Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Проект рішення про затвердження Порядку визначення та відшкодування Великогаївській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з поруше

Дата: 10.08.2018 14:32
Кількість переглядів: 2474

 

ВЕЛИКОГАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №__

 

  від   _________________  2018 р.                                                    с. Великі Гаї

 

Про затвердження Порядку визначення та

відшкодування Великогаївській сільській раді

збитків, заподіяних внаслідок невикористання

земельних ділянок, самовільного зайняття

земельних ділянок та використання земельних

ділянок з порушенням законодавства

 

З метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства, на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» (із змінами), Великогаївська сільська рада вирішила:

 

1. Затвердити Порядок визначення та відшкодування Великогаївській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та житлово – комунального господарства

 

 

         Сільський голова                                                        О. А. Кохман

 

 

Додаток №1

                                                              до рішення _ cесії Великогаївської сільської  

                                                             ради VII скликання  від _________2018 р.

                                                       Порядку визначення та відшкодування

                                                          Великогаївській сільській раді збитків,  

                                                            заподіяних внаслідок невикористання

                                                                 земельних ділянок, самовільного зайняття

                                                             земельних ділянок та використання      

                                                             земельних  ділянок з порушенням           

                                                             законодавства

 

ПОРЯДОК

визначення та відшкодування Великогаївській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства.

Згідно ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить, зокрема, розпорядження землями територіальних громад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб та надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного Кодексу.

Цей Порядок розроблений з метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок тимчасового невикористання земельних ділянок Великогаївської сільської об?єднаної територіальної громади та їх відшкодування Великогаївській сільській раді.

Порядок застосовується у випадках невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням чинного законодавства.

Даний Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації, суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності на території Великогаївської сільської ради.

1. Нормативні посилання

Зазначений Порядок розроблений на підставі наступних нормативно-правових актів: Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 (із змінами) «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

2. Визначення термінів.

У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

збитки – грошова оцінка матеріальної шкоди, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які власник земельної ділянки (сторона) одержав би у разі належного виконання зобов'язання або додержання умов здійснення господарської діяльності другою стороною;

неодержаний дохід – це дохід, який могла б одержати Великогаївська сільська рада, із земельної ділянки і який вона не одержала внаслідок зайняття, обмеження, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі орендна плата, а також плата за користування земельними ділянками на період державної реєстрації договорів оренди або оформлення документів на земельну ділянку відповідно вимог чинного законодавства , яку б міг отримати власник земельної ділянки, за час оформлення договору оренди або інших нормативно встановлених документів на земельну ділянку особою, яка її використовує;

суб'єкт – юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки.

ставка земельного податку – законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

3. Сфера дії Порядку

Порядок встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних Великогаївській сільській раді внаслідок порушення вимог земельного законодавства.

Фізичні та юридичні особи, у разі використання ними земель Великогаївської сільської ради з порушеннями вимог ст. ст. 93, 116, 123, 125, 126, 206 Земельного кодексу України, повинні відшкодувати  Великогаївській сільській раді збитки, спричинені їх діями або бездіяльністю.

Збитки відшкодовуються внаслідок:

  • укладення угод з порушенням земельного законодавства;
  • самовільного зайняття земельних ділянок;
  • псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами;
  • розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об?єктів, що негативно впливають на стан земель;
  • невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;
  • порушення строків повернення тимчасово займаних земель або невиконання обов?язків, щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;
  • знищення межових знаків;
  • відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою;
  • використання земельних ділянок сільськогосподарських призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують екологоекономічне обґрунтування сівозміни впорядкування угідь;
  • використання земельних ділянок без оформлення договорів оренди, та документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

4. Склад комісії з питань визначення розміру збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради, її повноваження та порядок розгляду матеріалів».

4.1. Визначення сум збитків покладається на комісію з питань визначення розміру збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради.

4.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Великогаївської сільської ради.

4.3. Головою комісії з питань визначення розміру збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради є заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.4. До складу комісії включається представник організації, яка є суб'єктом господарювання у сфері землеустрою за згодою.

4.5. Засідання комісії по визначенню збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради скликається головою комісії та є правомочним за наявністю більше половини від її загального складу.

4.6. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

4.7. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.

4.8. Оплата послуг суб?єкта господарювання у сфері землеустрою фінансується за рахунок сільського бюджету з подальшим відшкодуванням відповідних витрат з боку осіб на яких поширюється дія цього Порядку.

4.9. Матеріали по збиткам розглядаються по кожному суб'єкту окремо.

4.10. На засідання комісії з питань визначення збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради запрошуються представники підприємств, установ, організацій та громадяни, якими вчинені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки. Повноваження усіх запрошених на засідання комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).

4.11. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.

4.12. Головуючий доповідає матеріали по збиткам, та пропонує суб'єктам надати відповідні пояснення.

4.13. За результатами розгляду матеріалів комісією складаються акти про визначення збитків по кожному суб'єкту окремо.

4.14. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від підпису про це робиться відповідне посилання у самому акті.

4.15. Акти про визначення збитків затверджуються рішенням виконавчого комітету Великогаївської сільської ради на черговому засіданні.

5. Порядок підготовки та оформлення матеріалів на засідання комісії з питань визначення розміру збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради

5.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії з питань визначення розміру збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради здійснює секретар комісії.

5.2. На засідання комісії по визначенню розміру збитків власнику землі (Великогаївській сільській раді) та відшкодування збитків за порушення землекористувачами законодавства щодо використання земельних ділянок на території населених пунктів Великогаївської сільської ради для розгляду готуються наступні матеріали:

- копія рішення Великогаївської сільської ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (при наявності);

- документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при наявності);

- акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки та фотоматеріалами, що є складовими частинами технічної документації із землеустрою. Виконуються суб'єктом господарювання у сфері землеустрою;

  - копія договору, укладеного з суб?єктом господарювання в сфері землеустрою;

 - документ про сплату за послуги надані суб'єктом господарювання в сфері землеустрою;

- документи, які підтверджують справляння плати за землю(при наявності);

- розрахунок суми збитків;

-  письмове повідомлення підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним підтвердженням його відправлення.

- копії матеріалів листування Великогаївської сільської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);

- інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб'єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.

6. Порядок нарахування збитків

6.1. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються комісією за фактичний період користування земельною ділянкою. Початок періоду користування визначається на підставі наявних правовстановлюючих документів на будівлі та споруди, які знаходяться на даній земельній ділянці, та інших документів.

6.2. Збитки визначаються за період використання земельної ділянки з порушенням вимог чинного законодавства.

6.3. Розмір збитків, який підлягає відшкодуванню встановлюється в розмірі орендної плати за період використання землі з порушенням земельного законодавства, яку власник землі (сільська рада) міг би отримати при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства та податкового законодавства.

В окремих випадках розмір збитків може встановлюватись в розмірі податку на землю враховуючи матеріальне (фінансове )положення землекористувача, використання або невикористання за цільовим призначенням земельної ділянки, згоду землекористувача на добровільне відшкодування збитків.

Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків та були затверджені відповідними рішеннями Великогаївської сільської ради.

6.4. Якщо суб`єкт частково здійснював плату за землю і це підтверджується документами (квитанція про сплату або відповідна довідка, яка видана Тернопільською ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області), то розмір збитку визначається як різниця між сумою, що зазначена у  розрахунку, та фактично сплаченою сумою.

6.5. Відшкодування збитків за послуги суб?єкта господарювання в сфері землеустрою.

6.6. Акти комісії про визначення збитків затверджує Великогаївської сільської ради.

7. Порядок відшкодування збитків

7.1. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням виконавчого комітету Великогаївської сільської ради у п'ятиденний термін Великогаївська сільська рада направляє суб'єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 1).

7.2. У повідомленні зазначаються:

- результати розгляду матеріалів комісією по визначенню збитків, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;

- попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

7.3. Повідомлення підписується відповідною службовою (посадовою) особою Великогаївської сільської ради та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.

7.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання договору про відшкодування збитків (додаток 2).

7.5. Невід'ємною частиною договору є:

- розрахунок суми збитків;

- акт про визначення збитків, який затверджений рішенням виконавчого комітету Великогаївської сільської ради.

7.6. Договір про відшкодування збитків підписується головою Великогаївської сільської ради та боржником.

7.7. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, Великогаївська сільська рада готує позов про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

 

 

 

Сільський голова                                                        О. А. Кохман

 

 

Додаток 1

до Порядку визначення та відшкодування

 Великогаївській сільській раді збитків,   

заподіяних внаслідок невикористання

земельних ділянок, самовільного зайняття

земельних ділянок та використання земельних

ділянок з порушенням чинного законодавства,

 затвердженого рішенням __ сесії  Великогаївської сільської ради

VІІ скликання від ________ р. № ________

 

Назва юридичної особи

її юридична або фактична адреса

П.І.Б. фізичної особи

її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

На підставі Порядку визначення та відшкодування Великогаївській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок із порушенням законодавства, затвердженого рішенням ______сесії Великогаївської сільської ради ___ скликання від _________ року (далі - Порядку) комісією по визначенню збитків на засіданні, яке відбулося ________________________року, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Великогаївській сільській раді та підлягають відшкодуванню внаслідок невикористання земельної ділянки /самовільного зайняття земельної ділянки /використання ________________земельної ділянки з порушення вимог законодавства  ______________ площа та адреса земельної ділянки, рішення сільської ради та договір оренди землі - за наявністю.

Акт про визначення збитків  від _______№__________ затверджений рішенням виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від_________ №____________.

Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від ___________№________, затвердженим рішенням виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від ___________ №__________ та про результати їх розгляду інформувати у письмовій формі Великогаївську сільську раду.

У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування Великогаївській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок із порушенням законодавства.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки Великогаївській сільській раді відповідні матеріали будуть передані до суду про примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на поновлення порушених прав територіальної громади у сфері земельних відносин.

 

Додаток:

- копія Акту про визначення  збитків від ____________

- копія рішення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від _______ №____ «Про затвердження акту про визначення збитків».

 

 

 

Великогаївський сільський голова_________________ 

                                                                                (підпис)

 

 

 

Додаток 2

до Порядку визначення та відшкодування

                                                    Великогаївській сільській раді збитків,

                                                                  заподіяних внаслідок невикористання

                земельних ділянок, самовільного зайняття

                                                                  земельних ділянок та використання

                                                      земельних ділянок з порушенням

                                                                 законодавства, затвердженого рішенням

                                                                   Великогаївської сільської ради

від ___________ р. № _________

 

 

ДОГОВІР

 

про добровільне відшкодування Великогаївській сільській раді збитків,

заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням чинного законодавства про плату за землю

 

с. Великі Гаї                                                                     «___» _________20__ р.

 

Виконком Великогаївської сільської ради в особі голови Великогаївської сільської ради О. А. Кохмана (Юридична адреса: с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47), в подальшому - Сторона 1, яка діє на підставі рішення Великогаївській сільській раді від ___________ № ________ «Про затвердження «Порядку визначення та відшкодування Великогаївській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства» та _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  в подальшому - Сторона 2,  уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1. Відшкодування збитків, нанесених Стороною 2 Стороні 1 внаслідок невикористання земельної ділянки, самовільного зайняття земельної ділянки, використання земельної ділянки з порушенням чинного законодавства (залишити потрібне), загальною площею ___________________________, яка розташована за адресою _______________________________________________________________________________________________, в період з __________ по __________ та використовується для ______________________________________________

________________________________________________________________________________ (надана рішенням ___ сесії Великогаївській сільській раді VІІ скликання від ___________ № __________).

2. Підстави для відшкодування збитків

2.1. Акт  від _________________ про визначення збитків, затверджений рішенням виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від _____________ № __________.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Сторона 2 зобов'язується в строк до «___»___________________р. сплатити Стороні 1 збитки в сумі _______________________ грн. (_______________________________________________________________________________________________________________________).

3.2. Збитки сплачуються щомісячно у грошовій формі рівними сумами або наступним чином:

_____________________ місяць _________________________________________ грн.

_____________________ місяць _________________________________________ грн.

на рахунок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.3. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному обсязі.

3.4. Відшкодування збитків не звільняє Сторону 2 від обов'язку оформлення землекористування у встановленому порядку.

4. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

4.1. В разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Стороною 2.  

4.2. В разі несплати у встановлений даним договором термін заподіяних збитків, Сторона 2 сплачує штраф в розмірі _______ % від суми збитків.

5. Зміни та доповнення до договору

5.1. Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін.

5.2. Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

6. Припинення дії договору

6.1. Дія договору припиняється в наступних випадках:

- закінчення строку, на який його було укладено.

- сплата збитків в повному обсязі.

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його реєстрації в Великогаївській сільській раді.

7.2. Договір підлягає обов'язковій реєстрації в книзі реєстрації договорів про відшкодування Великогаївській сільській раді збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства.

7.3. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий - у Сторони 2.

7.4. Невід'ємною частиною договору є:

- розрахунок суми збитків від ________ № _______;

- акт  про визначення збитків від _______;

- рішення виконавчого комітету Великогаївської сільської ради про затвердження акту про визначення збитків  від ______ № _______.

8. Реквізити Сторін.

       Сторона 1                                                   Сторона 2

В


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь