Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Проект рішення про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів одноразового внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення з

Дата: 09.08.2018 14:56
Кількість переглядів: 884

УКРАЇНА

 • ВЕЛИКОГАЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

47722  Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великі Гаї вул. Галицька , 47

тел. 49-00-98, 49-02-98

                        

Сьоме скликання                                                        __________________  сесія

 

 Проект РІШЕННЯ №_____

 

від  ____________________ 2018  року           

                                                           

Про затвердження Положення про порядок залучення,  

розрахунку розміру і використання коштів

одноразового внеску в економічний

та соціальний розвиток населених пунктів

Великогаївської сільської ради

при зміні цільового призначення земельних ділянок,

що розташовані на території Великогаївської сільської ради

 

               Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 26, частиною 1 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великогаївська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок залучення,  розрахунку розміру і використання коштів одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради (додаток 1).
 2. Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку сільської ради (Бойко Н. В.) відкрити в Управлінні державної казначейської служби України спеціальний рахунок для сплати коштів одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, містобудування, архітектури та комунальної власності.

 

Додаток 1 до рішення Великогаївської сільської

ради від _____________ 2018 р. №_____

 

Положення про порядок залучення, 

розрахунку розміру і використання коштів одноразового внеску в економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок,

що розташовані на території Великогаївської сільської ради

1. Загальні положення.

Загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності та відносини  між суб’єктами, що задіяні в реалізації інвестиційних проектів, визначаються: Житловим кодексом Української РСР, Земельним, Господарським, Цивільним Кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про оренду землі», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.», затверджених Наказом Держкоммістобудування 17.04.1992 № 44, ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту: Вулиці та дороги  населених пунктів.», затверджених Наказом Держбуду України від 11.04.2001 р. № 89, ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту: Автомобільні дороги.», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) від 31.10.2007 р. № 292, СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування, затверджені постановою Держбуду СРСР від 28.05.1986 р. № 71 (зі змінами та доповненнями), Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах, затверджені Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03.04.2012 р. № 661, та іншими нормативно-правовими актами.

У цьому Положенні терміни та визначення вживаються у такому значенні:

економічна інфраструктурасукупність підприємств, організацій, установ, об’єктів, споруд тощо, що є загальною матеріальною основою ефективного функціонування економіки;

замовник  – юридична (фізична) особа – суб’єкт містобудування, який одержує дозвільні документи на проектування та будівництво і здійснює замовлення проектно-кошторисної, землевпорядної документації по зміні цільового призначення земельних ділянок та ін.;

інвестор – суб’єкт інвестування, вкладник інвестиційних цінностей з метою одержання прибутку та/або певного соціального ефекту; інвестор може діяти як замовник або на підставі угоди з організацією-замовником.

інвестиція – майнові цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект;

інвестиційний проект - сукупність організаційно-технічних заходів зі створення (реконструкції, будівництва) об’єкта з використанням вкладів власного та (або) залученого капіталу (інвестицій) від різних джерел в об’єкти житлового, нежитлового або змішаного призначення у формі проведення передпроектних, підготовчих, проектних, будівельних (ремонтних), пусконалагоджувальних робіт, вводу об’єкта в експлуатацію.

соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об’єктів житлово-комунального призначення, соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян.

рішення - правовий акт, який приймає сільська рада або її виконавчий комітет відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який відповідно до діючого порядку є підставою для реалізації тих чи інших заходів у рамках інвестиційного проекту.

 1. Порядок укладання договорів про сплату одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради
  1. Зміна функціонального (цільового) призначення земельних ділянок, що перебувають у власності замовника, здійснюється за умови укладання договору про сплату одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради (далі – одноразового внеску) та передбачає сплату коштів на соціально-економічний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
  2. Правочини щодо одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради вчиняє Великогаївська сільська рада в особі сільського голови, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підписує від імені ради та її виконавчого комітету договори.
  3. Типовий договір про одноразовий внесок на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради, встановлений Додатком 1 до даного Положення.
  4. Підготовку проектів договорів проводить юридичний відділ сільської ради.
  5. Договір про одноразовий внесок укладається на підставі звернення замовника/інвестора   на ім’я сільського голови або сільської ради щодо зміни функціонального (цільового) призначення земельних ділянок, що перебувають у його власності; до даного звернення додаються наступні документи:
   1. для юридичних осіб – копії установчих документів;

для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

   1. копії документів, що встановлюють право власності на земельну ділянку (в разі наявності);
   2. висновок (звіт) щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
   3. бізнес-план інвестиційного проекту (в разі будівництва (реконструкції) об’єктів промислового призначення із застосуванням процедури регулювання розміру оплати за користування земельними ділянками, відведеними під промислові потреби).
  1. Договір про одноразовий внесок укладається до отримання замовником/інвестором погодження на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1.2. цього договору, зі зміною її функціонального (цільового) призначення і не пізніше дати подання зазначеного проекту на затвердження.
 1. Визначення розміру одноразового внеску
  1. Зміна функціонального (цільового) призначення земельних ділянок, що перебувають у власності замовника, здійснюється за умови укладання договору про сплату внеску та передбачає сплату коштів на соціально-економічний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Проект рішення виконавчого комітету та/або сільської ради готується з врахуванням обмежень, обтяжень на земельну ділянку, визначених уповноваженими органами, що здійснюють погодження проекту землеустрою та з врахуванням ст. 111 Земельного кодексу України. 
  2. Інвестор має право робити добровільні внески на соціально-економічний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради.
  3. Від сплати одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради звільняються замовники у разі зміни функціонального (цільового) призначення земельних ділянок з метою здійснення будівництва:
   1. об’єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів державного або місцевих бюджетів;
   2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
   3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
   4. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
   5. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
   6. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані   внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
   7. об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики,  зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);
   8. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів  створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
  4. Від сплати одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради можуть бути звільнені на підставі окремих рішень Великогаївської сільської ради за умови  наявності документів, що обґрунтовують таке звільнення, наступні категорії замовників, що мають статус:
 • ветеранів війни та прирівняних до них осіб;
 • героїв України;
 • інвалідів І-ої та ІІ-ої груп (загального захворювання, дитинства);
 • громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І-ої та ІІ-ої категорій;
 • багатодітних сімей,
 • жителі населених пунктів Великогаївської сільської ради, які здійснюють зміну функціонального (цільового) призначення земельних ділянок вперше за умови їх постійного проживання на території Великогаївської сільської ради протягом останніх 10-ти років.

 

 1. Заключні положення
  1. Надходження коштів одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради здійснюється відповідно до положень Бюджетного Кодексу України.
  2. Кошти, отримані як одноразовий внесок на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради, можуть використовуватися виключно для  забезпечення економічного та соціального розвитку населених пунктів Великогаївської сільської ради.

Додаток № 1 до Положення

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про одноразовий внесок замовника на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради

 

            с. Великі Гаї                                                                                   «…»……………… 20… р. №__

 

Великогаївська сільська  рада  в особі  сільського голови _____________________________________________________________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі – Сторона-1, та

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________надалі – Сторона-2,

разом надалі – Сторони, а кожна окремо – Сторона, враховуючи Положення про порядок залучення,  розрахунку розміру і використання коштів одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради, уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору
  1. Предметом даного Договору є зобов’язання Сторони-2 прийняти участь в економічному та соціальному розвитку населених пунктів Великогаївської сільської ради шляхом сплати до сільського бюджету коштів одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні функціонального (цільового) призначення земельної ділянки або її частини, площею _____ га, що розташована за адресою: ______________________ (надалі - внесок).
 2. Порядок визначення розміру і порядку сплати внеску
  1. Розмір та порядок сплати внеску визначається Стороною-1 і міститься в розрахунку, який є Додатком 1 до цього договору і невід’ємною його частиною.
  2. Розмір внеску становить 10 відсотків нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1.2 цього договору, або в грошовому еквіваленті _____________ (____________________________________________________________________) гривні.
  3. Внесок в розмірі, визначеному п. 2.2. цього договору, сплачується Стороною-2 на розрахунковий рахунок Сторони-1: _________________________________________________ (реквізити рахунку), до отримання замовником/інвестором погодження на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначеної в п. 1.1.2. цього договору, зі зміною її функціонального (цільового) призначення і не пізніше дати подання зазначеного проекту на затвердження.

 

 1. Спільні обов’язки Сторін
  1. Не приймати односторонніх рішень, які порушують права іншої Сторони.

 

 1. Права і обов’язки Сторін
  1. Сторона 1 зобов’язується:
   1. Визначити розмір внеску Сторони-2.
  2. Сторона-1 має право вимагати від Сторони-2:
   1. для юридичних осіб – копії установчих документів;
   2. для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб – копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
   3. копії документів, що встановлюють право власності на земельну ділянку (в разі наявності);
   4. висновок (звіт) щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
   5. бізнес-план інвестиційного проекту (в разі будівництва (реконструкції) об’єктів промислового призначення із застосуванням процедури регулювання розміру оплати за користування земельними ділянками, відведеними під промислові потреби).
  3. Сторона-2 зобов’язується:
   1. Надати Стороні-1 документи, необхідні для розрахунку розміру внеску (зазначені в п. 4.2. даного договору).
   2. Виконати зобов’язання щодо сплати внеску в розмірі та в порядку, передбаченому розділом 2 цього Договору.
  4. Сторона-2 має право:
   1. Вимагати від Сторони-1 сприяння в укладенні та виконанні даного Договору.

 

 1. Відповідальність Сторін
  1. За порушення Стороною 2 зобов’язань за цим договором з підстав, які залежать лише від Сторони 2, остання сплачує пеню в розмірі подвійної ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за цим Договором, за кожен день прострочення на розрахунковий рахунок Сторони-1, зазначений в п. 2.2. даного договору.
  2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин (стихійне лихо, пожежа, рішення органів влади, які впливають на подальше виконання договору, та інші обставини непереборної сили).
  3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
 2. Інші умови
  1. Даний Договір оформлений у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, два з яких залишаються у Сторони-1, а третій примірник видається Стороні-2.
  2. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
 3. Юридичні адреси та реквізити Сторін

 

Сторона-1                                                                Сторона-2

                                                                      

Великогаївська сільська рада                           ___________________________________

                                                                                  ___________________________________

47722, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47                 ___________________________________

тел. (0352) 48-00-98                                                 ___________________________________

Код ЄДРПОУ: 04394875                                       

р/р _____________________________                 

Сільський голова                                                    ________________

 

____________________ /_____________/              ________________ /___________________/

 

Додаток 1 до договору від «…» ………… 20….. р.

РОЗРАХУНОК

розміру одноразового внеску замовника на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради

Сторона-1: Великогаївська сільська рада, в особі сільського голови ______________________________________________, який діє на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в України», з одного боку, та

Сторона-2: _________________________________________________________ з іншого боку,

разом надалі іменовані «Сторони», склали розрахунок розміру одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні функціонального (цільового) призначення земельної ділянки або її частини, площею _____ га, що розташована за адресою: ______________________ (надалі - внесок).

 1. Розрахунок здійснено на підставі висновку (звіту) щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею _____ га, що розташована за адресою: ______________________ .
 2. Згідно із висновком (звітом) щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею _____ га, що розташована за адресою: ______________________ її вартість становить – __________ гривень.
 3. Розмір внеску 
  1. Сторони-2 визначається за формулою :

  В = Н х 10%, де :

  В – розмір одноразового внеску на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради;

  Н – вартість земельної ділянки площею _____ га, що розташована за адресою: ______________________, що підлягає зміні функціонального (цільового) призначення, згідно із висновком (звітом) щодо нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки.

  Таким чином, розмір внеску становить:

  В = Н х 10% = ______ грн. –  х 10% = _____ грн. (_____________________________________) гривень _____ копійок.

  6. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про одноразовий внесок на економічний та соціальний розвиток населених пунктів Великогаївської сільської ради при зміні цільового призначення земельних ділянок, що розташовані на території Великогаївської сільської ради від ____ _______ 20__ року № ____.

  Юридичні адреси та реквізити Сторін

  Сторона-1                                                                Сторона-2

                                                                        

  Великогаївська сільська рада                           ___________________________________

                                                                                    ___________________________________

   


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь