A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Великогаївської сільської ради та її виконавчих органів

Дата: 11.12.2020 11:44
Кількість переглядів: 1148УКРАЇНА

ВЕЛИКОГАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА           

47722,  Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великі Гаї,  вул. Галицька, 47

тел. 49-00-98, 49-02-98

Восьме скликання                                                                третя сесія

 

   РІШЕННЯ №  ПРОЄКТ                   

 

від 22грудня 2020  року

 

Про затвердження Положення про преміювання

працівників апарату Великогаївської  сільської ради

та  її виконавчих органів

        

З метою забезпечення єдиного підходу до стимулювання праці посадових осіб місцевого самоврядування та їх особистого вкладу в кінцевий результат, у відповідності з підпунктом 2 пункту 2  постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями), наказу Мінпраці від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», п. 6 розділу V Колективного договору укладеного між Великогаївською сільською радою та трудовим колективом Великогаївської сільської ради, схваленого на загальних зборах трудового колективу Великогаївської сільської ради 17  грудня  2020 року, керуючись статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) Великогаївська сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату Великогаївської  сільської ради та  її виконавчих органів та ввести в дію з 01 січня 2021 року (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про преміювання працівників апарату Великогаївської сільської ради, затвердженого рішенням № 16 7 скликання від 30 грудня 2015року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики та регламенту.

 

 

Сільський  голова                                                          О.  КОХМАН

 

Додаток 2

до колективного договору між

Великогаївською сільською радою і трудовим колективом Великогаївської сільської ради на 2020-2025 роки від 17.12.2020 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників апарату

Великогаївської сільської ради та її виконавчих органів

 

1. Загальні положення

1.1 Положення про  преміювання працівників Великогаївської сільської ради та її виконавчих органів (далі – Положення) розроблене  відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах  місцевого самоврядування», «Про  оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування  структури  та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), наказу Мінпраці від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», з метою заохочення посадових осіб, службовців та робітників органу місцевого самоврядування за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання  посадових обов'язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Дія цього Положення поширюється на усіх працівників апарату сільської ради та її виконавчих органів (далі – працівники) та є обов’язковим до виконання.

1.3. Фонд преміювання утворюється  в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

1.4. На створення річного фонду преміювання спрямовуються  кошти у розмірі не менше як 100 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

 

2. Показники преміювання і розмір премії

2.1. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в  загальні результати роботи.

2.2. Працівникам можуть виплачуватися такі види премії:

 • щомісячна премія;
 • одноразова премія;
 • премія з нагоди ювілейних дат, державних, професійних та релігійних  свят.

2.3. Премії можуть бути встановлені у таких розмірах:

 •  у відсотках до посадового окладу;
 •  у розмірі середньомісячної зарплати;
 •  у фіксованій грошовій сумі;
 •  у певній кількості посадових окладів;

Конкретний розмір премії працівникам визначається розпорядженням сільського голови або рішенням сільської ради. Максимальний розмір премії працівникам не обмежується.

Для цілей цього Положення, встановлюються наступні ювілейні дати: 30, 40, 50, 60 років.

2.4. Для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

- сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, ініціатива і  творчість у роботі;

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.5. Працівникам, які звільнилися в місяці, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я

 

3. Порядок  преміювання

3.1. Преміювання працівників сільської ради здійснюється на підставі розпорядження сільського голови. Розпорядженням сільського голови може бути встановлено працівнику сільської ради, як постійну (щомісячну), так і одноразову премію.

3.2. Преміювання сільського голови здійснюється на підставі рішення сільської ради прийнятого на сесійному засіданні.

3.3. Рішення сільської ради про встановлення сільському голові щомісячних премій, премій з нагоди державних та професійних свят приймаються на початку повноважень цих посадових осіб та зберігають чинність протягом всього терміну повноважень. В разі потреби сільська рада може вносити зміни до даних рішень.

3.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи сільська рада може прийняти рішення про виплату сільському голові одноразової премії в межах затвердженого фонду оплати праці.

3.5. Виплата премії проводиться щомісячно. Якщо премія, яка носить постійний характер, не виплачувалась вчасно, вона може бути нарахована та виплачена у наступних місяцях, але не пізніше останнього місяця календарного року, у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

4. Позбавлення премії

4.1. Розмір премії працівника може бути зменшено за такими підставами:

 • невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та недотримання вимог посадової інструкції, Положення про структурні підрозділи, Регламенту роботи Великогаївської сільської ради та її виконавчого комітету, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов Колективного договору та інших локальних та нормативно-правових документів;
 • порушення виконавчої дисципліни (запізнення на роботу чи передчасне залишення свого робочого місця без поважної причини чи без дозволу адміністрації, порушення термінів виконання доручень та завдань, отриманих у тому числі на нарадах та оперативних нарадах, неякісного їх виконання);
 • порушення  правил внутрішнього трудового розпорядку  щодо паління та зловживання  алкогольними напоями в робочий час  у службових приміщеннях та на території адміністративних будівель Великогаївської сільської ради та старостинських округів;
 • порушення правил техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії, недотримання вимог санітарно-епідеміологічного режиму.

4.2. Працівник позбавляється премії за:

 • повторні або систематичні порушення, передбачені п. 4.1. Положення;
 • недотримання антикорупційного законодавства;
 • недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, порушення встановленого режиму роботи) та інші грубі порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • подачу не достовірної інформації, порушення термінів подання інформації  на запити різних установ, організацій  та суб’єктів публічного права порушення термінів розгляду звернень громадян та клопотань юридичних осіб;
 • у випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

4.3. Працівник, якому винесено догану, позбавляється щомісячної премії за результатами роботи (окрім  святкових) строком на дванадцять місяців від дати реєстрації розпорядження про накладення дисциплінарного стягнення.

Якщо протягом визначеного терміну з дня винесення догани до нього не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, проявив себе як сумлінний працівник і стягнення з нього зняте розпорядженням голови Великогаївської  сільської ради  достроково, він преміюється на загальних підставах відповідно до норм цього Положення.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення про преміювання  погоджується  відповідно до  п. 6 розділу V  Колективного договору укладеного між Великогаївською сільською радою та трудовим колективом Великогаївської сільської ради, схваленого на загальних зборах трудового колективу Великогаївської сільської ради 17  грудня  2020 року, затверджується рішенням Великогаївської сільської ради та вводиться в дію з 01 січня 2021 року. 

5.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством та внутрішніми організаційно-розпорядчими документами.

5.3. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, регулюються чинним законодавством України.

5.4. Спори з питань преміювання розглядаються у порядку, передбаченому нормами чинного законодавства.

 

Затверджено:                                                    Погоджено:

Рішенням Великогаївської сільської       Представник від трудового колективу

ради № ____ від  22..12.2020 року

 

Сільський голова                                           

________________ О. КОХМАН          __________________ В. ЛАГОШНЯК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь