A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

січень-лютий 2017 року

Показник середньої заробітної плати (доходу) за лютий 2017 р. для призначення пенсій

Затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) на одну застраховану особу за лютий 2017 р. у сумі 5590 грн 26 коп., який застосовуватиметься під час визначення коефіцієнта заробітної плати за лютий 2017 р. для призначення пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування».

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Сучасні технології – нові можливості: реєстр застрахованих осіб

Одне з найважливіших досяг­нень Пенсійного фонду України — модернізація реєстру застрахованих осіб, який є головним ядром усіх технологічних перетворень останнього часу. Цей реєстр, який є частиною загального Реєстру державного со­ціального страхування, Пенсійний фонд започаткував згідно із зако­нодавством ще 1998 року.

Сьогодні реєстр застрахованих осіб має зовсім інший вигляд. Після модернізації, котру здійсни­ли фахівці Пенсійного фонду, всі відомості про кожну застраховану особу (працівників, пенсіонерів та одержувачів виплат із соціального страхування) було об’єднано в карт­ку застрахованої особи. У ній міс­тяться всі актуальні персональні дані про громадянина, а також про документи, які він має. Зокрема, про видачу йому пенсійного посвід­чення, свідоцтва соціального стра­хування, їх заміну в разі втрати тощо.

Водночас у кожній картці застрахованої особи систематизова­но всі відомості про страховий стаж і заробітну плату починаючи з 2000 року.

Нововведенням також є те, що в реєстрі містяться всі дані пенсійної справи людини, зокрема електрон­ної, а також інформація щодо стра­хових виплат з інших фондів со­ціального страхування (наприклад, із Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві). А з трав­ня 2017-го в цьому реєстрі з’яв­ляться відомості щодо інших соціальних виплат.

Однією з важливих новацій є те, що відтепер реєстр застрахованих осіб інтегровано з іншими базами даних та державними реєстрами. Зокрема, із системою державної прикордонної служби «Аркан», із системою Міністерства юстиції України щодо реєстрації актів цивільного стану, з інформаційними системами Націо­нальної агенції з питань запобігання корупції, НАБУ, СБУ та інших право­охоронних органів.

Модернізований реєстр — це за­гальне спрощення надання послуг у системі пенсійного забезпечення й соціального страхування. Це і про­зорість, і посилення контролю над використанням коштів Пенсійного фонду, інших фондів соціального страхування. Це створення умов для електронного обліку трудових відносин, а отже, й легалізації зайнятості, детінізації зарплати. І, звісно, це передумови для ско­рочення адміністративних видатків Пенсійного фонду, зокрема зменшення паперового документо­обігу, а головне — можливість постій­ного вдосконалення надання пос­луг для громадян.

Кожна особа індивідуально має можливість зручно і оперативно через Інтернет отримувати інформацію з реєстру застрахованих осіб після відповідної реєстрації на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для подачі заяви для реєстрації на веб-порталі потрібно звернутись у відділи обслуговування громадян Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області за адресою: Майдан Волі 3, та вул. Кривоноса, 10.

Михайло Комлєв

Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення

та ведення електронних реєстрів

ТО УПФУ Тернопільської області

 

2017 рік – осучаснення пенсій

У 2017 році відновлюється щорічний перерахунок пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в Україні. Частиною другою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що щорічний перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на коефіцієнт, що відповідає не менш, як 20 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком.

Законом не визначено з якої дати буде проводитися перерахунок пенсій. Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначатиметься за рішенням Кабінету Міністрів України, виходячи із можливостей бюджету Пенсійного фонду.

У період до 2014 року пенсії щорічно підвищувалися з 1 березня, а протягом 2014-2016 р.р. пенсії не підвищувалися, оскільки частину другу статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» було зупинено до стабілізації економічного становища в країні.

Галина Гумницька

заступник начальника ТО УПФУ

Тернопільської області

 

Оподаткування пенсій

У 2017 році продовжує утримуватися військовий збір (1,5%) та оподатковується (18%) сума пенсії, що перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного податкового року – 12 470 грн. (1247 грн. Х 10). Сума пенсії для оподаткування не перераховується протягом поточного року.

Оподаткування не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (сім’ї загиблих і померлих інвалідів війни та ін.

Людмила Радковська

начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №1 в м.Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Обчислення заробітку для призначення пенсії

При призначенні пенсій у 2017 році для обчислення пенсій враховуватиметься заробіток працівника за даними персоніфікованого обліку, тобто за періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року до моменту звернення за призначенням пенсії.

За бажанням особи при призначенні пенсії, крім заробітку за зазначений вище період, може також додатково враховуватися її заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд у період до 30 червня 2000 року, за умови, що зазначений заробіток підтверджений первинними документами (особовими рахунками, платіжними відомостями або іншими документами про нарахування та сплату заробітної плати).

Тим особам, у кого страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь страховий стаж після 1 липня 2000 року та за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

При призначенні пенсій у 2017 році для обчислення заробітку, з якого визначатиметься розмір пенсії, застосовуватиметься усереднений показник середньої заробітної плати в країні за останні три роки – 2014, 2015 і 2016 роки (зазначений показник буде відомий, як зазвичай, у лютому - березні).
У період до визначення зазначеного показника при призначенні пенсій застосовуватиметься усереднений показник середньої заробітної плати, який враховувався у 2016 році (3263,44 грн.). Після визначення показника середньої заробітної плати за 2014-2016 роки всі пенсії, призначені за зверненнями з 1 січня 2017 року, будуть перераховані з урахуванням нового показника середньої заробітної плати. Також буде проведено відповідну доплату недоодержаного розміру пенсії. Зазначений перерахунок пенсії та доплата здійснюватимуться автоматичним способом без звернення пенсіонера.

Світлана Руцька

заступник начальника відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №1 в м.Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Мінімальний та максимальний розміри пенсій в 2017 році

 

1. Мінімальний розмір пенсії.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прожитковий мінімум для зазначеної категорії осіб становить:

- з 1 січня 2017 року – 1247 грн. (з 1 січня мінімальний розмір пенсії за віком не змінюється, оскільки цей розмір був встановлений з 1 грудня 2016 року);

- з 1 травня 2017 року – 1312 грн.;

- з 1 грудня 2017 року – 1373 грн.

У зв’язку з цим з 1 травня і з 1 грудня 2017 року підвищуватиметься мінімальний розмір пенсії (крім працюючих пенсіонерів), обчислений відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у т.ч. підвищення до пенсій за понаднормовий стаж).
Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховуватиметься з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Що стосується інших пенсійних виплат, надбавок і підвищень до пенсії, які встановлені у відсотках до прожиткового мінімуму, то вони також перераховуватимуться із збільшенням прожиткового мінімуму. Зокрема, це:

- мінімальні розміри пенсій по інвалідності учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

- мінімальні розміри пенсій шахтарям;

- мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю - учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам війни й учасникам бойових дій;

- підвищення до пенсій ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань;

- надбавки особам, які мають статус Почесного донора України;

- надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

- пенсійні виплати відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

При цьому слід зазначити, що затверджений Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, не відповідає фактичному розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який є майже вдвічі вищим (у листопаді 2016 року - 2389 грн.). Тому прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», від 06.12.2016 р. №1774-VІІІ, Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом опрацювати питання щодо підвищення соціальних стандартів у системі пенсійного забезпечення.

2. Максимальний розмір пенсії. При призначенні пенсій протягом 2017 року максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) збережено на рівні 2016 року - 10740 гривень. Цей розмір не переглядатиметься у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму з 1 травня і з 1 грудня 2017 року.

Ольга Долішна

начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №2 в м.Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Чи мають право на пенсію за вислугу років лікарі та медичні сестри психіатричної приватної лікарні?

За абзацом 2 п.16 Прикінцевих положень ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років застосовують положення ЗУ №1788 «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991р. (далі – Закон №1788), п. «е» ст.55 якого визначено умови призначення пенсії за вислугу років.

Перелік посад і закладів, робота на (в) яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 04.11.1993р. №909 (зі змінами, далі – Перелік №909).

Медики (лікарі та середній медичний персонал, незалежно від найменування посад), які в період до 1 січня 2016р. уже мали вислугу років на роботі в закладах, визначених Переліком №909, не менш як на 1 квітня 2015р. – 25 років чи на 31 грудня 2015р. – 25 років шість місяців, виходять на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Якщо на ці дати такий спеціальний стаж відсутній, пенсія призначається за умови досягнення пенсійного віку (табл.) та наявності потрібного спеціального стажу (п. «е» ст..55 Закону №1788).

Переліком №909 передбачено  лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби, Держпраці, Держпродспоживслужби та територіальні органи Держсанепідслужби, Держпраці, Держпродспоживслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), санітарно-епідеміологічні заклади, діагностичні центри.

Для визначення права на призначення пенсій за вислугу років органи Пенсійного фонду України, крім названих нормативно-правових актів, керуються нормами інших законів, постанов Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, відомств.

Так, наприклад, наказом МОЗ України від28.10.2002р. №385 (далі – наказ №385) затверджено переліки закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою в закладах охорони здоров’я.

Психіатричні лікарні згідно з наказом №385 віднесені до однопрофільних лікарняних закладів.

Отже, для зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб людина працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

При цьому робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форм власності або відомчої належності закладів й установ.

Водночас період проведення медичної практики (на підставі ліцензії) медичним фахівцем, зареєстрованим як суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа), який у той час не перебував у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, не зараховується до спеціального стажу, оскільки законодавством передбачено обов’язкове виконання двох умов: робота у відповідному закладі та на посаді, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Лікарі та середній медичний персонал закладів охорони здоровя приватної форми власності мають право на пенсію за вислугу років нарівні з такими спеціалістами, які працюють у державних та комунальних закладах охорони здоровя.

Якщо із назви закладу неможливо зробити висновок щодо типу медичного закладу, тобто постає питання, чи зараховується той чи інший період до спеціального стажу, працівники управлінь Пенсійного фонду, а також уповноважені представники установ, які допомагають своєму працівникові визначити право на пенсію за вислугу років, аналізують положення про заклад, структуру, штатні розписи, акредитацій ний сертифікат тощо.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, в патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи в подвійному розмірі.

При цьому під час визначення права на пенсію за вислугу років стаж як до, так і після 1 січня 2004р. обчислюється за нормами Закону №1788. Щодо страхового стажу, то після 1 січня 2004р. він обчислюється календарно, а до цієї дати – з урахуванням пільг, встановлених Законом №1788.

Отже, лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад психіатричної лікарні і форми власності цього закладу), за наявності потрібного спеціального стажу, в тому числі обчислено з урахуванням пільг, та за умови досягнення пенсійного віку (якщо відсутні 25 років чи 26 з половиною років спеціального стажу відповідно до 1 квітня 2015 чи на 31 грудня 2015р.) й у разі залишення роботи, яка дає право на цю пенсію, як вимагає ст.7 Закону №1788, матимуть право на пенсію за вислу років.

Таблиця

Дата народження особи

Вік виходу на пенсію

До 30 червня 1966р.

50 років

З 1 липня до 31 грудня 1966р.

50 років шість місяців

З 1 січня до 30 червня 1967р.

51 рік

З 1 липня до 31 грудня 1967р.

51 рік шість місяців

З 1 січня до 30 червня 1968р.

52 роки

З 1 липня до 31 грудня 1968р.

52 роки шість місяців

З 1 січня до 30 червня 1969р.

53 роки

З 1 липня до 31 грудня 1969р.

53 роки шість місяців

З 1 січня до 30 червня 1970р.

54 роки

З 1 липня до 31 грудня 1970р.

54 роки шість місяців

З 1 січня 1971р.

55 років

Галина Гумницька

заступник начальника Тернопільського об’єднаного

управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Перерахунок пенсій з 1 травня 2017 року

З 1 травня 2017 року відповідно до Закону України від 21.12.2016 року №1801-VIII «Про державний бюджет України на 2017 рік» у зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1312,00 грн.), Тернопільським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Тернопільської області буде проведено перерахунок пенсій для окремих категорій осіб, обчислених відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Крім того, перерахунку підлягатимуть надбавки і підвищення до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму. Розмір підвищення кожному пенсіонеру буде розраховуватись індивідуально за матеріалами наявними у пенсійній справі.

Увага! Не перераховуються з 01.05.2017 року:

 • пенсії працюючим пенсіонерам;
 • підвищення дітям війни;
 • додаткова пенсія учасникам аварії та потерпілим внаслідок ЧАЕС;
 • розміри пенсій за віком за відсутності повного страхового стажу (в тому числі жінки, які достроково вийшли на пенсію за віком).

Не зміниться розмір пенсії для тих громадян, у яких в складі пенсійної виплати є:

 • індексація;
 • щомісячна державна адресна допомога, передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 265 до суми 949,00 грн.

Галина Гумницька

заступник начальника

Тернопільського об’єднаного управління

 Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Пенсія в запитаннях і відповідях

В якому віці українці виходять на пенсію?

Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

Вік для виходу на пенсію

Дата народження

55 років

до 30 вересня 1956

55 років і 6 місяців

з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957

56 років

з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957

56 років і 6 місяців

з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958

57 років

з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958

57 років і 6 місяців

з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1919

58 років

з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959

58 років і 6 місяців

з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960

59 років

з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960

59 років і 6 місяців

з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961

60 років

з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961

 

Яким має бути стаж для виходу на пенсію?

Пенсія може призначатися за віком та за наявності страхового стажу не менше 15 років. Право на пенсію за віком мають: чоловіки – після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком:

• працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці за списком №1 після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 25 років у чоловіків (з них не менше 10 років на зазначених роботах) і не менше 20 років у жінок (з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах);

• працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років у чоловіків (з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах) і не менше 25 років у жінок (з них не менше 10 років на зазначених роботах);

• трактористи-машиністи, зайняті у виробництві сільгосппродукції – чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 30 років (з них не менше 20 років на зазначений роботі);

• жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, – після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років (з них не менше 15 років на зазначеній роботі);

• жінки, які працюють доярками (операторами  машинного доїння), свинарками після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

• жінки, задіяні протягом сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, – після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

• робітниці текстильного виробництва, задіяні на верстатах і машинах, – за списком виробництв і професій (461-2016-п), затверджуваним у порядку, що визначається Кабміном, – після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

• жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятьох і більше дітей, – незалежно від віку і трудового стажу, в порядку, що визначається Кабміном;

• водії міського пасажирського транспорту і великовагових автомобілів, задіяних у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, після досягнення 55 років і при стажі роботи: для чоловіків – не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців; для жінок – не менше 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років.

Також жінки, що народили п'ятьох і більше дітей, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до 8-річного віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми.

Куди звертатися для призначення пенсії за віком?

Для призначення пенсії за віком потрібно звертатися до територіального управління Пенсійного фонду за місцем проживання не раніше, ніж за місяць до настання пенсійного віку, але і не пізніше, ніж через три місяці. Тоді пенсію буде призначено з дня, наступного за настанням пенсійного віку, в іншому випадку – з дня звернення.

Для призначення пенсії подаються: паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, трудова книжка. Відомості про заробітну плату після 1 липня 2000 року є в базі персоніфікованого обліку ПФУ, довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 подаються за бажанням пенсіонера. Також можуть знадобитися додаткові документи, наприклад документ про освіту на денному стаціонарі. Крім того, для жінок це можуть бути свідоцтво про шлюб і про народження дитини, для чоловіків – військовий квиток.

Який мінімальний розмір пенсії?

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 (до 1 жовтня 2011 року – 25), а у жінок – 30 (до 1 жовтня 2011 року – 20) років стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму. З цього року він становить 1247 гривень. За наявності у чоловіків та жінок страхового стажу меншої тривалості пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії за віком. При цьому розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 949 гривень.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, підвищується і розмір пенсії (крім пенсіонерів, які працюють). Показник прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначений законом «Про державний бюджет України на 2017 рік» і становить: з 1 січня 2017 року – 1247 гривень; з 1 травня 2017 року – 1312 гривень; з 1 грудня 2017 року – 1373 гривні.

Який максимальний розмір пенсії?

У 2014 році максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, він не може перевищувати 10 740 гривень.

Пенсії, що призначалися раніше, до введення обмеження, можуть бути вищими. Зокрема, найвищу пенсію – у розмірі 58 764 гривень – отримує льотчик-випробувач, Герой України, чорнобилець.

Коли саме здійснюється виплата пенсій?

Виплата пенсій здійснюється не пізніше 25-го числа місяця, за який виплачується пенсія, лише в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений пенсіонером банківський рахунок.

Яким є пенсійне навантаження на одну працюючу людину в Україні?

На загальнообов’язкове державне пенсійне страхування спрямовуються кошти, які надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. На сьогодні співвідношення застрахованих осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соцтрахуванню, до пенсіонерів становить 10 до 9.

Ніна Банзерук

перший заступник начальника

Тернопільського об’єднаного управління

Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Індивідуальні коефіцієнти страхового стажу та заробітку

Законом України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування” визначаються принципи, засади і механізм функціонування системи загальнообов”язкового державного пенсійного страхування, призначення і виплати пенсій, розміри мінімальної пенсійної виплати за  віком та підвищень до пенсії.

Одним із принципів загальнообов”язкового державного пенсійного страхування є залежність розміру пенсії від тривалості стажу та розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески.

Відповідно до  частини 1 статті  40 Закону України «Про загальнообов»язкове державне пенсійне страхування»» для обчислення пенсії враховується  заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період  страхового стажу починаючи з  1 липня 2000 року.

При обчисленні пенсії для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу ( в залежності від кількості відпрацьованих місяців) та коефіцієнт заробітку, який обчислюється шляхом ділення фактичної заробітної  плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” затверджено показники середньомісячної заробітної плати робітників та службовців економіки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статтей 40 і 43 Закону України “ Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”.

Заробітна плата для обчислення пенсії визначається за формулою згідно до вимог статті 40 Закону:

Зп = Зсх(Ск :К), де:

Зп – заробітна плата  (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії у гривнях;

Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, що передує року звернення за призначенням пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати ( доходу) за кожний місяць (Кз (1)+  Кз (2) + Кз (3) + …  Кз (n) );

К – кількість місяців страхового стажу,  за які розраховано коефіцієнти заробітної плати ( доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу визначається за формулою:

Кз = Зв : Зс, де Кз – коефіцієнт  заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв – сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс – заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).

Отже, один із головних чинників при розрахунку середньої заробітньої плати для призначення пенсії є індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Кз), який визначається з п”ятьма знаками після коми.

Так, наприклад, особа для призначення пенсії у 1996 році надала довідку про заробітну плату за період роботи з 01.01.1978 по 31.12.1982.  Сума заробітної плати

 • за період з 01.01.1978 по 31.12.1978  становить 0,04733 грн;
 • за період з 01.01.1979 по 31.12.1979 — 0,05017 грн;
 • за період з 01.01.1980 по 31.12.1980 — 0,06106 грн;
 • за період з 01.01.1981 по 31.12.1981 — 0,06098 грн;
 • за період з 01.01.1982 по 31.12.1982 — 0,06100 грн;

Розрахунок індивідуального коефіцієнту заробітку:

S коефіцієнтів заробітку = 0 ,04733 грн. = 2,70148 *12 міс. = 32,41776

( з  01.01.1978 по 31.12.1978)   0,00146 грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку = 0,05017 грн.=  2,80593*12 міс. = 33,67116

( з  01.01.1979 по 31.12.1979)  0,00149 грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку  = 0,06106 грн. =   3,28280*12 міс. = 39,39360

( з  01.01.1980 по 31.12.1980)   0,00155 грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку = 0,06098 грн. = 3,21624*12 міс. = 38,59488

( з  01.01.1981 по 31.12.1981)   0,00158грн. * 12

S коефіцієнтів заробітку   = 0,06100 грн. =  3,11861 *12 міс. = 37,42332,     ( з  01.01.1982 по 31.12.1982)    0,00163грн. * 12

де 0,00146грн., 0,00149грн., 0,00155грн., 0,00158грн., 0,00163грн.- середньомісячна заробітна плата робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, що застосовується під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43, визначена постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року №1783 «Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян» за 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 роки відповідно (показники визначені Державним комітетом статистики).

Індивідуальний коефіцієнт заробітку особи  за  період роботи з 01.01.78 по 31.12.82 становить:

Кз =    (32,41776 + 33,67116 + 39,39360 + 38,59488  +  37,42332 ) = 3,02501.

60 місяців

Чималий вплив на розмір пенсії має страховий стаж. Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов”язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог  Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набранням чинності цим Законом. Зокрема, статтями 56 – 63 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

Статтею 24 Закону визначено, що страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. З 1 липня 2010 року він складає 294,82 грн. (888,00 грн. (мінімальна заробітна плата) х 33,2%).

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків передбачених цим Законом.

Стаж роботи на підземних роботах , на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Коефіцієнт страхового стажу в новій системі пенсійного страхування відіграє ключову роль, оскільки цей показник є складовою частиною формули обчислення пенсії і безпосередньо впливає на розмір пенсії – чим довший страховий стаж, тим більший розмір пенсії. Величина самого коефіцієнта страхового стажу залежить від двох показників: загальної суми місяців страхового стажу  протягом усієї трудової діяльності та величини оцінки одного року страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою:

Кс = См х Вс , де

100% х 12

См – сума місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу (у відсотках).  Відповідно до Закону України  “ Про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” з 1 жовтня    2008 року  вартість оцінки одного року страхового стажу становить 1,35%.

Цей коефіцієнт розраховують  з округленням до 5 знаків після коми. При цьому, Кс,  з урахуванням періодів роботи до 1 січня 2004 року, не може перевищувати 0,75, а з урахуванням періодів підземної роботи, роботи в особливо шкідливих і особливо важких умовах праці за Списком №1 не може перевищувати  0,85.

Так, наприклад, за матеріалами пенсійної справи особа має 28 років 09 місяців 06 днів страхового стажу. Індивідуальний коефіцієнт трудового стажу з урахуванням кратності 1,35 становить:

Кс = (28років х 12міс.+9 міс.) х 1,35% =   0,38813.

Світлана Руцька

заступник начальника відділу

з питань призначення перерахунку та

виплати пенсій №1 в м. Тернополі

 

Завершення виплати пенсій та грошової допомоги

 в квітні 2017 року

             Тернопільське обєднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області повідомляє, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та інших законодавчих актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення громадян, закінчено виплату пенсій та грошової допомоги в квітні 2017 року. 
           Станом на 25 квітня 2017 року виплату пенсій та грошової допомоги профінансовано в розмірі 121 млн. 518,94 тис.грн., що становить 100,0 % місячної  потреби квітня 2017 року. 

Тернопільське обєднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Уряд встановив розміри щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни

Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань” передбачено виплату щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, жертвам нацистських переслідувань.

У 2017 році така допомога виплачуватиметься у підвищеному розмірі – в середньому на 26 відсотків. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 223 „Деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і „Про жертви нацистських переслідувань”.

Отже, у 2017 році виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня здійснюватиметься у таких розмірах:

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнаними інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи – 3 500 гривень;

II групи – 3 100 гривень;

III групи – 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 200 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 500 гривень;

4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 600 гривень;

5) учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень.

Галина Гумницька

Заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Допомога на поховання

Для отримання допомоги на поховання до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються:

– заява про виплату допомоги на поховання;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (або довідка для отримання допомоги на поховання).

Витяг видається після державної реєстрації смерті відділом державної реєстрації актів цивільного стану.

У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради може видаватись довідка для отримання допомоги на поховання.

Розмір допомоги на поховання  пенсіонерів, які одержували пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» – тримісячна пенсія, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.Розмір допомоги на поховання  пенсіонерів, які одержували пенсію згідно з іншими законами – розмір двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.Якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою), допомога на поховання не виплачується.

Допомога на поховання виплачується через відділення поштового зв’язку за разовими дорученнями, які оформлюються органом Пенсійного фонду України у день звернення за допомогою на поховання.

Разові доручення дійсні до кінця місця, у якому вони були виписані.

Недоотримана пенсія у звязку зі смертю пенсіонера

Пенсія, яка належала пенсіонеру і залишилася недоотриманою у  зв’язку з його смертю, виплачується по місяць смерті пенсіонера, незалежно від дати смерті.

Протягом шести місяців від дня смерті пенсіонера недоотримана пенсія виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з померлим  на день його смерті.

До органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються: відповідна заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки, та документи про спільне проживання з померлим.

Документи, що підтверджують родинні стосунки: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім’ї або рішення суду.

Документи, що підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті: паспорт, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування або інші документи.

Непрацездатні члени сім’ї, які знаходились на утриманні померлого пенсіонера, надають документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Такій категорії недоотримана пенсія виплачується незалежно від факту спільного проживання з померлим пенсіонером. Якщо одночасно звертається декілька членів сім’ї, належна сума недоотриманої пенсії ділиться між заявниками порівну.

Після шести місяців від дня смерті пенсіонера до органу Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, надаються заява, паспорт заявника, свідоцтво про смерть та свідоцтво про право на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину оформлюється нотаріусами відповідно до закону. Недоотримана пенсія виплачується через відділення поштового зв’язку.

Людмила Радковська

Начальник відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій №1

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Доплата до мiнiмального страхового внеску для пенсійного стажу

Чи може особа, яка працювала на 0,5 ставки й одержувала зарплату в розмiрi, меншому за мiнiмальну зарплату на мiсяць, провести доплату до мiнiмального страхового внеску для зарахування цих перiодiв до страхового стажу?

За статтею 24 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування» (далi - Закон) страховий стаж - це перiод (строк), упродовж якого особа пiдлягає загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню та за який щомiсяця сплачено страховi внески в сумi не, менш нiж мiнiмальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється в мiсяцях.

Неповний мiсяць роботи, якщо застрахована особа пiдлягала загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови, що сума сплачених за цей мiсяць страхових внескiв е не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за вiдповiдний мiсяць страхових внескiв є меншою за мiнiмальний страховий внесок, цей перiод зараховується до страхового стажу як повний мiсяць за умови вiдповiдної доплати до суми страхових внескiв таким чином, щоб загальна сума сплачених коштiв за вiдповiдний мiсяць була не менш нiж мiнiмальний страховий внесок.

Порядок проведення такої доплати визначено роздiлом 15 Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України, затвердженої постановою правлiння Пенсiйного фонду України вiд 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованою в Мiн'юстi України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

Доплата до мiнiмального страхового внеску за неповний мiсяць роботи провадиться застрахованою особою на її бажання за даними персонiфiкованого облiку за пiдсумками року або пiд час виходу застрахованої ocoби на пенсiю за мiсцем проживання.

Розраховують суми внескiв, якi потрiбно доплатити, органи Пенсiйного фонду на пiдставi даних реєстру застрахованих осiб про суми нарахованої заробiтної плати та нарахованих страхових внескiв за вiдповiднi перiоди роботи.

Олена Бабій

заступник начальника відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

 

Про право на дострокову пенсію

(запитання-відповідь)

У жовтні 2016 р. особу звільнили з роботи за скороченням. До пенсії залишився рік. Чи буде такій особі призначено дострокову пенсію і чи буде враховано час перебування в центрі зайнятості до страхового стажу? 

Статтю 49 Закону України «Про зайнятість населення», яка передбачала достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку, з 1 січня 2015 р. із закону вилучено. Тобто пенсію у такому випадку буде призначено за досягнення загальновстановленого пенсійного віку (ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

            Щодо стажу, то відповідно до ст. 24 вищевказаного Закону період, упродовж якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, одержувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, враховується до страхового стажу. За даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, до страхового стажу буде зараховано періоди одержання допомоги по безробіттю (крім одноразової – для здійснення підприємницької діяльності). Під час обчислення заробітку, з якого буде визначено розмір пенсії, щомісяця в період одержання такої допомоги буде враховано мінімальну заробітну плату.

Галина Гумницька

заступник начальника ТО УПФУ Тернопільської області 

 

До уваги фізичних осіб – підприємців щодо набуття страхового стажу!
 

Згідно із законодавчими змінами з 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску, тобто 352 грн.

Разом з тим, відповідно до статті 24 Закону України від 09 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (з 01.01.2017 єдиний соціальний внесок 704 грн.).

Таким чином, у разі сплати фізичною особою-підприємцем єдиного внеску щомісячно у розмірі 352 грн., страховий стаж буде зараховуватися пропорційно, тобто 1 місяць за два місяці сплати. Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області звертається до зазначеної вище категорії платників з проханням подбати про набуття страхового стажу завчасно та сплачувати єдиний соціальний внесок щомісячно у розмірі не меншому, ніж мінімальний (у 2017 році – 704 грн.).
 

Олена Бабій

заступник начальника відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Деякі банки відсторонять від виплати пенсій

Пенсійний фонд ухвалив рішення не перераховувати коштів на виплату пенсій філіям російських банків, що потрапили під  санкції за рішенням РНБО України. Це такі банківські установи, як ПАТ «Сбербанк», ВТБ Банк, ПАТ «Промінвестбанк», АТ «БМ Банк», ПАТ «ВіЕс Банк».

Відповідне рішення ухвалено на виконання указу Президента України від 15.03.2017 № 63/2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Отже, з 1 квітня 2017 року громадяни України не зможуть отримувати свої пенсії у відділеннях зазначених банків або зняти їх у банкоматах за картками цих банківських установ.

За інформацією Пенсійного фонду, свої кошти пенсіонери одержуватимуть у поштових відділеннях за місцем проживання. Водночас дата виплати залишатиметься незмінною, тобто такою, яка була у відділені банку.

Пенсійний фонд зазначає, що пенсіонери зможуть користуватися послугами інших банків, з якими Фонд підписав договір на виплату пенсій. Перелік цих банківських установ у населеному пункті можна дізнатися в районному управлінні Пенсійного фонду. Також у районному управлінні або в управлінні з координації та контролю за виплатою пенсій можна буде подати заяву для переоформлення пенсійного рахунку в іншому банку, крім тих, звісно, які потрапили під санкції РНБО.

Якщо громадяни не захочуть переоформляти отримання пенсії в іншому банку, за потреби працівники відділень поштового зв’язку доставлятимуть їм відповідні кошти безпосередньо додому.

Людмила Радковська

Начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №1 у м. Тернополі

 ТО УПФУ Тернопільської області

 

Щодо порядку призначення пенсії в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» призначається з врахуванням змін, внесених Законом України від 18.10.2016 р. № 1683-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції», який набрав чинності з 6 лютого 2017 р.

Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон), призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше від трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше від цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби.

Статтею 30 Закону визначено коло осіб, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, та умови, за яких вони можуть одержати таку пенсію.

Право на такий вид пенсії мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які перебували на їхньому утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

До непрацездатних членів сімї, з урахуванням змін, унесених до п. «в» ст.. 30 Закону України від 18.10.2016 р. № 1683-VII «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» (далі – Закон № 1683), який набрав чинності з 6 лютого 2017 р., належать:

а) діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається, якщо в них немає працездатних батьків;

б) батьки та дружина, (чоловік), якщо вони досягли пенсійного віку, встановленого ст.. 26. Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», або є інвалідами;

в) батьки та дружина (чоловік), (якщо вони не взяли повторний шлюб) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов’язку, безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, мають право на пенсію не раніше як за п’ять років до досягнення пенсійного віку, встановленого ст.. 26 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є інвалідами.

Відповідне зниження пенсійного віку жінкам, установлене абзацом першим цього пункту, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію – до 1 січня 2022 р.;

г) дід і бабуся – за відсутності осіб, які за законом зобовязані їх утримувати;

д) дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) доглядає за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли восьмирічного віку, і не працює.

Дружина (чоловік) годувальника, померлого внаслідок причин, зазначених п. «а» ст.. 20 Закону, має право на пенсію в разі втрати годувальниками відповідно до п. «д» ч. 4 цієї статті незалежно від того, працює (проходить військову службу) вона (він) чи ні.

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони), стажисти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Тобто Закон № 1683розширив коло осіб, які мають право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, але не раніше ніж за пять років до досягнення пенсійного віку, визначеного ст.. 26 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», надавши право на цей вид пенсії чоловікам.

Слід зазначити, що права на пенсію в разі втрати годувальника за умов, визначених п. «в» ст. 30 Закону, чоловіки набувають починаючи з 6 лютого 2017 року., тобто з дня набрання чинності зазначеними змінами.

Крім того, з урахуванням змін, внесених Законом № 1683, на одержання пенсії в раці втрати годувальника на зазначених умовах можуть розраховувати батьки та дружина (чоловік) військовослужбовців, які померли після звільнення зі служби внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції.

Заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються членами сімї померлого годувальника, якому на момент смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів.

Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається до органу, що призначає пенсії.

Якщо особа, якій призначається пенсія в разі втрати годувальника, є неповнолітньою або недієздатною, заява про призначення пенсії подається законними представниками за місцем їхнього проживання.

Днем звернення за призначенням пенсії є день подання відповідного органу, що призначає пенсії, письмової заяви про призначення пенсії з усіма потрібними документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою – дати їхнього відправлення.

Якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі потрібні документи, заявнику (посадовій особі уповноваженого структурного підрозділу) розязнюється, які документи слід подати додатково. Під час подання документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання розяснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою.

Ольга Долішна

начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №2 у м. Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Про перерахунок пенсії

Можливість перерахунку пенсії передбачено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон 1058) за умови, що застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати.

Якщо набуто не менше 24 місяців страхового стажу

У разі якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії особа працювала та набула не менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням цього страхового стажу.

Крім того, під час перерахунку спеціаліст Пенсійного фонду перераховує всі можливі варіанти розрахунку пенсії, тобто визначає, чи доцільно враховувати заробіток за ці 24 місяці страхового стажу, чи залишити заробіток без змін.

При цьому буде застосовано показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Тобто показник середньої заробітної плати за три роки, що передують року звернення за перерахунком пенсії, застосовано не буде.

Якщо за два роки страховий стаж менше 24 місяців

Якщо ж пенсіонер після призначення (попереднього перерахунку) пенсії набув менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Заробітна плата в такому разі не переглядається. Тобто заробіток, який особа отримувала після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, в цьому випадку не враховується.

Перерахунок раніше двох років

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стаж, достатній для обчислення пенсії в мінімальному розмірі відповідно до частини першої статті 28 Закону 1058 (на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб – за 35 років страхового стажу для чоловіків та 30 років страхового стажу для жінок, чи набув право на мінімальну пенсію як шахтар), за його заявою здійснюється відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, з якої призначено/перераховано пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Однак слід зауважити, що ці норми не поширюються на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону.

Можливі варіанти перерахунку

 • Із заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію (під час попереднього перерахунку) з урахуванням набутого страхового стажу.

 • З урахуванням всього страхового стажу і заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв і за весь період страхового стажу після 1 липня 2000 року із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час попереднього перерахунку пенсії.

 • З урахуванням всього страхового стажу і заробітної плати за весь період страхового стажу після 1 липня 2000 року із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час попереднього перерахунку пенсії (відмова від заробітку за 60 місяців до 1 липня 2000 року).

Галина Гумницька

заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Про перевірку органами Пенсійного фонду підприємств у разі припинення юридичної особи

 

Чи зобов’язані органи Пенсійного фонду України проводити перевірку підприємства в разі державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації?

            Законом України від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (у редакції Закону України від 26.11.2015 р. № 835- VІІІ, далі – Закон) передбачено спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. Зокрема, не передбачено перевірок органами Пенсійного фонду України юридичних осіб та надання про це інформації державному реєстраторові юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

            Згідно зі ст. 13 Закону інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених цим Законом, провадиться інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі в порядку, визначеному Мін’юстом України спільно з відповідними державними органами.

            Пенсійним фондом України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань передаються відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Пенсійного фонду України, затвердженого наказом Мін’юсту та Мінсоцполітики України від 13.07.2016 р. № 1915/5/755, зареєстрованим у Мін’юсті України 14.07.2016 р. за № 956/29086. 

Наталя Провальна

Начальник відділу контрольно-перевірочної роботи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Про отримання допомоги на поховання внутрішньопереміщеної особи

 

Отримати допомогу на поховання особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, можливо за місцем перебування таких осіб на обліку відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509. Для цього усі необхідні документи, зокрема заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, а також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, необхідно надати до управління Пенсійного фонду України за місцем тимчасового перебування.

Таким чином, можна отримати допомогу на поховання внутрішьопереміщеної особи в управлінні Пенсійного фонду України за місцем проживання на контрольованій української владою території та реєстрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509.

Галина Гумницька

заступник начальника

Тернопільського об’єднаного управління

Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Який розмір пенсії підлягає оподаткуванню?

Відповідно до норм Податкового кодексу України (пп.164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Разом з цим, положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено, що з 1 січня 2017 року для осіб, які втратили працездатність прожитковий мінімум становить 1247 гривень.

Таким чином, враховуючи викладене, пенсії, розмір яких перевищує 12470 гривень підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% у частині такого перевищення.

Наприклад, розмір пенсії 12800 гривень.

Сума податку на доходи фізичних осіб складає 59,40 гривень ((12800 – 12470) =330,0 х 18%).

Сума військового збору складає 4,95 гривень ((12800 – 12470) =330,0 х 1,5%).

Розмір пенсії до виплати складає 12735,65 гривень (12800 – 59,4 – 4,95).

Галина Гумницька

заступник начальника

Тернопільського об’єднаного управління

Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Пенсійний фонд просить забезпечити збереження документів працівників

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області повідомляє, що одними з основних складових розрахунку пенсії є страховий стаж та заробітна плата застрахованої особи. Зокрема, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. При цьому, врахування заробітної плати за періоди роботи по 30 червня 2000 року провадиться на підставі довідки про заробітну плату, яка береться до уваги для розрахунку пенсії виключно за умови підтвердження її первинними документами.

Така довідка видається згідно з встановленою формою на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

А це означає, що у зв’язку з необхідністю підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються для призначення (перерахунку) пенсій, велике значення для реалізації конституційного права громадян на пенсійне забезпечення має дотримання роботодавцями, ліквідаторами та арбітражними керуючими вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадку ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємств, установ та організацій.

Враховуючи зазначене, звертаємось до керівників підприємств, установ, організацій, а також осіб, які виконують їх обов’язки, та закликаємо подбати про майбутнє пенсійне забезпечення працівників, забезпечивши належне збереження первинних документів про стаж, нараховану та виплачену заробітну плату та, за потреби, своєчасну їх передачу до архівних установ. І наголошуємо, що недотримання цих вимог порушує права громадян на отримання ними належного пенсійного забезпечення.

Пенсійний фонд звертається до керівників підприємств, установ, організацій: закликаємо подбати про майбутнє пенсійне забезпечення працівників, забезпечивши належне збереження первинних документів про стаж і заробітну плату та, за потреби, передачу їх до архівних установ.

Гумницька Г.Ю.

Заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Чи має право на призначення пенсії за вислугу років жінка, 21.06.1965 року народження, яка станом на 17.01.2017 має вислугу років на посаді працівника освіти 26 років?

Пунктом «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (із змінами) встановлено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності визначеного цим Законом спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, зокрема, з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років.

До досягнення віку 55 років право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, працівники освіти, які на 01.04.2015 мали вислугу років на відповідних посадах не менше 25 років та з 01.04.2015 до 01.01.2016 мали вислугу років на відповідних посадах, що давала право на цю пенсію, – не менше 25 років 6 місяців;

1971 року народження і старші за наявності вислуги років на відповідних посадах та після досягнення ними визначеного цим Законом віку.

У разі якщо жінка, 21 червня 1965 року народження, на дату звернення за призначенням пенсії за вислугу років, 17.01.2017, має вислугу років на відповідних посадах 26 років і більше, вона має право на призначення пенсії за вислугу років з 17.01.2017.

Ольга Долішна

Начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №2 у м. Тернопіль

ТО УПФУ Тернопільської області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь