A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Великогаївської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів одноразового внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Велик

Дата: 09.08.2018 16:21
Кількість переглядів: 978

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням Житлового кодексу Української РСР, Земельного, Господарського, Цивільного Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про оренду землі», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.», затверджених Наказом Держкоммістобудування 17.04.1992 № 44, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту: Вулиці та дороги населених пунктів.», затверджених Наказом Держбуду України від 11.04.2001 р. № 89, ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту: Автомобільні дороги.», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) від 31.10.2007 р. № 292, СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування, затверджені постановою Держбуду СРСР від 28.05.1986 р. № 71 (зі змінами та доповненнями), Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах, затверджені Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03.04.2012 р. № 661, та іншими нормативно-правовими актами.

 

  1. Визначення проблеми

 

Регуляторний акт приймається у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Цим Положенням було обумовлено порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів одноразового внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок; затверджено типовий договір про одноразовий внесок замовника на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок; здійснено розрахунок розміру одноразового внеску замовника на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради.

Відсутність достатніх обсягів фінансування не дозволяє виконавчим органам сільської ради в повному обсязі виконувати повноваження щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку об’єднаної громади, належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, благоустрою території населених пунктів ОТГ.

Коштів, отриманих як пайова участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної особи) у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Великогаївської сільської ради (у відповідності до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») вистачає лише на реалізацію невеликих проектів, що не вирішує проблем об’єднаної громади в сфері її економічного та соціального розвитку.

Кошти, отримані як одноразовий внесок в економічний та соціальний розвиток населених пунктів від замовників (забудовників) об’єктів містобудування, будуть використовуватися виключно на економічний та соціальний розвиток населених пунктів ОТГ, що надасть можливість виконавчим органам сільської ради спрямувати зазначені кошти на фінансування будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ОТГ, визначених пріоритетними у Плані соціально-економічного розвитку ОТГ на відповідний рік.

Суть проблеми полягає в необхідності покращення соціального та економічного розвитку населених пунктів Великогаївської сільської ради шляхом сплати відповідного внеску в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки при зміні її цільового призначення. Проект рішення сільської ради готується з врахуванням обмежень, обтяжень на земельну ділянку, визначених уповноваженими органами, що здійснюють погодження проекту землеустрою та з врахуванням ст. 111 Земельного кодексу України. 

 

2. Цілі регулювання.

 

Цілі проекту регуляторного акта полягають у:

- покращенні економічного та соціального розвитку населених пунктів Великогаївської сільської ради;

- задоволенні інтересів Великогаївської територіальної громади, шляхом створення сприятливих умов для економічного та соціального розвитку населених пунктів громади;

- збільшення надходження коштів до бюджету Великогаївської сільської ради.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей  

 

В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення усього без змін. Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

  • зменшення надходжень до Великогаївського сільського бюджету;
  • низький рівень економічного та соціального розвитку населених пунктів Великогаївської сільської ради;
  • зменшення кількості об’єктів будівництва на території Великогаївської сільської ради.

Перевагами обраного регулювання є:

- забезпечення сплати одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів сільської ради;

- збільшення кількості забудовників;

- встановлення належного контролю за зміною цільового призначення земельних ділянок на території сільської ради.

 

 

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

            Затверджується Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів одноразового внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради, на підставі якого будуть укладатися договори про одноразовий внесок замовника на економічний і соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради та будуть сплачуватися відповідні кошти до місцевого бюджету.

 

5. Визначення очікуваних результатів прийняття акта застосуванням методу аналізу вигод та витрат. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада

- забезпечення сталого економічного та соціального розвитку населених пунктів Великогаївської сільської ради;

- створення дієвого механізму зміни цільового призначення земельних ділянок;

- кошти від одноразового внеску будуть використовуватись виключно на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради

відсутні

Суб’єкти господарювання

- покращення економічної та соціальної інфраструктури ОТГ;

-   встановлення рівних конкурентних можливостей для всіх суб’єктів господарювання

 

витрати на сплату внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради

Органи місцевого самоврядування

- забезпечення надходжень від сплати внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради;

- залучення максимальної кількості забудовників для сплати внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради.

Інформування населення

Витрати, пов’язані з розробкою регуляторного акту 

 

 

Зовнішні фактори, які можуть вплинути на дію регуляторних актів:

Політико-правові: політична нестабільність; введення надзвичайного стану; зміни в чинному законодавстві; реформи.

Економічні: монополізація;  інфляція;  економічна інтеграція; інвестиції; посилення державного регулювання, зокрема цінового; припинення бюджетного фінансування.

Природно-екологічні: поліпшення/погіршення екологічної ситуації; зміна кліматичних умов;  стихійні лиха.

Соціально-культурні: соціальне напруження у суспільстві.

Впровадження та виконання вимог даного регуляторного акта залежить від необхідності зміни цільового призначення земельних ділянок Великогаївської сільської ради.

Сфера впливу регуляторного акта – земельні ділянки, що знаходяться на території Великогаївської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області.

            Вигоди – залучення, розрахунок і використання коштів  одноразового внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів сільської ради.

 

            6. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта обмежується прийняттям нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання. В зв’язку з цим, необхідно буде вносити зміни до Положення.

 

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

-           кількість осіб, які уклали договори про одноразовий внесок замовника на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради;

-           розмір коштів одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради;

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним  актом, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Автор-розробник проекту регуляторного акта – юридичний відділ Великогаївської сільської ради.

 

 

                                    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь