A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Плата за землю з юридичних осіб: правила для заповнення звіту

Дата: 11.08.2020 15:54
Кількість переглядів: 147

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу, що за наслідками здійсненого аналізу податкової звітності з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) на 2020 рік (далі – Декларація), форма Декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 №560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2017 №9), було встановлено низку неточностей допущених платниками податків при заповнені розділів І та II.

Слід звернути увагу, що Декларація заповнюється з урахуванням приміток.

У разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, зокрема:

- у колонці 2 зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками, арабськими цифрами у форматі ХХ.ХХ (далі - Класифікатор):

 • 01 – землі сільськогосподарського призначення;
 • 02 – землі житлової забудови;
 • 03 – землі громадської забудови;
 • 04 – землі природно-заповідного фонду;
 • 05 – землі іншого природоохоронного призначення;
 • 06 – землі оздоровчого призначення;
 • 07 – землі рекреаційного призначення;
 • 08 – землі історико-культурного призначення;
 • 09 – землі лісогосподарського призначення;
 • 10 – землі водного фонду;
 • 11 – землі промисловості;
 • 12 – землі транспорту;
 • 13 – землі зв'язку;
 • 14 – землі енергетики;
 • 15 – землі оборони;
 • 16 – землі запасу;
 • 17 – землі резервного фонду;
 • 18 – землі загального користування;

- у колонці 3 вказується вид права на земельну ділянку:

 1. – власність;
 2. – постійне користування;
 3. – оренда.

При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розд.І буде проставлятись вид права «1» (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності платника) або «2» (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користуванні платника);

- у колонці 4 – серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр, наприклад серія та номер державного акт) на земельну ділянку);

- у колонці 5 – дата державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

- у колонці 6 – номер державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) – послідовність цифр;

- у колонці 7 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);

- у колонці 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками);

- у колонці 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками);

(не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)

- у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено) (в гривнях з двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації;

- у колонці 11 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель де не проведена нормативна грошова оцінка;

- у колонці 12 вказується ставка земельного податку (у відсотках);

- у колонці 13 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, яка розраховується за формулою: гр. 13 = гр. 8 або 9 х гр. 10 або 11 х гр. 12/100

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік;

- у колонці 14 зазначається код відповідної пільги згідно з Довідниками податкових пільг;

- у колонці 15 відображається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано (у відсотках);

- у колонці 16 вказується сума пільги зі сплати земельного податку.

На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу.

- у колонці 17 вказується річна сума земельного податку станом на 1 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку, яка розраховується за формулою: гр. 17 = гр. 13 - гр. 16

Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній земельній ділянці відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17;

При наявності у Декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ II, зокрема:

- у колонці 2 зазначається код цільового призначення орендованої земельної ділянки відповідно до Класифікатора (аналогічно заповненню колонки 2 розділу І Декларації)

- у колонці 3 дата укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

- у колонці 4 – номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності – послідовність цифр;

- у колонці 5 дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

- у колонці 6 номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки – послідовність цифр;

- у колонці 7 зазначається кадастровий номер орендованої земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);

- у колонці 8 зазначається площа орендованої земельної ділянки у га (з чотирма знаками після коми);

- у колонці 9 зазначається площа орендованої земельної ділянки в м2 (з двома знаками після коми);

(не  допускається заповнення  показників площі землі одночасно в колонці 8

та 9 по одному кадастровому номеру!)

- у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (в гривнях з копійками);

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації;

- у колонці 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (у відсотках з двома знаками після коми);

- у колонці 12 вказується річна сума орендної плати станом на 1 січня звітного року, яка розраховується за формулою: гр. 12 = (гр. 8(або гр. 9) х гр.10 х гр. 11)/ 100

Інформація у колонках 2 розд. І та II Декларації має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі оренди за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 4-6 розд. І Декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.

Інформація у колонках 3-6 розд. II Декларації (послідовність цифр, дата) має відповідати інформації, зазначеної в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

При припиненні права власності або користування земельною ділянкою (в т. ч. оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4-6 розд. І Декларації та колонки 3-6 розд. II Декларації заповнюються аналогічно. При цьому платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. Про цей факт платник робить відмітку у спеціально відведеному місці в Декларації, а доповнення до неї вважатиметься невід'ємною частиною такої Декларації.

Слід зазначити, що згідно з п.п. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Кодексу однією з підстав, яка надає контролюючому органу право на проведення документальної позапланової перевірки, може бути, зокрема виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надав пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу (оформленого відповідно до вимог ст. 73 ПКУ), в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Отже при не заповненні (або заповнення не в повному обсязі) колонок 4, 5, 6 розд. І або 3, 4, 5, 6 розд. II декларації контролюючим органом може бути проведена документальна позапланова перевірка.

Інформація у колонках 7 розд. І та II Декларації зазначається у разі наявності, має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонок 8, 9 розд. І та II Декларації має відповідати інформації, зазначеної в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Звертаємо увагу, загальні суми зазначені у колонки 17 розд. І (у разі наявності у Декларації відмітки «земельний податок») та колонки 12 розд. II (у разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата»), повинні мати своє відображення у повному обсязі та відповідати даним колонки 3 рядка 3 розд. III.

Податкова декларація повинна містити обов'язкові реквізити визначені (п.48.3 ст.48 Кодексу). Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений цим Кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити, зокрема, код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (пункт 48.4 статті 48 ПКУ).

Внаслідок подання декларації з невірно зазначеним кодом КОАТУУ за вказаним кодом виникає об'єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов'язаннями, а за кодом КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації. В такому разі за неподання або несвоєчасне подання декларації до такого платника податку застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 120 Кодексу.

З огляду на зазначене Шановні платники податків, просимо здійснити звірку поданої податкової звітності з плати за землю до органів податкової служби та здійснити виправлення зазначених інформаційних показників у Деклараціях з плати за землю за 2020 рік шляхом подання уточнюючих декларацій, а саме:

Головне управління ДПС в області просить звернути увагу на:

- Зазначення інформації про категорію земельної ділянки у відповідності до Класифікатора;

- наявність/відсутність/достовірність кадастрового номеру земельної ділянки;

- наявність/достовірність площі земельної ділянки (у га або  м² );

- недопущення одночасного заповнення площі землі в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру (у га і м² );

- Заповнення невірного розділу Декларації (при поданні Декларації з орендної плати платником заповнюється розд. І та навпаки).

 

Сектор комунікацій Головного управління ДПС

у Тернопільській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь