Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Затверджено правила благоустрою сільської ради

Дата: 16.11.2016 11:40
Кількість переглядів: 2121

ВЕЛИКОГАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ          ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання                                                        Дев’ята  сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 211

від 04 листопада 2013 року

Про затвердження правил благоустрою

        З метою наведення та підтримки належного санітарного стану та покращення рівня благоустрою території села, підвищення відповідальності громадян та посадових осіб за його дотриманням, відповідно до ст. ст. 152, 182 Кодексу України "Про адміністративні порушення” та ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект «Правил благоустрою», Великогаївська сільська рада 

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити "Правила благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади”, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 152, 182 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення”.

2. Депутатам сільської ради ознайомити своїх виборців по округах з "Правилами” до 31 грудня 2016 року.

3. Адміністративній комісії активізувати роботу по дотриманню і встановленню затверджених "Правил”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на адміністративну комісію сільської ради.

 

                             Сільський голова                                                       О. А. Кохман

 

 

 

 

Затверджені рішенням № 211 від 04.11.2016 р.

Сільський голова ____________ О. А. Кохман

 

Правила благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку

Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила благоустрою територій, забезпечення чистоти і порядку Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади (далі - Правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

вулично-дорожна мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, місця паркування автомобілів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації впорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;

автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

користувач земельної ділянки – юридична або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням;

тимчасова споруда – це споруда функціонального (в тому числі для здійснення підприємницької діяльності), декоративно-технологічного призначення, в тому числі мала архітектурна форма, яка виготовляється з полегшених збірних конструкцій та встановлюється без улаштування заглибленого фундаменту тощо;

центральні райони на території Великогаївської сільської ради - центральне ядро об’єднаної територіальної громади та прилегла зона, що складають центральну частину Великогаївської об’єднаної територіальної громади.

1.1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

1.1.1. Ці Правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку громади.

1.1.2. Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

1.1.3. Правила містять загальнообов'язкові на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 1.2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил

1.2.1. Правила затверджені Великогаївською сільською радою об’єднаної територіальної громади в межах наданих їй повноважень з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та є обов'язковими для виконання всіма розміщеними на території Великогаївської сільської ради органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 1.3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

1.3.1. Громадяни, громадські організації мають право брати участь у виконанні Правил шляхом реалізації своїх прав та обов'язків у сфері благоустрою, передбачених законодавством, та контролі за їх виконанням, а також надавати пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

1.3.2. Співробітництво громадських об'єднань, професійних спілок, релігійних організацій тощо у сфері благоустрою Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади полягає у спільній участі в діях щодо запобігання порушенням існуючого благоустрою територіальної громади, реагуванні на факти таких порушень, виявленні порушень вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою Великогаївської сільської ради, організації надання з боку державних та міжнародних організацій та фондів технічної, фінансової, консультативної і гуманітарної допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок порушень існуючого благоустрою території Великогаївської об’єднаної територіальної громади.

 1.4. Порядок внесення змін до Правил

1.4.1. Внесення змін до цих Правил здійснюється рішеннями Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 1.4.2. Виконання цих Правил здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого комітету Великогаївської сільської ради.

 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Комплексний благоустрій території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

2.1.1. Комплексним благоустроєм Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади вважається проведення на визначеній території сільської ради (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок тощо) робіт з улаштування (відновлення) твердого покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, розміщення тимчасових споруд та малих архітектурних форм, садово-паркових меблів, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території, покращення комфортності мешкання жителів та гостей на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

2.1.2. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою здійснюються на комплексних транспортних схемах та схемах організації дорожнього руху, детальних планів територій та проектів забудови території житлових мікрорайонів (кварталів), планів червоних ліній з урахуванням природно-кліматичних умов і містобудівних особливостей на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, експлуатаційних, екологічних та санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту відповідно до чинного законодавства.

2.1.3. Роботи з комплексного благоустрою Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, які проводяться над або під інженерними мережами та технічними засобами телекомунікацій, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації. Опори повітряних мереж енергопостачання, вуличного освітлення, провідного радіомовлення під час проведення ремонту заміняються на естетичні та сучасні конструкції з металу, що має захист від корозії.

2.1.4. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, прокладання телекомутаційних мереж, підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту та територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, договору на право земельного сервітуту, погоджується та затверджується замовником в установленому порядку. План благоустрою та озеленення земельної ділянки у Великогаївській сільській раді об’єднаної територіальної громади виконується на кресленні генерального плану ділянки і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, тимчасові споруди та малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

2.1.5. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється. Роботи щодо комплексного благоустрою об'єктів вважаються завершеними тільки після закриття дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт.

2.2. До об'єктів благоустрою Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади належать:

2.2.1. Території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади та сквери;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі, зони відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загального користування.

2.2.2. Прибудинкові території.

2.2.3. Території будівель та споруд інженерного захисту територій.

2.2.4. Охоронні зони інженерних мереж, технічні засоби телекомунікацій.

2.2.5. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2.3. Елементами благоустрою є:

2.3.1. Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів.

2.3.2. Зелені насадження (у тому числі сніго-, шумозахисні та протиерозійні) вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях.

2.3.3. Будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів.

2.3.4. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами.

2.3.5. Технічні засоби регулювання дорожнього руху.

2.3.6. Будівлі і споруди системи інженерного захисту територій.

2.3.7. Комплекси та об'єкти монументального мистецтва.

2.3.8. Обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків.

2.3.9. Малі архітектурні форми.

2.3.10. Громадські та пересувні вбиральні.

2.3.11. Бюветні комплекси водопостачання.

2.3.12. Телекомунікаційні мережі, телемережі та телекомунікації (електрозв'язок), антени рухомого (мобільного) зв'язку та супутникового зв'язку.

2.3.13. Інші елементи благоустрою, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

2.4. Утримання територій об'єктів благоустрою

2.4.1. Благоустрій об'єктів здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

3. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК

3.1. Загальні вимоги

3.1.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування.

3.1.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бортового каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією).

3.1.3. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону. Відповідальність за незабезпечення благоустрою, у тому числі при виконанні робіт самовільно, покладається на власника об'єкта благоустрою (балансоутримувача) та виконавця робіт.

3.1.4. Утримання та благоустрій територій підприємств, установ, організацій та присадибних ділянок громадян, прибудинкових територій багатоквартирних та малоповерхових житлових будинків, належних до них будівель та споруд проводиться власником або балансоутримувачем цього будинку, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

3.1.5. Утримання та благоустрій земель запасу Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади забезпечує виконавчий орган Великогаївської сільської ради.

3.1.6. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником.

3.1.7. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки - по фасадній частині садиби до бордюрного каменю проїжджої частини.

3.1.8. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться виконавчим органом Великогаївської сільської ради.

3.2. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них на законних підставах (на праві власності чи користування), зобов'язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

3.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини).

3.2.3. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.

3.2.5. Проводити згідно з планами, затвердженими виконкомом Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин).

3.2.6. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані.

3.2.7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

3.2.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території у зв'язку з виконанням відповідних робіт у Великогаївській сільській раді об’єднаної територіальної громади.

3.2.9. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд та інформувати про це виконавчий орган Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

3.2.10. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків тощо). Проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу у квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче.

3.2.11. Розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації.

3.2.12. Захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, шляхом встановлення бордюрного каменю.

3.2.13. Розміщувати та утримувати в належному санітарному та технічному стані дитячі майданчики.

3.2.14. Розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, урни для сміття згідно з встановленими нормативами.

3.2.15. Здійснювати своєчасний ремонт вхідних груп.

3.2.16. Облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

3.2.17. Розташовувати ями для компосту, дворові вбиральні, очисні споруди та вигрібні ями на відстані не менше ніж 15 метрів від житлових і пристосованих для житла будинків та найближчих питних колодязів (в глибині дворів). Дно і стінки вигрібних ям повинні бути водонепронекними; при їх будівництві повинен обов’язково враховуватися нахил земельної ділянки.

3.2.18. Не встановлювати огорожі за межами «червоних ліній», висаджувати кущі, дерева тощо за межами земельних ділянок (які їм належать чи якими вони користуються), господарств, своєчасно обрізати гілки і дерева (які ростуть на власній чи використовуваній території або прилягають до неї), якщо вони погіршують видимість дороги та дорожних знаків, створюють інші перешкоди та незручності.

3.2.19. Встановлювати на будинках (приватних, орендованих чи адміністративних) показники з назвою вулиці, на яких вони розташовані та погосподарським номером даного будинку.

3.3. Власники (балансоутримувачі) зобов'язані здійснити благоустрій об'єктів та елементів благоустрою згідно з паспортом благоустрою, який розробляється на підставі пропозицій та вимог Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

Посадові особи Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, КП «Великогаївський сількомунгосп», відповідно до чинного законодавства, вносять припис власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їх об'єктів та елементів благоустрою у відповідний стан.

4. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ

4.1. Загальні вимоги

4.1.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

4.1.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами контролюючих органів.

4.1.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі - балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

5. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Утримання житлових будинків та прибудинкових територій регламентується Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76, та іншими чинними нормативно-правовими актами у цій сфері.

5.2. Обов'язки власників (балансоутримувачів), орендарів житлових будинків та прибудинкових територій:

5.2.1. Організувати технічне обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкових територій.

5.2.2. Забезпечити виконання вимог "Технологічної карти організації праці двірника ЖКК по обслуговуванню житлового фонду".

5.2.3. Постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапоротримачів, вхідних груп та іншого обладнання на прибудинкових територіях, антен ефірного телебачення.

5.2.4. Негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони.

5.2.5. Перепланування квартир та приміщень житлових будівель може проводитись тільки після погодження у відповідних органах та Великогаївській сільській раді об’єднаної територіальної громади та відповідно до чинного законодавства.

5.2.6. Своєчасно усувати недоліки в освітленні входів до під'їздів, сходових кліток, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків.

5.2.7. Здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо).

5.2.8. Надавати право операторам кабельного телебачення та інтернету на підключення будинку до телемереж за погодженням з Великогаївською сільською радою об’єднаної територіальної громади та КП «Великогаївський сількомунгосп».

5.2.9. Не проводити вивіз відходів з контейнерів, які розташовані на прибудинкових територіях, як правило, з 23-00 до 05-00.

5.2.10. Не зводити паркани та огорожі висотою більше 2 метрів.

5.2.11. Не захоплювати самовільно прилеглу до своїх господарств територію, не влаштовувати городи, не пошкоджувати дерева, кущі, квітники, а також самовільно не користуватися неналежними їм земельним ділянками без оформлення відповідних документів – дозволів.

6. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ І БУДІВЕЛЬ

6.1. Загальні положення

6.1.1. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) "Природне і штучне освітлення", галузевих комунальних норм України "Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення" (ГКН 02.08-008-2002), наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 N 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій".

7. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

7.1 Збирання і вивезення відходів, очистка території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади регулюються Законом України "Про відходи", Санітарними правилами утримання територій населених місць (СанПиН 42-128-4690-88, Правилами надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів (затверджені наказом Держбуду України N 54 від 21.03.2000).

7.2. Права та обов'язки суб'єктів у сфері поводження з відходами

7.2.1. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства у сфері поводження з відходами мають право на:

- безпечні для їх життя та здоров'я умови при здійсненні операцій щодо поводження з відходами;

- одержання в установленому порядку повної та достовірної інформації про безпеку об'єктів поводження з відходами як тих, що експлуатуються, так і тих, будівництво яких планується;

- відвідування в установленому порядку спеціально відведених місць чи об'єктів поводження з відходами;

- участь в обговоренні питань, пов'язаних із розміщенням, проектуванням, спорудженням та експлуатацією об'єктів поводження з відходами;

- екологічне страхування відповідно до законодавства України;

- відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок порушення законодавства про відходи.

7.2.2. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані:

- дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;

- вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;

- виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

7.3. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів

7.3.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

7.3.2. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов'язані укладати договори та сплачувати кошти  за вивезення сміття та вторинних матеріалів з житлоексплуатаційними  організаціями чи спеціалізованими підприємствами-перевізниками,  які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів (за умови визначення сільською радою виконавця послуг по вивезенню побутових відходів на території відповідного населеного пункту у встановленому законодавством порядку). При цьому дозволяється укладення одного договору між виконавцем послуг по вивезенню побутових відходів та кількома власниками чи балансоутримувачами садиб.

7.3.3. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштованих для цього майданчиках, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

7.3.4. Контейнери для збирання сміття та відходів як вторинної сировини повинні встановлюватись на майданчику з твердим покриттям з П- чи Г-подібними огорожами та закриватись щільно кришками. Переповнення контейнерів та місць накопичення відходів не допускається.

7.3.5. Якщо на прибудинкову територію немає в'їздів для сміттєвозів внаслідок ремонту тощо, контейнери необхідно тимчасово встановити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення негайно прибирати їх до місць зберігання.

7.3.6. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, міжквартальних проїздів та в арках будинків. Контейнери, ящики для сміття дозволяється розташовувати не ближче 5 (п’ять) метрів (зі сторони вулиць) до меж присадибних ділянок.

7.3.7. Великогабаритні відходи: старі меблі, побутова техніка, металобрухт тощо повинні збиратися на спеціально відведених майданчиках, бункеронакопичувачах та у великогабаритних контейнерах і вивозитися спеціальними сміттєвозами або звичайним вантажним транспортом по мірі накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Залишки будівельних відходів від поточного ремонту квартир вивозять квартиронаймачі у встановленому порядку за власні кошти.

7.3.8. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади і в сміттєзбірниках забороняється.  

7.3.9. На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, парках, скверах, зонах відпочинку, біля установ культури, освіти, медицини, біля торговельних об'єктів, тимчасових споруд, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття.

7.3.10. Вигул домашніх тварин повинен проводитися у відповідності з правилами, передбаченими чинним законодавством.

7.3.11. Дозволяється висипку цегли, штукатурки та тому подібне, на ґрунтові дороги з подальшим вирівнюванням з метою ущільнення доріг.

7.3.12. Керівники підприємств, установ, організацій, власники господарств повинні вживати заходів щодо ліквідації стихійних водозаборів, сміттєзвалищ, тощо на прилеглих територіях, складувати будівельні матеріали у межах своїх господарств.

7.4. Прибирання території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади

7.4.1. Роботи з прибирання території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів.

7.4.2. Межі прибирання територій між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчим комітетом Великогаївської сільської ради з урахуванням правовстановлюючих документів на землю та прилеглих територій зі складанням погоджених з ними схем прибирання. Прибирання місць масового перебування людей виконується протягом всього робочого дня. Прибирання територій кладовищ проводиться упорядником кладовища із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.

Під кожну могилу відводиться ділянка таких розмірів:

 •  

    ¦    Вид    ¦                      Розмір                          ¦

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

¦Урна з¦1,0¦0,8¦0,8¦0,8¦0,8¦

 •  
 •  

     (*) Ввипадкупохованняпомерлоговнестандартнійтруні довжина могили збільшується в залежності від довжини труни.

7.4.3. Роботи з прибирання території дитячих, спортивних, господарських майданчиків, дворів, доріг, тротуарів, внутріквартальних проїздів, здійснюються спеціалізованою малогабаритною (самохідною або ручною) прибиральною технікою.

7.4.4. Профілактичний огляд зливоприймальних колодязів та їх очищення проводиться засобами підприємств, у яких вони знаходяться на балансі, не менше одного разу на квартал.

З метою попередження засмічення зливної каналізації забороняється викидати зметене та побутове сміття в зливоприймальні колодязі.

7.4.5. Після кронування або зняття дерев на вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться протягом робочого дня, з вулиць другорядного значення та прибудинкових територій протягом двох діб.

Повалені дерева повинні бути видалені власником (користувачем, балансоутримувачем) негайно з проїзної частини доріг, тротуарів, від повітряних електромереж, які знаходяться під напругою, фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій - протягом доби з часу виявлення.

7.4.6. Вивезення сколу асфальту при проведенні ремонтних робіт на проїзній частині вулиць та прибудинкових територіях проводиться виконувачем робіт.

7.5. Особливості прибирання територій у зимовий період

7.5.1. Проведення зимових прибиральних робіт з очищення тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами.

Власники садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання.

Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню.

Не допускається розкидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, внутріквартальних проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.

7.6. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) та сипучих матеріалів, щебеню.

7.6.1. Транспортування відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) здійснюється при обов'язковому оформленні талона – перепустки для автотранспорту, отриманні дозволу на право вивезення відходів.

Перевезення сипучих матеріалів, щебеню здійснюється при обов'язковому тентуванні автомобіля.

7.7. Обов'язки власників малоповерхових будівель та тимчасових споруд

7.7.1. Утримувати в належному стані території, прилеглі до будівлі.

7.7.2. Регулярно здійснювати вивіз сміття (побутового, будівельного тощо) та вторинних матеріалів шляхом укладання договорів на вивезення з житлоексплуатуючими організаціями або з спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів, чи власноруч.

8. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ДОРІГ ТА СПОРУД НА НИХ

8.1. Ремонт і утримання доріг та споруд на них повинні виконуватися відповідно до вимог Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.94 N 198, а також до Технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання сільських вулиць і доріг (КТМ 204 України 010-94), що затверджені наказом голови Української державної корпорації "Укравтодор" N 190 від 26.09.97, Технічних правил ремонту і утримання сільських вулиць і доріг, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу.

8.2. Порядок прибирання доріг та споруд на них

8.2.1. Основною операцією під час літнього утримання є підмітання з подальшим вивозом сміття.

8.3. Зимове утримання доріг та споруд на них

8.3.1. Зимове утримання включає в себе виконання робіт, що поділяються на три групи: снігоочищення, видалення снігу та скол криги, ліквідація ожеледі та боротьба зі слизькістю.

8.4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху

8.4.1. Знаки дорожні, загальні технічні умови: правила застосування та розміщення повинні відповідати вимогам ДСТУ 4100-2002; світлофори дорожні, загальні технічні вимоги; правила застосування та вимоги безпеки повинні відповідати ДСТУ 4092-2002; пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах повинен відповідати ДСТУ 4123-2006 та вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 "Про Правила дорожнього руху".

8.4.2. Технічні засоби регулювання дорожнього руху, що не внесені до загальносільскої дислокації, підлягають демонтажу комунальним підприємством «Великогаївський сількомунгосп» із подальшим їх збереженням на підприємстві до прийняття остаточного рішення щодо власності відповідно до чинного законодавства України.

8.4.3. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути із підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують цілісність конструкції під час наїзду на неї вантажного автомобіля.

8.4.4. При проведенні дорожніх робіт у місцях, де встановлені ППЗШ, завчасно письмово повідомляти про це балансоутримувача.

8.5. Дорожні огородження

8.5.1. При виконанні на дорогах робіт, пов'язаних із розриттям, огородження ділянки повинно відповідати вимогам ДСТУ 2735-94 "Огородження дорожні".

8.6. Забороняється самовільне розширення, звуження, перепланування, змінення конфігурації доріг, території за межами присадибних ділянок, в тому числі риття стічних каналів, засадження деревами, кущами тощо без погодження із сільською радою і відповідних органів, які уповноважені надавати такі дозволи.

8.7. При вимушеному (аварійні ситуації) тимчасовому перекритті проїзних шляхів, доріг осби, які здійснюють такі заходи повинні обов’язково сповіщати сільську раду.

8.8. Власники транспортних засобів, забудівники, виконроби зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти, шляхи землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини під час перевезення грунтів, не перевозити важких матеріалів в несприятливі кліматичні умови (дощ, сніг тощо) з метою запобігання руйнуванню доріг.

8.9. Забороняється вчиняти дії, що призводять до порушення умов благоустрою, руйнування вуличної мережі і об’єктів благоустрою, інформаційних, межових та заборонних знаків.

8.10. Забороняється відкачування води із особистих господарств та влаштування стоків води на проїзну частину доріг чи на сусідні земельні ділянки.

8.11. З метою недопущення руйнування проїзних шляхів, доріг, тощо для прокладки комунікацій (ліній електропередач, телефонних кабелів, газопроводів, водогонів і т. п.) забороняється перекопувати дороги, а натоміть необхідно робити підземні «проколи» в місцях проходження комунікацій.

8.12. Керівники підприємств, організацій, установ, а також домовласники та інші громадяни зобов’язані усувати пошкоджені інженерні мережі, дорожне полотно тощо на своїх і прилеглих територіях за свій рахунок та у встановлені у відповідності до чинного законодавства строки.

8.13. При в’їздах, проходах на територію домогосподарства, підприємств, установ, організацій необхідно встановлювати перехідні містки, решітки, труби для відведення дощових і талих вод.

8.14. З метою попередження потрав сільськогосподарських культур (забруднення, засмічення), місць масового відпочинку людей, спортивних майданчиків, земельних ділянок тощо, забороняється рух по польових дорогах автомототранспорту, за винятком автотранспорту власників та користувачів земельних ділчнок і транспорту, що їх обслуговує. Зазначені місця можуть обладнуватися заборонними знаками, шлагбаумами тощо. 

9. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ'ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

9.1. Загальні вимоги

9.1.1. Утримання зелених насаджень регламентується Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 N 105.

9.1.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

9.1.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюється за рахунок коштів Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

9.1.4. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045, після сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню, та ордером на видалення зелених насаджень (крім випадків, передбачених вищезгаданими Порядками), а на території державного лісового фонду – на підставі лісорубних квитків, оформлених в установленому порядку.

9.1.5. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування здійснюється КП «Великогаївський сількомунгосп».

9.1.6. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об'єктів зеленого будівництва, за погодженням з  Великогаївською сільською радою об’єднаної територіальної громади, можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення некапітального характеру.

9.1.7. Кожний власник, користувач, балансоутримувач тимчасової споруди, яка розміщена у зеленій зоні, повинен мати схему благоустрою вказаної зони.

9.1.8. Забороняється добувати з дерев сік без погодження із відповідними структурами.

9.2. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади є:

9.2.1. На об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об'єктів.

9.2.2. На територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства.

9.2.3. На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - забудовники чи власники цих територій.

9.2.4. У приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

9.3. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов'язані:

9.3.1. Проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків.

9.3.2. Проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав'яним покровом висоти 15 см, залишаючи висоту покрову 5 - 8 см. Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб.

9.3.3. Полив зелених насаджень проводиться зранку, не пізніше 9 години, або у вечірній час після 18 години.

Забороняється поливати зелені насадження, якщо температура повітря становить 0° C і нижче.

9.3.4. Негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева в разі, якщо стан їх загрожує життю, здоров'ю громадян або здатен нанести збитки юридичним особам, з відповідним наступним оформленням актів на право їх видалення.

9.3.5. Утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні промивати та фарбувати їх.

9.3.6. Систематично видаляти самосійні дерева (з кореневою шийкою до 5 см дерева видаляються без відшкодування відновної вартості). Постійно знімати омелу з дерев.

9.3.7. Встановлювати декоративну захисну огорожу у місцях постійного ушкодження газонів, а лунки дерев прикривати декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу.

9.3.8. Реалізовувати заходи з запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, а також боротьби з ними.

9.3.9. При розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень їх власник зобов'язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 кв. м навкруги цього засобу (або у відповідності до проекту).

9.3.10. При виконанні робіт по ліквідації аварій на інженерних мережах терміново зносити дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж.

9.4. Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів загального користування та буферних парків, і керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов'язані:

9.4.1. Своєчасно виконувати вимоги Правил благоустрою території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади з утримання зелених насаджень.

9.4.2. Щоденно прибирати територію в радіусі 50 метрів навколо закріплених будівель і споруд і відновлювати зелені насадження в разі їх пошкодження, забезпечувати квіткове оформлення закріпленої території.

9.5. Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розміщених на території або безпосередньо межуючих з лісовими насадженнями (в тому числі керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях), зобов'язані:

9.5.1. Своєчасно виконувати вимоги Правил благоустрою території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

9.5.2. Утримувати в належному санітарному та протипожежному стані прилеглу (в радіусі 100 м) територію по периметру землекористування.

9.5.3. Встановлювати контейнери для відходів у необхідній кількості на межі з лісовим масивом та забезпечувати своєчасне вивезення відходів.

9.5.4. У разі необхідності створювати протипожежний розрив між об'єктами благоустрою і лісовим масивом, розміри яких узгоджувати з адміністрацією лісопаркових господарств, та підтримувати їх у належному стані, а також влаштовувати пожежний гідрант або пожежний резервуар для води ємністю не менше 100 куб. м.

9.6. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

9.6.1. Рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціального технологічного транспорту).

9.6.2. Закопувати будь-які будівельні відходи та складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання.

9.6.3. Вивозити і звалювати в не відведених спеціально для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг.

9.6.4. Випасати свійських тварин.

9.6.5. Спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

9.6.6. Засипати листям стовбури дерев, змітати опале листя у лотки водовідведення.

9.6.7. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, електропровідники, колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева.

9.6.8. Викопувати дерева, чагарники та квіти.

9.6.9. Самовільно, без дозволу власника (користувача, балансоутримувача), висаджувати дерева та кущі.

9.6.10. Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях.

9.6.11. Влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах та інших озеленених територіях.

9.6.12. Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу (ордера) на тимчасове порушення благоустрою території, виданого Великогаївською сільською радою, за винятком робіт, що проводяться КП «Великогаївський сількомунгосп» та іншими комунальними підприємствами Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

9.6.13. Посипати тротуари, доріжки, прогулянкові стежки та інші тверді покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання.

9.6.14. Самовільно розміщувати засоби реклами, тимчасові споруди та малі архітектурні форми.

9.6.15. Влаштовувати місця для відпочинку, встановлювати намети у не відведених спеціально місцях.

9.6.16. Самовільно влаштовувати городи, добувати з дерев сік, смолу, наносити деревним та квітниковим рослинам механічні пошкодження.

9.6.17. Влаштовувати ігри, спортивні тренування, змагання тощо.

9.6.18. Знищувати мурашники, гнізда птахів, ловити птахів і звірів та стріляти у них.

9.6.19. Викидати соляні суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо.

9.7. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов'язаний:

9.7.1. Огороджувати дерева на території будівельного майданчика.

9.7.2. У процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки довкола наявних дерев.

9.7.3. Не допускати засипання ґрунтом стовбурів дерев та чагарників.

9.7.4. Зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевим органом виконавчої влади, для використання під час створення зелених насаджень.

9.7.5. Не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані, меншій 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

Контроль за дотриманням цих вимог здійснюють Великогаївська сільська рада об’єднаної територіальної громади та її посадові особи, громадські формування з охорони громадського порядку, громадські організації, КП «Великогаївський сількомунгосп» відповідно до чинного законодавства.

10. ПЕРЕЛІК УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ) НА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

10.1. Загальні положення

10.1.1. Відповідно до чинного законодавства при передачі земельних ділянок об'єктів благоустрою у користування можуть встановлюватись обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором, на всю територію ділянки або її частини.

10.1.2. Великогаївська сільська рада об’єднаної територіальної громади без рішення суду не має права втручатись у здійснення власником, користувачем, балансоутримувачем повноважень, визначених законодавством або іншими нормативно-правовим актами щодо володіння, користування і розпорядження належною їм земельною ділянкою об'єкта благоустрою або встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов'язки чи обмеження.

10.1.3. Великогаївська сільська рада об’єднаної територіальної громади передбачає окремим рядком у бюджеті на території Великогаївської сільської ради на поточний рік виділення відповідних ресурсів на благоустрій земель запасу Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади на підставі подань та розрахунків організацій, які є відповідальними за здійснення їх благоустрою.

11. ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

11.1. Загальні положення

11.1.1. Ці Правила враховують вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, в тому числі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму".

11.1.2. Ці вимоги містять загальнообов'язкові на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

11.2. Обов'язки та обмеження дій керівників, уповноважених посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян:

11.2.1. Забезпечувати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші попереджувальні заходи щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час у місцях та на спорудах підвищеного рівня акустичного забруднення (транспортні підприємства, трансформатори, автомобільні стоянки, паркувальні майданчики тощо), встановлювати штучні та природні акустичні екрани, звукозахисні споруди або захисні елементи, висаджувати дерева з властивостями забезпечення шумоізоляції тощо.

11.2.2. Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів та в інших громадських місцях упродовж доби.

11.2.3. Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальносільських заходів тощо обмеження часу роботи музичних ансамблів з 9-00 до 23-00 години та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.

У разі розміщення джерел шуму в житлових будинках відповідні роботи повинні проводитись з 9-00 до 19-00.

11.2.4. У випадках проведення під час передбачених законом святкових і неробочих днів, Дня Села,  інших свят (відповідно до рішення Великогаївської сільської ради), спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений цими Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим органом Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади в установленому порядку.

11.2.5. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів здійснюється із дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів". За порушення порядку використання піротехнічних засобів винна особа притягається до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.2.6. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у приміщеннях житлових будинків і на прибудинкових територіях, у приміщеннях і на територіях лікувальних, санаторно-курортних закладів, закладів освіти, культури, готелів і гуртожитків, розташованих у межах на території Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, в приміщеннях інших будівель і споруд та на прибудинкових територіях, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, на території парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових будинків (на захищених відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" об'єктах) у нічний час, із двадцять другої до восьмої години, забороняється, крім випадків, коли проведення відповідних заходів погоджено із Головним управлінням міністерства надзвичайних ситуацій в Тернопільському районі.

11.2.7. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 8-00 год. заборонено.

Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність (вище 40 ДБА) протягом доби заборонено.

11.2.8. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 19-00 до 8-00 год. та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

11.2.11. В офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального бізнесу), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень шум не повинен перевищувати такий рівень: не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час (до 22-00).

11.2.12. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях у нічний час з 23-00 до 6-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту (окрім проведення аварійних робіт).

11.2.13. Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків та салютів без дотримання вимог обмеження часу проведення заходів з 08-00 до 22-00 год. у святкові і неробочі дні та використання їх у робочі дні впродовж доби – забороняється.

12. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОСІЛЬСЬКИХ ЗАХОДІВ

12.1. Порядок проведення державних та недержавних загальносільських заходів

12.1.1. Для проведення державних масових заходів відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади готують відповідний проект розпорядження Великогаївського сільського голови в установленому порядку.

12.1.2. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Великогаївської сільської ради об’єднаної територіальної громади. У повідомленні зазначаються мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім'я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апара


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь