Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік

Дата: 22.05.2019 17:03
Кількість переглядів: 857

                                                   проект

 

УКРАЇНА

ВЕЛИКОГАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Тернопільського району    Тернопільської  області

 

Сьоме скликання                                                Тридцять  восьма сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 

 

від      червня  2019  року

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020  рік

            Керуючись статтями 10, 12, 30, 265-299 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 64 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483  Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради  з питань планування фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку, Великогаївська сільська рада                               

                                                 ВИРІШИЛА:

  1. Установити на території Великогаївської сільської  ради:

     місцеві збори:

              1.1.  Збір   за   місця для  паркування  транспортних  засобів  у    розмірі 1 гривня 50 коп. за кожен  день   провадження  діяльності  із забезпечення  паркування транспортних засобів за  1 кв. метр  площі земельної ділянки, відведеної для організації  та провадження  такої діяльності.

 

              Взяти  до відома, що платниками збору є  юридичні особи, їх філії, фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням Великогаївської сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів,   на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

                Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується окремим рішенням сільської ради.

              Об’єктом оподаткування  є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

    1.2. Туристичний збір для однієї особи за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1  пункту 268.5  статті  268  Податкового кодексу  України  у  розмірі:

-  0,25  відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для  внутрішнього туризму;

-  0,50  відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року ) - для  вїзного туризму.

        

місцеві податки:

 

    1.3  Єдиний податок  за  фіксованими ставками для фізичних осіб – підприємців  з розрахунку на календарний місяць:

         -  для першої групи платників єдиного податку - у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом  на 1 січня податкового (звітного) року;

          -  для другої групи платників єдиного податку - у розмірі 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на 1 січня податкового (звітного) року.

 

            Взяти  до відома, що база та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові  елементи  єдиного  податку  визначаються згідно з  Главою 1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності Розділу ХIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ Податкового кодексу України.

 

              1.4.   Податок на майно, який складається з:

-  податку на  непухоме майно відмінне від земельної ділянки;

          -  транспортного податку;

                     - плати за землю, яка складається  з земельного податку та  орендної плати  за землю.  

       2.  Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно  з додатком  1.

 

            Взяти  до відома, що згідно з  підпунктом  266.2.2  пункту 266.2 статті 266  Податкового  кодексу України  не  є  об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Великогаївської сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства (код 1271) Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

 ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

        За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" підпункту 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу України, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку,  відповідно  до підпункту  266.4.1 пункту 266.4  статті 266 Податкового кодексу України зменшується: 

      а)    для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 квадратних метрів;

      б)    для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 квадратних метрів;

      в)     для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 квадратних метрів

3. Встановити  пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

    4.  Встановити транспортний податок  із розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України.

             Взяти до відома, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування.

   Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)  року  та з  урахуванням  особливостей  визначених  пунктом 267.2 статті  267 Податкового кодексу України».

 Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеного пунктом 267.6 статті 267 Податкового кодексу України.

  

  1. Встановити ставки земельного згідно з додатком 3.

 

    1. Взяти до відома, що:

5.1.1   від сплати податку звільняються:

               а)  громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

                 б)  санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

 

           в) державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

             г) державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

            д) бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується  Кабінетом Міністрів України;

            е) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та дендрологічних парків), освіти, охорони здоровя, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

           є) інваліди першої і другої групи;

           ж) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком  до 18 років;

           з) пенсіонери (за віком);

            и) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

            і) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

        5.1.2  податок не сплачується за:

           1) сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

           2) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

           3)  земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

           4) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

         5) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

         6)  земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

         7)  земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.

         8)  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

  6. Встановити  пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4.

 

 7.  Визнати таким, що втрачає чинність  з 1 січня 2019 року,  рішення Великогаївської  сільської  ради  від 23 червня  2018 року № 565 Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік.

       8. Всі  питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються  відповідними нормами Податкового кодексу України.

     9.  Дане рішення вступає в дію з 1 січня 2020 року.

 

   10.  Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку.

 

Сільський  голова                                                              О. А.  Кохман

 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь