, отримували вони “дохід” чи “ні”.

Шановні підприємці! Подбайте про своє майбутнє і сплачуйте ЄСВ своєчасно та в повному обсязі.

Олена Бабій

Завідувач сектору забезпечення наповнення бюджету

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Пенсійне забезпечення жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей до 14-річного віку

Жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, пенсія призначається незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 №244 затверджено Порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, відповідно до якого жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро або більше дітей до 14 річного віку, в тому числі усиновлених, пенсії на пільгових умовах призначаються незалежно від віку та наявного трудового стажу.

Права на таку пенсію мають жінки, зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форми власності й господарювання.

Основні умови для призначення пенсії.

 • мати не менше п'яти дітей (в тому числі і усиновлених), при цьому остання (п'ята) дитина має досягти 14-річного віку;

 • на час звернення за призначенням пенсії (на дату подання заяви та необхідних документів до територіального органу Пенсійного фонду України) жінка обов'язково повинна бути зайнята на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві.

Факт постійної роботи у сільськогосподарському виробництві підтверджується трудовою книжкою та за необхідності довідкою підприємства.

Для визначення віку дітей та їх виховання до 14-річного віку надаються свідоцтва про народження дітей.

Право на призначення пенсії батьку, який працює в сільському господарстві:

Норми пункту “ж” статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення” застосовуються лише для матерів. Батькам призначення цього виду пенсії законодавством не передбачено.

Обов'язковою умовою для призначення пенсії таким жінкам є їхня зайнятість на час звернення за призначенням такої пенсії на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарств, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.

Тобто, якщо жінка звернеться за призначення пенсії тоді, коли вже не працює чи працює не в сільському господарстві, права на пільгову пенсію незалежно від віку вона не матиме.

Підтвердження пільгового стажу за певних обставин:

Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Якщо господарство вже не існує і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

Ірина Лебідь

Начальник відділу з питань призначення,

перерахунку ти виплати пенсій у Тернопільському районі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Льотчикам збільшено грошове забезпечення

З 01.03.2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 року № 713 «Про внесення змін до п.7 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації» автоматизованим способом проведені перерахунки пенсій пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років.

Коефіцієнт підвищення заробітної плати становить – 1,37070. Розмір пенсії першої складової обмежується 17759,48 грн. Розмір пенсії до виплати обмежується 13730 ,00 грн.

В підвищеному розмірі виплата буде проведена в травні 2018 року та проведена доплата за березень та квітень 2018 року.

Галина Гумницька

Заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

День відкритих дверей
щодо основних змін в пенсійному законодавстві

З метою роз’яснення громадянам пенсійного законодавства у відділі обслуговування громадян у місті Тернополі спеціалісти об’єднаного управління провели “День відкритих дверей”.

Під час заходу начальник відділу обслуговування громадян Галина Кульчицька ознайомила присутніх з основними змінами в пенсійному законодавстві, з порядком та умовами призначення різних видів пенсій, з переліком документів, які підтверджують трудовий стаж, зосередила увагу присутніх що майбутня пенсія залежить від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати.

Організатори заходу повідомили присутнім, що відповідно до ст. 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” вперше з 1 квітня та кожного наступного року органи Пенсійного фонду проводитимуть автоматично (без додаткового звернення) перерахунок пенсії тим особам, які після призначення (перерахунку) пенсії продовжували працювати та на 1 березня набули 24 місяці страхового стажу.

Фото без опису

Окрім того громадяни дізнались про надання електронних пенсійних послуг, які можна отримати за допомогою Веб-порталу Пенсійного фонду України.

Юлія Талалай

Головний спеціаліст відділу персоналу

та організаційно-інформаційної роботи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Чергові заняття в «школі майбутнього пенсіонера»

Начальник відділу обслуговування громадян у Тернопільському районі Ольга Гірська та заступник начальника відділу обслуговування громадян у місті Тернополі Галина Кульчицька провели чергові заняття в «школі майбутнього пенсіонера».

Головним завданням роботи з майбутніми пенсіонерами являється підготовка необхідних документів для призначення пенсій та правової оцінки наявних документів. Така перевірка документів дозволить вчасно виявити та усунути недоліки в документах, зібрати всі необхідні дані до виникнення права на пенсію.

Фахівці об’єднаного управління проводять попередній розрахунок пенсії, інформують про суми, які сплатив роботодавець, тривалість страхового стажу, при цьому, звертають увагу на залежність розміру майбутньої пенсії від тривалості страхового стажу і розміру заробітної плати.

Фото без опису

Спеціалісти Фонду під час занять надають майбутнім пенсіонерам інформаційно-роз’яснювальні матеріали, розповідають про можливість отримання консультацій з питань пенсійного забезпечення через телефон “гарячої лінії» та за допомогою Веб-порталу Пенсійного фонду України.

 

Юлія Талалай

головний спеціаліст відділу персоналу

та організаційно-інформаційної роботи

ТО УПФУ Тернопільської області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь