A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Аналіз регуляторного акту

Дата: 20.08.2019 08:26
Кількість переглядів: 389

Проект регуляторного акта «Про програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020  роки» розроблено Великогаївською сільською радою.

           Прийняття такого рішення Великогаївською сільською радою зумовлено проведенням реформи у сфері управління багатоквартирними житловими будинками.

    Мета його прийняття полягає у підтримці та стимулюванні самоорганізації й самостійного ефективного утримання житлових будинків їх мешканцями, покращенні умов проживання та налагодженні системного підходу до фінансування часткового ремонту житлового фонду із залученням бюджетних коштів.

            Проект рішення Великогаївської сільської ради «Про програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020  роки» та аналіз регуляторного впливу до нього розміщено на офіційному веб-сайті Великогаївської сільської ради                        http:// velykogaivska.gromada.org.ua    в розділі «Регуляторна діяльність».       

              Запрошуємо до співпраці щодо внесення зауважень та пропозицій до даного проекту регуляторного акта. Зауваження та пропозиції приймаються відділом житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою апарату сільської  ради протягом місяця з дати його оприлюднення за адресою:

 • 47722, Тернопільська область,Тернопільський район, село Великі Гаї, вул. Галицька, 47;
 • E-mail: 04394875@mail.gov.ua
 •  тел. (0352) 49-02-80

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

до проекту рішення Великогаївської сільської ради «Про програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020  роки»

           Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (далі – Аналіз).

           Регуляторний орган: Великогаївська сільська рада

           Розробник документа: відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою апарату сільської  ради.

           Відповідальні особи: Гордій  В.С.

           Контактний телефон: (0352) 49-02- 80

 

 1. Визначення проблеми

 

           Прийняття цього рішення зумовлено необхідністю підтримки та стимулювання самоорганізації й самостійного ефективного утримання житлових будинків їх мешканцями, покращення умов проживання та налагодженням системного підходу до фінансування із залученням  бюджетних  коштів  часткового ремонту житлового фонду.

На сьогодні у Великогаївській сільській об’єднаній територіальній громаді відсутні будь-які нормативно-правові акти, які б  визначали  чіткі та прозорі процедури бюджетної підтримки самостійного ефективного утримання житлових багатоквартирних будинків їх мешканцями після отримання квартир у приватну власність в умовах нової економічної моделі розвитку та експлуатації житлового господарства.

Прийняття даного рішення забезпечить створення сприятливих умов для самостійного ефективного утримання житлових будинків їх мешканцями, покращення умов проживання та налагодження системного підходу до фінансування із залученням бюджетних коштів часткового ремонту житлового фонду, отримання споживачами житлово-комунальних та інших послуг належної якості.

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту: громадяни, держава, суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва).

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливість розв’язання проблеми за допомогою  чинного регулювання:

правове регулювання, яке здійснюється на підставі чинних нормативно-правових актів в даній сфері, вимагає прийняття відповідних  актів органів місцевого самоврядування.

З урахуванням норм законодавства України, можливість досягнення цілей, передбачених в розділі ІІ даного аналізу, у разі прийняття рішення «Про програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020  роки»  є  цілком  реальною.

Прийняття зазначеного рішення, слугуватиме фундаментальним підходом для:

 • приведення процедури бюджетної підтримки самостійного ефективного утримання житлових багатоквартирних будинків їх мешканцями у відповідність до   критеріїв  конкурентності  і прозорості;
 • отримання споживачами житлово-комунальних та інших послуг належної якості;
 • підвищення ділової активності;
 • залучення громадян до вирішення місцевих проблем.

Запропоноване регулювання покликане вирішити вищезазначені проблеми, впорядкувавши економічні відносини в умовах реформування житлового господарства.  залучити додаткові кошти для виконання планів економічного і соціального розвитку   Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади.

ІІ. Цілі державного регулювання

Створення умов  прозорого залучення бюджетних коштів для самостійного ефективного утримання житлових багатоквартирних будинків їх мешканцями після отримання квартир у приватну власність в умовах нової економічної моделі розвитку та експлуатації житлового господарства.

ІІІ. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних

                                 способів досягнення цілі

            Перша альтернатива – у разі прийняття даного рішення, це надасть змогу поліпшити стан житлового фонду та якість проживання громадян, активізувати об’єднання громад до вирішення власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру і створити сприятливе середовище для населених пунктів.

            Друга альтернатива – у разі неприйняття рішення, буде продовжуватися стагнація  у розвитку житлового господарства, погіршуватиметься якість надання житлово-комунальних послуг, що призведе до виникнення соціальної нестабільності, відтоку та, подальшої міграції населення. Дана альтернатива є неприйнятною.

ІV. Опис механізму, який пропонується

застосувати для розв’язання проблем

              Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи:

 • підготовка до розгляду рішення Великогаївською сільською радою «Про програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020 роки» у порядку визначеному регламентом та з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;
 • внесення змін і зауважень до запропонованого проекту Програми підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020  роки;
 • проект регуляторного акту виноситься на розгляд Великогаївської сільської  ради для прийняття відповідного рішення згідно з чинним законодавством України.

 

V. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження регуляторного акту забезпечить належне виконання заходів, направлених на реалізацію запланового в частині:

  • регулювання процедури бюджетної підтримки самостійного ефективного утримання житлових багатоквартирних будинків їх мешканцями;
  • отримання споживачами житлово-комунальних та інших послуг належної якості;
  • створення нових робочих місць.

 

 

 

 

 

 

VI. Очікувані результати прийняття регуляторного акта за методом аналізу вигод та витрат. Сфери та види впливу регулювання

 

Сфери впливу

Вид впливу

Інтереси громадян

- поліпшення життя мешканців громади;

- благоустрій та впорядкування територій сіл громади;

- забезпечення зайнятості населення

Інтереси суб’єктів господарювання

- покращення умов стимулювання інвестицій;

- прозорі та рівні права всіх суб’єктів в наданні фінансової підтримки з бюджету

Інтереси органів місцевого самоврядування

- розвиток території;

- позитивний вплив на імідж  сільської ради

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси громадян

- отримання якісних послуг та поліпшення умов проживання

- затрати часу на  ознайомлення з прийнятим рішенням

 

Інтереси суб’єктів господарювання

- створення системи нормативно-правового забезпечення фінансової підтримки;

- мінімізація  витрат власних коштів на покращення технічних  характеристик будинків,

покращання якості наданих послуг

- витрати на підготовку документації для  розгляду пропозицій на спеціальних засіданнях постійної комісії сільської ради;

-  затрати часу на ознайомлення з рішенням

Інтереси органів місцевого самоврядування

- створення системи вимог до потенційних одержувачів фінансової підтримки з сільського бюджету;

- розвиток відповідної інфраструктури для надання послуг в житловому господарстві;

- розвиток конкуренції, запобігання проявам корупції

- витрати часу для  підготовки  проведення спеціальних засідань постійної комісії сільської ради;

- витрати на забезпечення контролю за виконанням одержувачами фінансової підтримки умов витрачання бюджетних коштів

 

       

 

VII. Обґрунтування строку чинності регуляторного акту

 

         Строк дії цього регуляторного акту – постійний.

           Редакцію рішення «Про програму підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Великогаївській об’єднаній територіальній громаді  на 2019-2020  роки» може бути переглянуто відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в залежності від змін бюджетного законодавства.

 

VIII. Показники результативності регуляторного акту

 

До таких показників можна віднести:

 • кількість  новостворених обєднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • обсяг залучених  власних коштів мешканців для поліпшення технічного стану житлового фонду;
 • рівень залучення громадян до організації управління експлуатацією житла.

 

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань або у разі змін у чинному законодавстві України всі суперечності щодо дії даного рішення будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

 

IX. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

            Відстеження результативності покладається на відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою апарату сільської  ради.

            Базове відстеження результативності акту проводиться до набрання чинності регуляторного акту.

            Повторне відстеження результативності акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності.

            Періодичне відстеження результативності акту проводитиметься через три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в разі, якщо даний регуляторний акт не буде відмінено до закінченого періоду.

 

 

 

Заступник сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                       Г.І.  КРАВЧИНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь