A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великогаївська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

2016-17 роки

Встановлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни

Статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни визначається Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі Закон).

Так, відповідно до статті 10 Закону чинність цього Закону поширюється, зокрема, на сім'ї військовослужбовців, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів.

До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців та інших осіб, зазначених у цій статті, належать, зокрема, один з подружжя, який не одружився вдруге.

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 №302, особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону, органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації видаються посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого".

Для отримання документу, який підтверджує поширення Закону необхідно звернутись до органів праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Галина Гумницька

заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Особливості сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування у 2017 році

Пунктом 8 статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» об'єкт для сплати збору з операцій набуття права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, встановлено у відсотках від вартості автомобіля, а саме:

 • 3 відсотки - якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

 • 4 відсотки - якщо об'єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

 • 5 відсотків - якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

 • Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» встановлено прожитковий мінімум в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2017 року в сумі 1 600 грн.

Таким чином у 2017 році з вартості автомобіля, яка не перевищує 264 000 грн збір сплачується у розмірі 3 відсотки, з вартості, що перевищує 264 000 грн, але не перевищує 464 000 грн - 4 відсотки, з вартості понад 464 000 грн - 5 відсотків.

Законом України від 20.12.2016 № 1791-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» відмінено сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі фізичними особами.

Олександра Рябуха

начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Дотримання мінімального розміру заробітної плати – обов’язок кожного роботодавця 

Розмір мінімальної заробітної плати на 2017 рік, затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 р. N 1801-VIII, складає 3200 грн. на місяць (або 19,34 грн. за годину у погодинному розмірі).

З 1 січня 2017 року жодному працівнику, у тому числі у бюджетній сфері, не може нараховуватись заробітна плата менше 3200 грн. за повний місяць. Виконувати цю норму потрібно як юридичним особам, так і фізичним особам — роботодавцям. Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше, ніж у встановленому законодавством розмірі, яка може складатися з: окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.

Правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не працює, коли згідно трудового договору робота проводиться на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної норми праці. У цих випадках заробітна плата виплачуватиметься пропорційно виконаному обсягу роботи.

Слід звернути увагу, що також були внесені зміни щодо самої системи оплати праці (ст.6 Закону України «Про оплату праці»).Згідно з нею посадові оклади потрібно визначати на рівні не нижче за прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня календарного року (у 2017 році – 1600 грн.). І якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, складається лише з такого окладу, розмір якого є нижчим за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець повинен здійснити доплату до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність.

Зокрема, згідно зі статтею 265 КЗпП фінансова відповідальність за кожного працівника при недотриманні мінімальних державних гарантій в оплаті праці становить 10 мінімальних зарплат або 32 000 грн.

Також з 1 січня передбачено новий вид фінансової відповідальності – за не допуск державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати у конверті) — у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення або 320 000 грн.

            Крім того, внесено зміни до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, якою передбачено з 01.01.2017 року надання органам місцевого самоврядування повноважень здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством та накладення штрафів за його порушення. 

Олександра Рябуха

начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення у 2017 році

Законодавством України для працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення передбачене право на призначення пенсії за вислугу років, а відтак можливість виходу на пенсію до досягнення пенсійного віку.

            В 2015 – 2016 роках відбулися певні зміни щодо умов призначення такої пенсії. Зокрема, на даний час відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пенсія за вислугу років призначається працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення після досягнення 55 років і за наявності необхідного спеціального стажу.

            Отже, сьогодні пенсійне забезпечення цієї категорії осіб залежить не лише від наявності необхідного стажу роботи на відповідних посадах, а і від досягнення певного віку. При цьому, Законом України «Про пенсійне забезпечення» передбачене поступове підвищення пенсійного віку до 55 років.

            Так, у 2017 році право на пенсію за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, зокрема, після досягнення ними такого віку:

            – 50 років – для осіб, які народились в період з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

            – 50 років 6 місяців – для осіб, які народились в період з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року.

            Як зазначалося вище, крім досягнення певного віку, ще однією умовою для реалізації права на призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи згідно з Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 №909.

            Звертаємо увагу, що на даний час, зокрема, за умови звернення за такою пенсією по 31.03.2017 необхідний стаж за вислугою років складає не менше 26 років. У випадку звернення починаючи з 01.04.2017 по 31.03.2018 необхідний спеціальний стаж має становити не менше 26 років 6 місяців.

            Зазначимо, що незалежно від віку пенсія за вислугу років призначається працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, які станом на 1 квітня 2015 року мають не менше 25 років спеціального стажу або в період до 1 січня 2016 року пропрацювали на відповідних посадах не менше 25 років  6 місяців.

            Пенсія за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення призначається за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі і випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

 

Галина Гумницька

заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Проблеми заробітної плати в «конверті»

З січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено до 3200 грн. Відповідно до чинного пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено єдиний соціальний внесок. Тобто, до страхового стажу при виході на пенсію зараховують лише ті періоди, за які повністю сплачені внески із заробітної плати не менше мінімального розміру.

Застосування нелегальних схем виплати заробітної плати перешкоджає проведенню соціальних реформ та негативно впливає на добробут кожного громадянина

«Тіньова» заробітна плата, яка криється за офіційними трудовими відносинами і виплачується на рівні або нижче мінімальної, не може забезпечити великих за розміром пенсій або інших страхових виплат, навіть якщо вони сплачувалися упродовж всієї трудової діяльності десятки років. Тому легалізація заробітної плати і відповідальність страхувальника за своїх найманих працівників та нетерпимість до нелегальної зарплати і занятості з боку громадян, які наймаються на роботу, - усе це є запорукою достойних пенсій та соціального спокою.

Найкращим способом контролю за своїми відрахуваннями із заробітної плати, за розміром своїх соціальних внесків є реєстрація на веб-порталі Пенсійного фонду України, яка дає можливість людині стежити за сплатою страхових внесків на її користь і, за необхідності, тиснути на роботодавця.

Пам’ятайте, що одержуючи зарплату в «конверті», ви сприяєте роботодавцю у порушенні законодавства та позбавляєте себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки низька заробітна плата передбачає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії.

Олександра Рябуха

начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

До уваги підприємців! Зміни в законодавстві щодо сплати єдиного внеску з 2017 року

З 2017 року зазнала змін стаття 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” в частині сплати єдиного внеску фізичними особами - підприємцями на загальній системі оподаткування. У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але при цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У зв’язку з встановленням мінімальної заробітної плати у 2017 році на рівні 3200 грн, мінімальний страховий внесок для підприємців на місяць складає 704 грн незалежно від системи оподаткування та суми отриманого доходу.

Для фізичних осіб – підприємців, віднесених до першої групи платників єдиного податку, обов'язкова сума для щомісячної сплати не може бути меншою за 0,5 мінімального страхового внеску - 352 грн.

Водночас, слід враховувати, що страховий стаж відповідно до статті 24 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, буде обчислено пропорційно до сплаченого єдиного внеску.

Отже, зарахування страхового стажу в повному обсязі підприємцям, віднесеним до першої групи платників єдиного податку, можливо виключно за умови сплати єдиного внеску у розмірі 704 грн на місяць.

Діючим законодавством звільняються від сплати єдиного внеску за себе  фізичні особи-підприємці незалежно від системи оподаткування, якщо  вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть сплачувати єдиний внесок виключно на добровільних засадах.

Ця норма законодавства не стосується осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, в тому числі адвокатську чи нотаріальну.

Максимальна сума єдиного внеску, для фізичних осіб - підприємців і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у 2017 році на місяць складає:

з 1 січня 2017 року - 8800 грн;

з 1 травня 2017 року – 9262 грн;

з 1 грудня 2017 - 9691 грн.

Важливо пам’ятати, що запорука майбутнього пенсійного забезпечення та соціальної захищеності працюючих вже сьогодні є своєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Олександра Рябуха

начальник відділу платежів до пенсійного системи

ТО УПФУ Тернопіської

 

Щодо поновлення виплат пенсії особам, які працюють на посадах керівних працівників і спеціалістів нотаріату

Відповідно до статті 37 Закону України «про державну службу» (в редакції законів від 02.03.2015 № 213-VIII та від 24.12.2015 № 911-VIII) тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2016 року, особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з 01.01.2016 – ветеранів військової служби), які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії не виплачуються.

Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283 (далі – постанова №283) було передбачено зарахування до стажу державної служби роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів, зокрема, нотаріату.

З 1 травня 2016 року набрав чинності Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 (далі – Закон №889) та постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №229 (далі - №229), згідно якої постанова № 283 втратила чинність.

Законом № 889 та постановою № 229 зарахування до стажу державної служби роботи на вказаних вище посадах не передбачено.

Враховуючи вищезазначене, працівникам державних нотаріальних контор виплата пенсії у розмірі 85 відсотків призначеного розміру поновлюється з 01.05.2016 року.

Галина Гумницька

заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

Легальна зайнятість – захист соціальних та трудових прав і гарантій

На сьогодні не поодинокі випадки, коли роботодавці не укладають, а наймані працівники не наполягають на укладенні трудових договорів. На жаль, чимало громадян живуть сьогоднішнім днем, надаючи перевагу тимчасовим сумнівним «вигодам». Тому все частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як використання найманої праці громадян без оформлення трудових відносин, тобто «нелегальної» зайнятості. Причому треба зазначити, що від цього страждає насамперед особа, яка погоджується на таку працю.

Легальна трудова діяльність – це  основа  соціальної захищеності працюючого населення. Відсутність цивілізованих трудових відносин призводить до втрати трудового та страхового стажу, а також  позбавляє працівників наступних важливих речей:

-    захисту від незаконного звільнення;
-    отримання вихідної допомоги у разі звільнення за ініціативою роботодавця;
-    гарантованої виплати  заробітної плати два рази на місяць;
-    права на щорічну основну відпустку не менше 24 календарних днів, соціальну відпустку з вагітності та пологів та додаткові відпустки передбачені Законом України «Про відпустки»;
-    права на оплату листа непрацездатності;
-    права не залучатися до наднормових робіт без згоди працівника;
-    соціальних послуг та виплат у разі нещасного випадку на роботі та професійного захворювання.

Якщо працівник не уклав трудового договору, а лише усно домовився з роботодавцем, то в разі порушення його прав на трудові гарантії, довести свої права навіть у судовому порядку буде дуже важко.

Роботодавці також повинні бути зацікавлені в оформлені трудових відносин, адже трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов'язку іншої. Використання «тіньової» зайнятості призводить до позбавлення роботодавця права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, режиму роботи,  можливості покласти на працівника матеріальну відповідальність, тощо. Роботодавець не   наділений   владними повноваженнями, не вправі притягати працівника

до дисциплінарної відповідальності.

Оскільки не оформлення належним чином трудових відносин з найманими працівниками є порушенням законодавства про працю, то діючим законодавством передбачено адміністративну відповідальність за такі дії роботодавця.

Так, статтею 41 Кодексу про адміністративні правопорушення України встановлено, що порушення вимог законодавства про працю тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отож, кожен працівник сам мусить вирішувати, що є найголовнішим – жити одним днем, чи мати впевненість у завтрашньому дні та отримувати певні соціальні гарантії. 

Олександра Рябуха

Начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

За неоформлених працівників передбачено штраф

Відповідно Закону України від 28.12.2014 р № 77-VIII (далі - Закон № 77) викладено в новій редакції ст. 265 Кодексу законів про працю про відповідальність за порушення законодавства про працю.

Зокрема, відтепер юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

 • допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичної роботи повний робочий час, та виплати зарплати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного соціального внеску – у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення ;
 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення ;
 • недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
 • недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
 • порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю у порядку, встановленому Кабміном. Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Також, Законом № 77 внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, згідно з оновленою редакцією ст. 41 цього Кодексу (1) фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), (2) допуск до роботи іноземця чи особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізосіб-підприємців, які використовують найману працю, від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (нмдг). За повторне протягом року порушення - 1000-2000 нмдг

Олександа Рябуха

Начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Вимога сьогодення - додержання трудових прав працівників та легалізація заробітної плати

Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є не лише джерелом наповнення бюджету, кошти якого  витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги, в першу чергу - це захист прав застрахованих осіб!

Застосування нелегальних схем виплати заробітної плати перешкоджає проведенню соціальних реформ та негативно впливає на добробут кожного мешканця нашої області.

Відповідно до чинного пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачено єдиний соціальний внесок. Тобто, до страхового стажу при виході на пенсію зараховують лише ті періоди, за які повністю сплачені внески із заробітної плати не менше мінімального розміру.

З січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено до рівня 3200 грн. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати

Тож звертаємо увагу роботодавців на недопустимість „зрівнялівки” в розмірах заробітної плати, необхідність забезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують її  на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності  та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Щодо працюючих осіб - пам’ятайте, що одержуючи зарплату в «конверті», ви сприяєте роботодавцю у порушенні законодавства та позбавляєте себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки низька заробітна плата передбачає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії. Отримуючи заробітну плату в “конверті” – ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім!

Олександра Рябуха

начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Перелік міжнародних договорів (угод) у сфері пенсійного забезпечення

Громадяни України, які проживають за її межами, та громадянам інших країн, які переїхали на постійне проживання до України мають право на призначення і виплату пенсій згідно із пенсійним законодавством України та  за умови, що це передбачено міжнародним договором України з тією державою, куди виїхав на постійне місце проживання  пенсіонер.

У разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання. (стаття 51 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)

Міжнародні договори (угоди),в частині призначення та виплати пенсій, розподіляються на два види:

 • договори, за якими витрати на виплату пенсій здійснює держава, на території якої проживає отримувач (територіальний принцип);
 • договори, за якими кожна договірна сторона призначає та виплачує пенсію за відповідний страховий (трудовий) стаж, набутий на території держави цієї сторони (пропорційний принцип).

Перелік міжнародних угод (договорів) у сфері пенсійного забезпечення, учасником яких є Україна

Країна

Міжнародні договори (угоди) які регулюють питання пенсійного забезпечення за територіальним принципом

Білорусь

Угода про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року, вступила в силу з дня підписання

Вірменія

Казахстан

Киргизстан

Російська Федерація

Таджикистан

Туркменістан

Узбекистан

Україна

Угорщина

Угода між Союзом РСР і Угорською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 20.12.1962 р., ратифікована 31.05.1963 р., набула чинності з 12 квітня 1963 року

Молдова

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, підписана 29.08.1995 р., ратифікована ВРУ 29.10.1996 р., набула  чинності  з 19 грудня 1996 року

Грузія

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі пенсійного забезпечення підписана 09.01.1995 р., ратифікована ВРУ 22.11.1995 р.,  набула  чинності з 22 грудня 1995 року

Азербайджан

Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про півробітництво в галузі пенсійного забезпечення, підписана 28.07.1995 р., ратифікована  ВРУ 07.05.1996 р., набула чинності з 2 листопада 1996 року

Монголія

Угода між СРСР і Монгольською народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 06.04.1981 р., ратифікована  02.12.1981 р., набула чинності  з 28 січня 1982 року

Румунія

Угода між Союзом РСР і Румунською Народною Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписана 24.12.1960 р., ратифікована  10.05.1961 р., набула чинності з 27 червня 1961 року

Білорусь

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, підписана 14.12.1995 р., ратифікована -  22.11.1996 р.,  набула чинності з 11 лютого 1997 року.

Країна

Міжнародні договори (угоди) які регулюють питання пенсійного забезпечення за пропорційним принципом

Латвія

Договір між Україною і Латвійською Республікою про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписаний 26.02.1998 р., ратифікований ВРУ 19.03.1999 р., набув чинності з 11 червня 1999 року

Королівство Іспанія

Угода між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення, громадян підписана 07.10.1996 р., ратифікована  ВРУ 17.12.1997 р.,  набула  чинності з 27 березня 1998 року

Литва

Договір між Україною та Литовською Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 23.04.2001 р., ратифікований ВРУ 10.01.2002 р., набув чинності з 8 лютого 2002 рок

Естонія

Договір між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення, підписаний 20.02.1997 року, ратифікований ВРУ 04.11.1997 р., набув  чинності з 28 січня 1998 року

Словаччина

Договір між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 05.12.2000 р., ратифікований ВРУ 20.09.2001 р., набув чинності з 1 січня 2002 року

Чехія

Договір між Україною та Чеською Республікою про соціальне забезпечення, підписаний 04.07.2001 року, ратифікований ВРУ 22.11.2002 р., набув  чинності з 1 квітня 2003 року

Болгарія

Договір між Україною та Республікою Болгарією про соціальне забезпечення, підписаний 04.09.2001 року, ратифікований ВРУ 22.11.2002 р., набув чинності з 1 квітня 2003 року

Португалія

Угода між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення, підписана 07.07.2009 р.(не набрала чинності)

Польща

Угода між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення, ратифікована ВРУ 05.09.2013.

Наталія Калашник

начальник юридичного відділу

ТО УПФУ Тернопільської області

 

 

Зміни щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції

З 06.02.2017 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції» від 18.10.2016 № 1683-VIII (далі – Закон 1683).

Законом 1683 розширено коло осіб, які мають право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

З урахуванням внесених змін право на призначення дострокової пенсії за віком при дотриманні вищезазначених умов з 06.02.2017 будуть мати:

-          військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення,

-          військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення,

-          дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення,

особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

- особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту
19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ,

- особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ,

- дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ,

- дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки резервістів і військовозобов’язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Тобто з 06.02.2017 право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок надано військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, добровольцям, резервістам, військовозобов’язаним, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій у зв’язку з безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, а у разі загибелі (смерті) таких осіб - членам їх сімей.

Для призначення дострокової пенсії залежно від категорії, до якої вона належить, особа має надати:

- посвідчення інваліда війна, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого,

- довідку про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній  операції в районах її проведення,

- довідку МСЕК про визнання інвалідом внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов'язку,

 - висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, отриманими при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов'язку,

- документи, на підставі яких надано статус інваліда війни, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого,

- документи про вік та стаж особи.

Наталія Калашник

начальник юридичного відділу

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Щодо порядку проведення перерахунку пенсій особам, які після призначення пенсії займались підприємницькою діяльністю

Порядок проведення перерахунку пенсій особам, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули відповідний страховий стаж, визначено частиною 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон).

У разі, якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати та набула страхового стажу не менш як 24 місяці, за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії може проводитись із дорахуванням страхового стажу та врахуванням заробітної плати за ці періоди.

Тобто, до страхового стажу враховуються всі місяці, за які сплачено страхові внески, а заробітна плата обчислюється за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. Показник середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії, залишається незмінним.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку). В цьому випадку дораховується лише страховий стаж. Заробітна плата (дохід), з якої обчислена пенсія, не змінюється.

Фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Вони є по відношенню до себе страхувальниками.

Враховуючи те, що страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, періоди, коли особа займалася підприємницькою діяльністю, за які в системі персоніфікованого обліку відсутні дані про сплату страхових внесків, до страхового стажу не зараховуються.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

У разі, якщо зазначену доплату не було здійснено, до страхового стажу зараховується період, визначений за кожний місяць з урахуванням фактично сплачених страхових внесків.

Страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Таким чином, у разі якщо згідно даних персоніфікованого обліку у Вас є страховий стаж, набутий після призначення пенсії, Ви маєте право на перерахунок пенсії. Перерахунок буде проведено за вищевикладеними правилами за Вашим зверненням.

Ольга Долішна

начальник відділу з питань призначення,

 перерахунку та виплати пенсій  №2 в м.Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Який порядок обчислення розміру пенсії за віком? Де можна провести попередній розрахунок розміру своєї пенсії?

Статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон 1058), передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення певного віку визначеного цією статтею та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Розмір пенсії визначається відповідно до статей 27 і 28 Закону 1058. При його визначенні враховується страховий стаж, обчислений відповідно до статей 24 і 25 Закону та заробітна плата (дохід), обчислена відповідно до статей 40 і 41 Закону.

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп x Кс, де: П - розмір пенсії, у гривнях;  Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 Закону 1058, з якої обчислюється пенсія, у гривнях; Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 цього Закону.

Згідно статті 40 Закону 1058 для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Призначення пенсії здійснюється територіальними управліннями Пенсійного фонду України. Для проведення попереднього розрахунку розміру пенсії Ви можете звернутись до зазначеного управління за Вашим вибором.

Розмір своєї пенсії також можливо обрахувати самостійно за допомогою  програми “Пенсійний калькулятор”, яка призначена для визначення розміру пенсії за віком на загальних умовах у солідарній системі відповідно до статей 27 та 28 Закону 1058 та міститься на сайті Пенсійного фонду України за адресою www.pfu.gov.ua. Шлях до цієї програми: www.pfu.gov.ua → каталог послуг → програмне забезпечення → пенсійний калькулятор.

Для обчислення розміру пенсії необхідні:

- дані про стаж, який по 31.12.2003 року обчислюється за записами трудової книжки та документами, виданими за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами (довідками, виписками із наказів, особовими рахунками і відомостями на видачу заробітної плати, посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами і угодами з відмітками про їх виконання та іншими документами, які містять відомості про періоди роботи). Після 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку;

- відомості про заробітну плату, які за період з 01.07.2000 надаються відділом персоніфікованого обліку управління Пенсійного фонду України.  Довідка про заробітну плату (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, видана підприємством, установою, організацією, а в разі їх ліквідації правонаступниками або архівними установами.

Ольга Долішна

начальник відділу з питань призначення,

 перерахунку та виплати пенсій  №2 в м.Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Проведена пряма телефонна «гаряча лінія»

02 лютого 2017 року начальник Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області провела пряму телефонну «гарячу лінію», на яку звернулись 7 осіб.

Громадян цікавили питання призначення пенсій, перерахунку пенсій згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», сплати страхових внесків, питання призначення пенсій переселенцям з зони АТО, виплата індексації пенсій, отримання пенсій через установи банку.

На всі питання громадяни отримали вичерпні відповіді.

 

Лекція для безробітних в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості

Щосереди фахівці Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області беруть участь у проведенні семінару на тему «Легальна зайнятість» в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Під час таких зустрічей з безробітним населенням пенсійники розповідають про переваги легальної зайнятості та наслідки тіньового працевлаштування. Ознайомлюють з порядком та умовами призначення різних видів пенсій, з переліком документів, які підтверджують трудовий стаж, порядком набуття та зарахування страхового стажу, а також системою персоніфікованого обліку, яка містить дані про заробіток і трудовий стаж особи. Привертають увагу присутніх до залежності розміру майбутньої пенсії від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати. Наголошують на належному оформленні трудових відносин. Також присутніх інформують про переваги користування Веб-порталом Пенсійного фонду України – де є можливість особисто проконтролювати сплату внесків, що в подальшому матиме вплив на пенсійні права застрахованої особи.

Метою таких заходів є привернення уваги населення до проблем неофіційного працевлаштування та виплат заробітної плати «в конвертах».

Ольга Кобіс

заступник начальника відділу персоналу та

організаційно-інформаційної роботи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Порядок роботи «гарячої телефонної лінії» Тернопільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України

Тернопільської області

Порядок роботи «гарячої телефонної лінії» та телефону довіри розроблено відповідно до ст.40 Конституції України, ЗУ «Про звернення громадян», ЗУ «Про запобігання корупції», Указу Президента України від 07.02.2008р. №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

З метою оперативного та якісного вирішення звернень громадян, прийому документів та надання консультацій з питань призначення, виплати пенсій та проведення перерахунків в Тернопільському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Тернопільської області працює “гаряча” телефонна лінія за номерами: (0352) 23-58-39, (0352) 53-51-54

Ольга Кобіс

заступник начальника відділу персоналу та

організаційно-інформаційної роботи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Легалізація робочого місця та заробітної плати працівника

Основною метою прийняття ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» є легалізація відносин у сфері зайнятості та оплати праці.

Застерігаємо роботодавців від зловживань, скажімо, в оформленні працівника на півставки чи на неповний робочий день. Адже Зконом передбачено методи контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення (перевірки на підприємствах), а також накладання штрафів за його порушення. Так, за виявлену невідповідність (наприклад: людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний) каратимуть штрафом у сотні тисяч гривень.

За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачені штрафні санкції.

За недопущення до проведення перевірки юридичні та ФОПи повинні будуть платити штраф:

- в розмірі до трьох «мінімалок» (у 2017 році – 9 600 грн.) – у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки (крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат в «конверті»);

- в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (320 000 грн.) – у разі недопущення держінспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску.

Відтепер важливо не тільки скільки років людина працювала, а й протягом якого періоду вона сплачувала страхові внески до Пенсійного фонду і з якого заробітку сплачувались ці внески.

Також, однією з головних і найважливіших умов соціального страхування, яка стосується включення періодів трудової діяльності кожної людини до її страхового стажу, є щомісячна сплата роботодавцями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Державної фіскальної служби України.

Раніше, кожного разу, якщо ви хотіли мати інформацію про сплачені страхові внески, треба було особисто звертатись до будь-якого органу Пенсійного фонду України. Сьогодні, сучасні інформаційні технології дозволяють спростити таку процедуру. Треба лише одного разу звернутись до органу Пенсійного фонду з метою зареєструватись користувачем ВЕБ-порталом Пенсійного фонду України. А далі – справа за вами. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено єдиний внесок та про періоди зарахування страхового стажу.

А ще знайте та пам’ятайте, права найманих працівників захищено статтею 16 вищезазначеного Закону, згідно з якою застраховані особи мають право вимагати від страхувальника (тобто від підприємства - роботодавця) сплати страхових внесків у повному обсязі, у тому числі в судовому порядку.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду нагадує, що кожна гривня несплачених внесків – це недоотримана пенсія застрахованою особою, а для конкретної людини може бути відсутність права на пенсійне забезпечення, втрата страхового стажу.

Олександра Рябуха

начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

Військові, які проходять службу за контрактом, укладеним під час дії особливого періоду, мають право на отримання пенсії

7 січня 2017 року набув чинності Закон України № 1769-YII від 06.12.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».

Зазначеним нормативним актом частину третю статті 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон), викладено в іншій редакції.

Змінами передбачено, що пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за Законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення виплата пенсій не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або повторного прийняття їх на службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до дня фактичного звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до призову або повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу в особливий період.

Отже, починаючи з 7 січня 2017 року пенсії, призначені відповідно до Закону, виплачуються особам, які уклали контракт, у тому числі й новий, в особливий період, незалежно від терміну, на який контракт укладено.
Пенсія особам, які уклали строкові контракти в особливий період до набуття чинності Законом, будуть поновлені з 7 січня 2017 року.

Галина Гумницька

заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дізнайтесь про свій страховий стаж

 за допомогою Веб-порталу

Пенсійного фонду України

вересень 2016

Легальна заробітна плата є гарантом соціальної захищеності як в період роботи, так і при виході на заслужений відпочинок.  Кожен громадянин має право знати про розмір нарахованої зарплатні та сплачених з неї внесків. На сьогоднішній день дуже просто проконтролювати процес відображення особистої інформації про заробітну плату - для цього необхідно зареєструватися на Веб-порталі Пенсійного фонду України. Кожен охочий може звернутися у відділах обслуговування громадян Тернопільського об’єднаного управління ПФУ Тернопільської області, що знаходяться за адресою Майдан Волі,3 та вул.М.Кривоноса,10 і заповнити відповідну заяву (її  можна роздрукувати з Веб-порталу), маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код. Після реєстрації, настає можливість не виходячи з дому, отримувати розгорнуту інформацію щодо своїх персональних даних з нарахування заробітної плати, яка врахована до страхового стажу людини.

  ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ

У 2017 РОЦІ

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Стаття 8 ЗУ «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 року № 1801 – VIII:

Показник

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

 

з 1 січня 2017

у місячному розмірі:

3200

у погодинному розмірі:

19,34

 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

Ст. 7 ЗУ «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 року № 1801 – VIII  встановлено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

 

з 1 січня

з 1 травня

з 1 грудня

Прожитковий мінімум

1544

1624

1700

Діти віком до 6 років:

1355

1426

1492

Діти віком від 6 до 18 років

1689

1777

1860

Працездатні особи

1600

1684

1762

Особи, які втратили працездатність

1247

1312

1373

 

Інформація для покупців легкових автомобілів

Для розрахунку суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при відчужені легкових автомобілів в залежності від вартості легкового автомобіля використовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня звітного року.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» № 1801-VIII від 21.12.2016 прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2017 року складає 1600 гривень.

Ставки збору при відчуженні легкових автомобілів у 2017 році складають:

 • 3%, якщо об'єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (264 000 грн) для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
 • 4%, якщо об'єкт оподаткування перевищує 165 прожиткових мінімумів (264 000 грн), але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (464 000 грн) для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 
 • 5%, якщо об'єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (464 000 грн) для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Платниками збору є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків забезпечення легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та успадкування легкових автомобілів відповідно до закону.

Олександра Рябуха

начальник відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої  заробітної плати (доходу) за жовтень 2016 року,  який застосовують під час призначення пенсій

Цей показник на одну застраховану особу становить 4556 грн. 04 коп. Його застосовуватимуть для визначення коефіцієнта заробітної плати за жовтень 2016 року під час призначення пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Тернопільське обєднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Особливості виплати пенсій за січень 2017 року

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні 2017 року 21 грудня Урядом прийнято рішення, яким встановлено, що частково пенсію за січень 2017 року буде виплачено у грудні 2016 року.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 4 по 15 січня 2017 р. включно, пенсія на їх банківський рахунок вже зарахована у період з 27 по 29 грудня.

Пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 4 по 10 січня 2017 р. включно, пенсія повинна була виплачуватися з 27 грудня.

Пенсіонерам, які з різних причин не змогли отримати пенсію за січень 2017 року на поштових відділеннях в останні дні грудня, зможуть отримати її починаючи з 5 січня.

Для пенсіонерів, які отримують пенсію через банківські установи і мають дату виплати пенсії з 16 по 25 січня або через поштові відділення і мають дату виплати пенсії з 11 по 25 січня пенсія буде виплачуватись в звичайному режимі в установлені дати виплати.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Зміни щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії

15 квітня 2016 року набув чинності Закон України від 26.03.2016 № 1043-VIII “Про внесення змін до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  щодо порядку визначення заробітку для обчислення пенсії”.

З урахуванням внесених змін для обчислення пенсії враховується заробітна плата  (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату  первинними документами або у разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року, незалежно від перерв.

Враховуючи вищевикладене, починаючи з 15.04.2016 за бажанням пенсіонера, у разі доцільності, обчислення пенсії може здійснюватись в тому числі з заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв по 30.06.2000 р. - за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами.  Особам, яким пенсії призначенні у період з 01.01.2016 по 14.04.2016, перерахунок призначеної пенсії може бути проведений лише на підставі поданої заяви  з урахуванням термінів, визначених статею 45 Закону України “Про загальнообов’зкове державне пенсійне страхування”.

Варто зазначити !  Положення Закону України №1043-VIII поширюються на осіб, яким пенсії призначені (перераховані) у період з 1січня 2016року до дня набрання чинності цим Законом.

Наталя Провальна

начальник відділу контрольно-перевірочної роботи

Тернопільського об’єднаного управління

 Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Додаток 1 

до Порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді

Тернопільське обєднане управління ПФУ Тернопільської області
(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

 

Заява

про реєстрацію громадянина у системі надання послуг в електронному вигляді

 

Я, _____________________________________________________________________,

 (прізвище, ім’я, по батькові громадянина, або особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, або фізичної особи – підприємця)

_______________________________________________________________________________________,

(реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи  або серія та номер паспорта (для громадян, які через свої  релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або номер пенсійного посвідчення,

____________________________________________________________________________________,

дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

прошу зареєструвати мене як користувача веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

1

9

1

8

3

Код територіального органу Пенсійного фонду України:

  (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України).

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний № заяви в органі Пенсійного фонду України:

  (заповнюється працівником територіального органу Пенсійного фонду України)

Я надаю згоду _________________________________________________________

                                             (найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

на збір та обробку моїх персональних даних відповідно до законодавства з метою надання послуг в електронному вигляді ресурсами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України та в обсязі відповідно до Порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 07 вересня 2012 року № 16-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _________ 2012 року за № _________.

З метою захисту моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надаю згоду отримувати інформацію засобами веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України без зазначення прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної особи або серії та номера паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) у спосіб, який я оберу при реєстрації на веб-порталі.

Мене поінформовано, що індивідуальна інформація (у тому числі персональні дані), що міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та автоматизованій системі обробки пенсійної документації, наданий мені код заяви (реєстраційний номер) для реєстрації на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України є конфіденційною інформацією і не підлягають розголошенню.
 
“___” ____________ 20___ року                                           ________________________ 

                                                                                М.П.                (за наявності)     (підпис заявника)            
Відповідальна особа територіального 
органу Пенсійного фонду України         ______________                    _____________

                                                                                                                        (підпис)                                                           (П.І.Б.)
                                                           М.П. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

лінія відрізу

Розписка про одержання заяви територіальним органом Пенсійного фонду України   

 

Реєстраційний № заяви у територіальному органі Пенсійного фонду України _________.

Дата реєстрації у територіальному органі Пенсійного фонду України __.__.20__.

Код заяви _____________________.

 

Відповідальна особа територіального

органу Пенсійного фонду України                         _____________                        _______________

                                                  (підпис)                                                             (П.І.Б.)                                                                                                                 
                                                                М.П. 

 

Порядок підтвердження заробітної плати,

якщо підприємство ліквідоване

Згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. за № 22-1, для призначення (перерахунку) пенсії подається довідка про заробітну плату встановленої форми.

Така довідка видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то необхідні довідки видаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або державними архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

Визначення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань не вважаються документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 р. за №919 «Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату» запроваджено механізм визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати первинних документів про нарахування та виплату підприємствами, установами, організаціями заробітної плати (доходу) за основним місцем роботи застрахованої особи за період стажу до 1 липня 2000 року у зв'язку зі стихійним лихом, аваріями, катастрофами або з інших незалежних від застрахованої особи обставин.

Зазначеним порядком передбачено, що довідки про заробітну плату (дохід) у визначених випадках надаються підприємством, установою, організацією, де працює (працювала) особа, або їх правонаступником, а в разі коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або архівних установ не передано, довідки надаються місцевими органами праці та соціального захисту населення, в окремих випадках – Міністерством праці.

Визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу  вищого рівня або архівним установам не передано, здійснюються  виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) у відповідній галузі  (системі), за календарний рік, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію,  або виходячи з мінімально гарантованої зазначеної тарифної ставки (посадового окладу), передбаченою галузевою угодою. При цьому коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць. За який розраховується заробітна плата, календарного року, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію.

Наталя Провальна

начальник відділу контрольно-перевірочної роботи

Тернопільського об’єднаного управління

 Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Про допомогу на догляд за інвалідами I чи II групи

З 1 січня 2017 року змінено підхід до визначення розміру допомоги на догляд за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу», особі, яка мешкає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, передбачено виплату допомоги на догляд за ним.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 внесено зміни, зокрема в статтю 5 даного Закону. Цим законодавчим актом змінено підхід до визначення розміру допомоги на догляд особі, що проживає з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Згідно з внесеними змінами, з 1 січня 2017 року допомогу на догляд розраховують, як різницю між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сімї і середньомісячним сукупним доходом родини за попередні шість місяців, але вона не може бути більшою за прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» визначено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у такому розмірі: з 1 січня 2017 року – 1544 грн., з 1 травня – 1624 грн., з 1 грудня – 1700 грн.

Тобто максимальний розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу з 1 січня 2017 року становить 1544 грн. на місяць.

Галина Гумницька

Заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України стосовно внутрішньо переміщених осіб

Тернопільське обєднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 964 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України», внесені зміни до деяких постанов, а саме:

У пункті 9 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 1 жовтня 2014 року № 509 зазначено «У разі зміни місця проживання/перебування (крім зміни місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці: району, міста без поділу на райони, району в місті, селища, села) заявник звертається за видачею довідки до уповноваженого органу за місцем фактичного проживання, а раніше видана йому довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

У разі зміни місця проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (району, міста без поділу на райони, району в місті, селища, села) внутрішньо переміщена особа інформує (зокрема за допомогою телефонного зв’язку ) про це уповноважений орган, який вносить інформацію про зміну фактичного місця проживання особи до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, а також за зверненням внутрішньо переміщеної особи – до довідки.

До Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб вносяться відомості про смерть внутрішньо переміщених осіб на підставі даних органів державної реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту».

В абзаці другому пункту 1 постанови КМУ від 5 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» зазначається, що «Виплати можуть проводитися публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» за письмовими заявами осіб з інвалідністю І групи та осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, безоплатно з доставкою до дому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб з одночасною її фізичною ідентифікацією для отримання соціальних виплат».

У пункті 7 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою КМУ від 8 червня 2016 року № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» зазначено «Для призначення (відновлення) соціальних виплат особі, яка перебуває на обслуговуванні в територіальному центрі соціального обслуговування або здобуває освіту певного рівня в дошкільних, шкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (студенти денної форми навчання), структурний підрозділ з питань соціального захисту населення надсилає до відповідного органу (закладу) запит щодо надання протягом 15 днів підтвердження перебування/навчання внутрішньо переміщеної особи в такому органі (закладі). У разі не підтвердження факту перебування/навчання внутрішньо переміщеної особи, про що відповідний орган (заклад) інформує письмово, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення проводить перевірку достовірності зазначеної в заяві інформації про фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи.

Заклад у якому внутрішньо переміщена особа здобуває освіту певного рівня, в разі довготривалого (понад 60 днів) невідвідування нею закладу забов’язаний повідомляти про це структурному підрозділу з питань соціального захисту».

Наталія Калашник

Начальник юридичного відділу

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Поновлення виплати пенсій окремим категоріям пенсіонерів

У зв’язку з набранням чинності Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 №1774, з 01 січня 2017 року набули змін норми деяких спецзаконів (“Про судову експертизу”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про помічника консультанта народного депутата України) в частині виплати пенсій особам, працюючим: на посадах судових експертів, службовцям Національному банку, на посаді помічника – консультанта народного депутата України та в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування.

Відтепер виплата пенсій працюючим на вищевказаних посадах здійснюватиметься у такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб, незалежно від закону, згідно якого їм призначена пенсія.

Для поновлення виплати пенсій у порядку, передбаченому вищевказаними Законами, пенсіонерам, що перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України та працюють на посадах судових експертів, службовцями Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України та в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування, необхідно з’явитись в управління фонду за місцем отримання пенсій для з’ясування підстав для поновлення пенсії у встановленому порядку та надання заяви про поновлення її виплати.

Людмила Радковська

Начальник відділу з питань призначення,

перерахунку та виплати пенсій №1 у м. Тернополі

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Особливості виплати допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідів

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» передбачено виплату допомоги таким громадянам. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також державної соціальної допомоги на догляд (далі – Порядок) затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1182 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261 і від 17.09.2004 №454» внесено зміни, зокрема в пункт 36 Порядку. В попередній редакції Порядку визначено, що в разі застосування до одержувача соціальної допомоги такого виду покарання як позбавлення волі, виплату допомоги припинять із дня набуття чинності обвинувального вироку суду і поновлюють із дня закінчення строку ув’язнення.

Згідно з внесеними змінами, з 1 січня 2017 року засуджені мають право на призначення соціальної допомоги, яку за наявності відповідного права призначають органи соціального захисту населення за місцем відбування особою покарання.

Особа, яка під час відбування покарання набула право на соціальну допомогу, подає в адміністрацію установи виконання покарань клопотання щодо забезпечення належних умов для призначення їй соціальної допомоги за місцем розташування такої установи.

Адміністрація установи виконання покарань не більше як протягом 30 днів із дати реєстрації клопотання особи, яка набула право на призначення соціальної допомоги під час відбування покарання, сприяє належному оформленню й поданню нею відповідних документів або забезпечує умови для оформлення та подання належних документів через її представника за довіреністю.

Особи, яким до відбування покарання було призначено соціальну допомогу, продовжують її одержувати на загальних підставах. А громадянам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі, виплачують 20% від призначеного розміру соціальної допомоги.

Віталій Шаховал

Заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Законодавчі зміни у сфері загальнообовязкового державного пенсійного страхування

З 1 січня 2017 року набрали чинності законодавчі зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

Набрав чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі Закон - № 2464).Встановлено, що у разі виявлення за результатами аналізу даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування недостовірних відомостей про застрахованих осіб Пенсійний фонд України та його територіальні органи мають право вимагати від платників єдиного внеску інформацію про ці відомості та усунення порушень.

Інформація з Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування використовується також для виявлення фактів використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю з додержанням вимог Закону України «Про інформацію» (стаття 17 Закону № 2464).

Між Пенсійним фондом України, Державною фіскальною службою України та Державною службою України з питань праці здійснюватиметься обмін інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю. На сьогодні Пенсійним фондом України опрацьовується відповідний порядок обміну інформацією.

Крім того, Законом № 1774 внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими, зокрема встановлено, що органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

До відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та обєднаних територіальних громад, крім делегованих їм повноважень належить: здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладення фінансових санкцій (штрафів) за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

З 1 січня 2017 року також набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1015 «Про внесення змін до пункту 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 675», якою змінено розподіл єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

Ніна Банзерук

Перший заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Дострокові пенсії учасникам АТО

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції»

Документом внесено зміни в Закон України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» та надано право на призначення пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її проведення. Змінами передбачено, що на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками 55 років, а жінкам – 50 років та за наявності страхового стажу не менше як 25 років для чоловіків і не менше як 20 років для жінок мають право «військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення. Контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, інваліда війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, інваліда війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війти, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзаців шостого та сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних».

Таким чином, право на дострокову пенсію за віком отримують учасники бойових дій, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в складі добровольчих формувань, яких було включено до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці; добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки тих вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО або забезпечення її проведення.

Галина Гумницька

Заступник начальника

ТО УПФУ Тернопільської області

 

Пенсійний збір при купівлі валюти скасований

Депутати вилучили з дохідної частини держбюджету на 2017 рік збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з купівлі іноземної валюти в готівковій формі. Про це свідчить Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 №1791-VIII.

Скасування 2% пенсійного збору з купівлі валюти для населення надасть можливість вивести з тіні близько 1 млрд. доларів. Про це повідомили експерти з питань публічних фінансів.

Скасування збору під час готівкових валюто обмінних операцій для фізичних осіб означає виконання Україною ще одного пункту програми співпраці з МВФ, є одним із кроків шляху до лібералізації валютного ринку та має позитивно вплинути на курсову стабільність.

Нагадаємо, з 2015 року Верховна Рада підвищила збір на обов’язкове держане пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти фізичними особами з 0,5 % до 2%.

Пенсійний збір під час купівлі іноземної валюти (ставка 2%) сплачували тільки фізичні особи, які купляли валюту лише в готівковій формі (крім фізичних осіб, які купували іноземну валюту для погашення кредитів).

Юридичні особи за всіма операціями з придбання та продажу валюти, як у готівковій, так і безготівковій формах, 2015 року пенсійного збору не сплачували.

Олександра Рябуха

начальк відділу платежів до пенсійної системи

ТО УПФУ Тернопільської області

 

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

Пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) для отримання пенсій кожних три місяці повинні будуть проходити ідентифікацію в Ощадбанку
 

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області повідомляє, що Кабінетом Міністрів України постановою від 28 грудня 2016 року № 1028 внесені зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» де зазначено що «Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунка».

         Окрім цього, прийнято рішення, що відновлення або припинення пенсійних виплат переселенцям здійснюється Ощадбанком за рішенням управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, а також об'єднаних управлінь, які здійснюють виплату пенсій.

Тернопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Тернопільської області

 

Виплата пенсій працюючим пенсіонерам

З 1 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким продовжено до 31 грудня 2017 року особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким особам пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків від призначеного розміру пенсії, але не менше ніж 1870,50 грн. (1247,00 грн.*150 %). Даний порядок не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», тобто таким пенсіонерам пенсія виплачується в повному розмірі.
Тимчасово, по 31 грудня 2017 року особам (крім інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»), які займають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачується.

Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється.
При цьому пенсії, призначені відповідно до законів України «Про державну службу», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» ветеранам військової служби виплачується в повному обсязі. Належність до ветеранів війни підтверджується відповідним посвідченням.

Обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання не застосовуються протягом дії особливого періоду до пенсій, щомісячного грошового утримання, що призначенні особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до, законів України «Про прокуратуру» «Про судоустрій і статус суддів», на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Галина Гумницька

Заступник начальника ТО УПФУ Тернопільської області

 

В яких випадках може бути зупинена або зменшена виплата пенсії

Розмір пенсії загалом залежить від страхового стажу, заробітної плати, часу виходу на пенсію. Впливає на розмір пенсії і факт працевлаштування. Наприклад, якщо людина влаштувалась на роботу, вона може отримати пенсію в меншому розмірі або взагалі залишитися без неї. Про що в зв’язку з цим необхідно знати пенсіонеру?

Виплата пенсії зупиняєтьсяякщо пенсіонер працевлаштувався, в деяких випадках йому можуть призупинити виплату пенсії. Так, при працевлаштуванні пенсія не виплачується:

 • жінкам, які вийшли на пенсію до 01.01.2015 року достроково до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до п. 7-2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після реформи, тобто з 1 жовтня 2011 року до 1 січня 2015 року, жінки могли вийти достроково на пенсію в 55 років. Умови виходу на пенсію – 30 років стажу та звільнення з роботи;
 • особам, яким призначена пенсія за вислугу років (якщо пенсіонер починає працювати за спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії).

Пенсія виплачується в меншому розмірі в той же час, інші пенсіонери мають право працювати та отримувати пенсію, але і тут бувають випадки, коли розмір пенсії стає меншим. Чому? Це пов’язано з тим, що при працевлаштуванні пенсіонера йому припиняють виплачувати деякі надбавки.

Зокрема, при працевлаштуванні:

 • інвалідам ІІ-ї та ІІІ-ї групи інвалідності припиняють платити пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком. У разі працевлаштування пенсія виплачується в наступних відсотках від пенсії за віком: інвалідам ІІ групи – 90%, інвалідам ІІІ групи – 50%.
 • працюючим пенсіонерам за віком не проводять перерахунок надбавки за понаднормативний стаж у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Такий перерахунок проводять після звільнення з роботи з урахуванням прожиткового мінімуму на дату звільнення;
 • знімаються надбавки на неповнолітніх дітей (до 18 років). Дані надбавки призначаються тільки непрацюючим пенсіонерам та виплачуються на кожну дитину в таких розмірах:
 • для тих, хто отримує пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» - 150,00 грн. (постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654);
 • для тих, хто отримує пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно до ст. 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

На замітку пенсіонеру

Відповідно до п. 2.21 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у разі звільнення (припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) особа повідомляє орган, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії про дату звільнення шляхом подання заяви.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь