A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

ПОВІДОМЛЕННЯ

Дата: 11.07.2019 14:21
Кількість переглядів: 580

 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВ “КУБ-8”, код ЄДРПОУ 38248530

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

ТОВ “ КУБ-8 ”: юридична адреса 47743, Тернопільська область, Тернопільський район, с. Баворів, вул. Східна, 25,тел./факс: (067)-124-87-42,email:kovalandri@gmail.com.

Директор: Коваль Андрій Михайлович

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Розробка родовища пісковиків "Застінка".

Видобування каменю який використовується для кладки стін, у ландшафтній архітектурі та використання відходів від видобутку каменю як сировину для виготовлення інших видів товарної продукції.

Родовище підготовлене до промислового освоєння.

Розробка родовища проводиться згідно проекту розробки та рекультивації.

Підприємство повністю забезпечено необхідною технікою та спеціалістками.

Проектна потужність в рік становить 12 тис. м3.

Розробка родовища пісковиків передбачається відкритим способом одним-двома розкривними уступами  без використання вибухових робіт. Видобування буде здійснюватися екскаватором з об?ємом ковша 1,2 м3 з навантаженням в автотранспорт.

Розробка кар?єра ведеться одним розкривним уступом висотою 6-7 м и одним добувним уступом висотою 6 м. Видобуток пісковиків  в кар?єре  ведеться вручну клиновим способом. На території кар?єру працюватимуть бульдозер та екскаватор.

За всіма фізико-механічними показниками пісковики відповідають вимогам державних стандартів та придані для виробництва блоків облицювальних виробів з них, а також бортового та бутового каменю.

Технічна альтернатива 1.

Видобування пісковика можна здійснювати за допомогою високопродуктивних кар’єрних комбайнів. Технологія відкритої розробки з допомогою кар’єрних комбайнів дає можливість навантаження пісковику на вантажний транспорт безпосередньо по високопродуктивному навантажувальному конвеєру. На практиці використовують і інші варіанти відвантаження. Наприклад, якщо потрібен матеріал для тимчасового зміцнення укосів, кар’єрні комбайни зсипають зрізаний пісковик в сторону у відвал.

Перевагою такого способу є також те, що процес різання здійснюють цілковито незалежно від навантаження на вантажний транспорт.

У світовій практиці використання кар’єрних комбайнів при  видобутку корисних копалин забезпечує значне зниження впливу на навколишнє середовище в місцях видобутку і при цьому підвищує безпеку робіт на кар’єрі та якість виїмки корисної копалини з надр.

Кар’єрні комбайни залишають після себе точні, стабільні укоси і рівні, добре придатні для проїзду площі.

У зв’язку з тим, що кар’єрні комбайни дороговартісне обладнання і застосування їх у видобуванні потягне за собою збільшення собівартості готової продукції та зниження її конкурентноспроможності, застосування даної технології на родовищі пісковиків "Застінка" є недоцільним.

 

Технічна альтернатива 2.

З метою уникнення збільшення собівартості готової продукції інші технічні альтернативи не розглядаються.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Родовище пісковиків "Застінка" розташоване на відстані близька 0,2 км на південь від с. Товстолуг Тернопільського району Тернопільської області. Родовище розташоване на правому схилі та дні балки р. Гнізна, на землях Товстолугівської сільської ради.

У центральній частині родовища розташований кар?єр дослідно-промислового видобутку, який простягається в субмеридіальному напрямку, має овальну форму розміром до 170 м довжиною і 110-140 м шириною. Дослідно-промисловий видобуток проводився в межах кустарної кар?єрної виробки, видобуток пісковику в якій проводився протягом довгого часу без обліку та супроводжувальних документів. Максимальна потужність розкривних порід у кар?єрі досягає 10,0 м, розкрита потужність пісковику становить 5,0-8,8 м. Північно-східна частина родовища частково відпрацьована, східна частина – відпрацьована та рекультивована.   

Територіальна альтернатива 1.

У зв’язку з розвіданими запасами на даної території інші територіальні альтернативи не розглядаються.

Територіальна альтернатива 2.

         Не розглядається

 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Видобування корисної копалини забезпечить сировиною підприємства будівельної промисловості, галузі будівництва та ремонту доріг, а також приватних споживачів.

З початком розробки кар'єру створюються робочі місця та вирішується питання зайнятості місцевого населення.

Виробнича діяльність кар'єру сприятиме додатковим надходженням грошових коштів до бюджетів усіх рівнів, у тому числі від рентної плати надрокористувача.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Запаси корисної копалини на родовищі були затверджені ДЗК України протоколом   № 4788 від 23.05.2019р. за категоріями А+В в кількості 309,7 тис. м3, в т.ч. категорія             А - 102,9 тис. м3,  категорія В - 206,8 тис. м3.

Корисна копалина на родовищі представлена кварцовими, слюдисто-кварцовими, алевритистими, сірими з буруватим відтінком, дрібно-середньозернистими, масивними пісковиками іванівської серії нижнього девону, подекуди з прошарками алевроліту потужністю 1-3 см. Потужність пісковиків змінюється в межах від 1,3 до 13,6 м, середня  10,7 м.

Розкривні породи на родовищі представлені суглинками коричнево-бурими з уламками пісковиків четвертинного віку, потужністю 0,0 - 10,2 м, середня 5,6 м. До скельних розкривних порід на родовищі віднесені вивітрилі інтенсивно тріщинуваті пісковики, алевритисті, тонкошаруваті з прошарками алевритистої речовини. Пісковики маломіцні, крихкі, у вигляді уламків неправильної форми. Для використання в якості корисної копалини не придатні. Середня потужність пісковиків вивітрилих становить 1,3 м.

Підраховані розвідані запаси корисної копалини забезпечить роботу підприємства протягом 25,8 років при річній потужності по видобутку пісковику – 12 тис. м3.

Площа ділянки – 6,4 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

  • не перевищення гранично-допустимої концентрації (ГДК) забруднюючих речовин у повітрі за межами санітарно-захисної зони;
  • дотримання нормативів ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва”;
  • питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”;
  • не перевищення допустимого рівня шуму на сельбищній території;
  • не допущення забруднення земель відходами виробництва;
  • систематичний контроль за зсувними процесами уступів і бортів та за станом водовідвідних канав;
  • дотримання містобудівних умов та обмежень;
  • дотримання нормативного розміру  санітарно-захисної зони, встановленої для підприємства відповідно до ДСП 173-96 ” Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів”;
  • цільове використання земельної ділянки;
  • рекультивація порушених земель після завершення гірничих робіт;

щодо технічної альтернативи 1, 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1, 2

Не розглядається     

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:       

Технологічною схемою розкривних робіт передбачається селективна розробка ґрунтово-рослинного шару шляхом попереднього його згортання бульдозером в штабелі перед фронтом робіт і наступного транспортування бульдозером до тимчасових буртів по периметру кар'єрного поля.

Ґрунтово-рослинний шар та розкривні породи планується використовувати при рекультивації стінок та дна кар'єру. Фіксація бортів кар'єру прийнята під кутом, що забезпечить їх довгострокову тривалість.

щодо технічної  та територіальної альтернативи 1

У зв’язку з недоцільністю застосування  інших методів розробки кар’єру екологічні та інші обмеження щодо технічних альтернатив не розглядаються.

щодо технічної та територіальної альтернативи 2

У зв’язку з розвіданими запасами пісковику на даної території  екологічні та інші обмеження щодо територіальних альтернатив не розглядаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат та мікроклімат: не передбачається.

Повітряне середовище: Джерелами забруднення атмосферного повітря в процесі здійснення планованої діяльності будуть:

- незначне пилення під час проведення розкривних, видобувних та виймально-вантажних робіт;

- двигуни внутрішнього згоряння гірничої техніки (екскаватор, бульдозер) та вантажного автотранспорту.

Викиди міститимуть такі забруднюючі речовини: завислі речовини (пил), сажа, діоксид сірки, вуглецю оксид, бенз(а)пірен, оксиди азоту, оксиди заліза(ІІІ), оксиди марганцю, пари дизпалива, вуглеводні.

Перевищень нормативів ГДК на межі санітарно-захисної зони та на робочих місцях не передбачається.

Ґрунти та геологічне середовище:

Технологією робіт передбачено порушення ґрунтово-рослинного шару в межах гірничого відводу, його пошарова виїмка та переміщення на границю кар??єрного поля. Після завершення видобувних робіт планується рекультивація порушених земель згідно проекту.

Водне середовище: Проведеними геологорозвідувальними роботами встановлено відсутність водоносних горизонтів як у товщі розкривних порід, так і в покладах корисних копалин.

Рослинний та тваринний світ: Негативних змін природних умов існування флори фауни не вбачається.

Заповідні об'єкти: Відсутні.

Культурна спадщина: Вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище: Негативний вплив відсутній. Планована діяльність позитивно вплине на рівень зайнятості місцевого населення та на розвиток економіки і промислового потенціалу району в цілому.

щодо технічної  та територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

щодо технічної та територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на

Планована діяльність з видобутку пісковику  родовища "Застінка" належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати вплив на довкілля згідно із п.3 ч.3 ст. 3 Закону країни “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив планованої діяльності відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту ОВД буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону країни “Про оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання).           Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання спеціального дозволу на користування надрами що видається Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації  – 46002, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, тел./факс 259593, ел. адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua, контактна особа – Груніна С.О. тел. 220020.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь